Kardemir 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (17.08.2021)

Güçlü operasyonel performans ve Riskten Korunma Muhasebesi’nin uygulanmaya başlamasıyla beklentilerin üzerinde net karlılık

AL
Hedef Fiyat: 10.60 TL
Önceki Hedef Fiyat: 9.70 TL
Yükseliş potansiyeli: %29

Kardemir, 2Ç21’de, güçlü operasyonel performansı ve 2021 yılı 6 aylık finansal sonuçları itibariyle uygulamaya başladığı Riskten Korunma Muhasebesi’nin finansal giderleri üzerinde tahmini 133.5mn TL kadar olumlu etkisiyle, piyasa ortalama beklentisi olan 773mn TL’nin ve tahminimiz 769mn TL’nin belirgin üzerinde, 919mn TL net kar açıklamıştır (2Ç20: -106mn TL, çeyreklik: %+83.4). Kardemir’in 2Ç21 satış gelirleri, çelik fiyatlarındaki kuvvetli yükseliş ve TL’nin ABD doları karşısındaki değer kaybının fiyatlama üzerindeki olumlu etkisiyle yıllık bazda %109.2 (çeyreklik %33.3) artarak 3,640mn TL seviyesine ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 3,454mn TL ve tahminimiz 3,671mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Kardemir’in ton başına elde etmiş olduğu FAVÖK, hesaplamalarımıza göre yıllık 5.6x (çeyreklik %25) artarak 2Ç21’de 243 ABD doları/ton’a ulaşmış, ve böylece FAVÖK’ü yıllık TL bazında 6.9x (çeyreklik %54.0) artışla 1,256mn TL’ye yükselerek piyasa ortalama beklentisi olan 1,254mn TL’nin paralelinde, ancak tahminimiz 1,336mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Şirket’in 1Ç20 sonunda 157mn TL olan net borcu, 2Ç21 sonunda 705mn TL net nakite dönüşmüştür. Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Çelik fiyatlarındaki hızlı artışla FAVÖK/ton US$243/ton’a yükseldi – Çelik fiyatları, talebin beklenenden daha hızlı toparlanmasıyla hızlı yükseliş göstermişlerdir. Kardemir’in ortalama ürün fiyatları da 2Ç21’de yıllık bazda yaklaşık %66 oranında (çeyreklik %7) artmıştır. Bunun yanında, Şirket’in toplam satış hacmi 2Ç21’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer (çeyreklik %9 artışla), 616bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarındaki kuvvetli artışın ve TL’nin yıllık bazdaki değer kaybının fiyatlama üzerindeki olumlu etkisiyle Kardemir’in 2Ç21 satış gelirleri, yıllık bazda oldukça kuvvetli, %109.2 (çeyreklik %33.3) artarak, 3,640mn TL’ye ulaşmıştır. Üretim marjları da çelik fiyatlarındaki hızlı artış ile 2Ç21’de belirgin iyleşme göstermiş, ve Kardemir’in ton başına elde ettiği FAVÖK yıllık bazda 5.6x (çeyreklik %25) artarak 243 ABD doları/ton’a ulaşmıştır. Böylelikle Şirket’in FAVÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı döneminin 6.9x katı (çeyreklik %54 artışla) 1,256mn TL’ye ulaşmıştır. Kardemir’in FAVÖK marjı da yılık bazda 24.0 y.p. (çeyreklik 4.6 y.p.) artarak %34.5 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir, 6 aylık finansal sonuçları itibariyle Riskten Korunma Muhasebesi’ni uygulamaya başlamıştır. Bu muhasebesel değişiklik ile Şirket, 2Ç21’de finansal gelir/giderleri kaleminde 11.6mn TL kur farkı geliri kaydetmiştir (2Ç20: -93.8mn TL). Efektif vergi oranı bu dönemde %24.6 oranında gerçekleşmiş (2Ç20: %19.0, 1Ç21: %18.2), ve sonuç olarak Kardemir’in 2Ç21 net karı, büyük ölçüde kuvvetli operasyonel performansı ve Riskten Korunma Muhasebesi’nin uygulanmaya başlamış olması ile 919mn TL’ye ulaşmıştır. Bunun yanında, Şirket’in 1Ç20 sonunda 157mn TL olan net borcu, 2Ç21 sonunda 705mn TL net nakite dönüşmüştür.

Kardemir D Grubu payları için 12 aylık hedef fiyatımızı pay başına 10.60 TL’ye revize ederek “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. 2Ç21 sonuçlarının açıklanmasıyla, Kardemir için değerlememizi, çelik fiyatlarının ve üretim marjlarının gelişimine göre güncellememizle, Şirket’in D Grubu payları için 12 aylık 10.60 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. Kardemir’in opersayonel performansının yakın dönemde kuvvetli seyrini sürdürmesi beklentimiz, azalan borçluluğu ve net karlılığının TL’nin değer kaybına karşı hassasiyetinin belirgin gerilemiş olmasıyla, AL önerimizi sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım