İşsizlik Oranı 2010 / Kasım

2010 Kasım döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 459 bin kişi azalarak, 2 milyon 811 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de 2010 Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Kasım Dönemi Sonuçlarına (Ekim, Kasım, Aralık 2010)” göre, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 642 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 853 bin kişi artarak, 52 milyon 860 bin kişiye ulaştı.

2010 yılının Kasım döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 70,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 27,5 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında toplam işgücünün yüzde 17’sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69, kadınlar için yüzde 23,5 oldu.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,2 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,8 düzeyinde gerçekleşti.

-HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN PAYI 1,4 PUAN AZALDI-

2009 yılı Kasım döneminde 21 milyon 741 bin kişi istihdam edilirken, 2010 yılının aynı döneminde bu rakam 22 milyon 854 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,4 puan, sanayi sektörünün payının 0,8 puan, inşaat sektörünün payının 0,2 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 1,4 puan azaldığı gözlendi.

Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 354 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 759 bin kişi arttı. Kasım 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24,9’u tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 48’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

-ÇALIŞANLARIN YÜZDE 12,9’U ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ-

Kasım döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,7’sini erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,3’ü lise altı eğitimliler, yüzde 61,8’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,2’si kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,9’u ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 58,6’sı 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 2,7’sinin ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,6’sının mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 88,4’ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.

Söz konusu dönemde toplam kamu istihdamı da 3 milyon 14 bin kişi olarak belirlendi.

-KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 42,8 OLDU-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, 2010 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 42,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2009 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,6’dan yüzde 84,5’e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,4’ten yüzde 29’a geriledi.

-5 GENÇTEN 1’İ İŞSİZ-

2010 Kasım döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 459 bin kişi azalarak, 2 milyon 811 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,1 puanlık gerilemeyle yüzde 13,2, kırsal yerlerde de 2,2 puanlık düşüşle yüzde 6,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puanlık azalışla, yüzde 20,8’e geriledi. Bir başka deyişle, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,7’si eş-dost vasıtasıyla iş aradı.

İşsizlerin yüzde 87,3’ü (2 milyon 454 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildi. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 50,4’ü hizmetler, yüzde 20,5’i sanayi, yüzde 16,9’u inşaat, yüzde 8,8’i tarım sektöründe çalıştı, yüzde 3,4’ü ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 30,5’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15,1’ini işten çıkarılanlar, yüzde 17,4’ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,1’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,8’ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10’unu ise diğer nedenler oluşturdu.

-421 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI-

TÜİK araştırmasına göre, Kasım 2010 döneminde 1 milyon 755 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,7 olarak belirlendi. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29,8’i 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 36,6’sı hizmetler, yüzde 21,3’ü inşaat sektöründe, yüzde 22,3’ü ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 15’ini (421 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında; 2010 yılı Kasım döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 167 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 68 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 48,9, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 43,4, işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

-İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?-

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayımlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

Kaynak: Milliyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir