Kardemir 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (07.08.2018)

Kardemir 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 5.65 TL
Önceki Hedef Fiyat: 5.00 TL
Yükseliş potansiyeli: %26

KRDMD: 2Ç18’de beklentilerin üzerinde operasyonel performans ve net karlılık…

Kardemir, 2Ç18’de operasyonel performansının beklentilerin de ötesinde gerçekleşmiş olması ile, piyasa ortalama beklentisi olan 133mn TL’nin üzerinde (Şeker Yatırım T.: 140mn TL), 163mn TL net kar açıklamıştır. Kardemir, 2Ç18’de, yıllık %26.3 artış, bir önceki çeyreğe göre ise %2.2 azalışla piyasa ortalama beklentisi olan 1,247mn TL’ye benzer olarak (Şeker Yatırım T.: 1,258mn TL), 1,260mn TL tutarında satış geliri elde etmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, yıllık %215 ve bir önceki çeyreğe göre %23 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 355mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 358mn TL) üzerinde, 460mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık 21.8 y.p. ve bir önceki çeyreğe göre 7.4 y.p. artarak, oldukça kuvvetli, %36.5 oranında gerçekleşmiştir. Kardemir, 2Ç18’de TL’nin US$ ve EUR karşısında değer kaybı nedeniyle, büyük ölçüde bilançosundaki US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı olarak, yıllık belirgin artışla 202mn TL tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Şirket, 2Ç18’de ayrıca 65.2mn TL tutarında vergi gideri kaydetmiş, böylelikle net karı yıllık %42.8 oranında artışla 163mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net borçluluğu 2Ç18 sonunda, 1Ç18’e benzer olarak 655mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle net borç/FAVÖK oranı da hesaplamalarımıza göre 2Ç18 sonunda 0.50x’ye gerilemiştir (1Ç18 sonu: 0.65x). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

FAVÖK marjı yıllık 21.8 y.p. büyüme göstermiştir – Kardemir’in 2Ç18 satış hacmi yıllık yaklaşık %13 (bir önceki çeyreğe göre %11) azalış göstermiştir. Satış gelirleri ise, özellikle çelik fiyatlarının kuvvetli seyri, satış miksi ve TL’nin değer kaybının etkisiyle yıllık %26.3 artarak (bir önceki döneme göre %2.2 azalarak) 1,260mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK, hesaplamalarımıza göre yıllık %215 artışla 460mn TL’ye ulaşmış; FAVÖK marjı, 2Ç18’de yıllık 21.8 y.p. (bir önceki çeyreğe göre 7.4 y.p.) artarak oldukça kuvvetli, %36.5 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in bilançosunda US$233mn ve EUR148mn açık pozisyonu bulunmaktadır. TL’nin US$ ve EUR karşısında görece olarak değer kaybının neticesinde Şirket, bu açık pozisyonuna bağlı olarak 2Ç18’de net 221mn TL tutarında kur farkı gideri kaydetmiştir (2Ç17 kur farkı gelirleri: 37.8mn TL). Böylelikle net finansal giderleri, yıllık belirgin artışla 202mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç17: 7mn TL). Bu dönemde, Şirket’in 65mn TL net vergi gideri kaydetmiş olmasıyla da birlikte net karı, yıllık %48.2 artışla 163mn TL’ye ulaşmıştır.

Kardemir D payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 5.65 TL’ye yükseltmekte ve “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Kardemir’in 2Ç18 operasyonel performansı, beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Y18 FAVÖK marjı böylelikle, yıl sonu hedefi olan %23-%25 aralığının belirgin olarak üzerinde %32.7 olarak gerçekleşmiştir. Tahminlerimizi ve değerlememizi güncelleyerek, Şirket D-Grubu payları için 5.65 TL hedef fiyat belirlemekteyiz. KRDMD payları, tahminlerimize göre hâlihazırda 2018T 4.5x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görürlerken, yurt dışı benzerlerin 2018T FD/FAVÖK çarpanları 9.1x’e yaklaşmaktadır.