İşsizlik Oranları / 2010

Türkiye’de 2010 yılında işsizlik oranı yüzde 11,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ”2010 Yıllık sonuçlarına” göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2010’da bir önceki yıla göre 425 bin kişi azalarak, 3 milyon 46 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,1 puanlık azalışla yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti. 2009 yılında işsizlik, yüzde 14 olarak açıklanmıştı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2010’da yüzde 14.8’e geriledi. Bu rakam 2009 yılında yüzde 17.4’tü.

Türkiye’de geçen yıl istihdam, bir önceki yıla göre 1 milyon 317 bin kişi artarak, 22 milyon 594 bin kişi oldu.

2010 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 443 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 874 bin kişi arttı.

İstihdamın sektörel kompozisyonunda, tarımın istihdam içindeki payının 0,6 puan, sanayi sektörünün payının 0,7 puan, inşaat sektörünün payının 0,2 puan arttı görüldü. Hizmetler sektörünün payı ise 1,5 puan azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ”2010 Yıllık sonuçlarını” açıkladı.

Buna göre, 2010 yılında, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yıla göre 801 bin kişilik artışla 71 milyon 343 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 855 bin kişi artarak, 52 milyon 541 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon 317 bin kişi artarak 22 milyon 594 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 443 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 874 bin kişi arttı.

2010’da istihdam edilenlerin yüzde 25,2’si tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 48,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılla karşılaştırıldığında, tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan yükseldi, buna karşılık hizmetler sektörünün payının ise 1,5 puan azaldığı görüldü.

-GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,7-

Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılına göre 425 bin kişi azalarak, 3 milyon 46 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 2,1 azalışla yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılında kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 14,2, kırsal yerlerde ise 1,6 puanlık gerilemeyle yüzde 7,3 oldu. Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde bir önceki yıla göre 2,8 puanlık azalışla yüzde 13,2’ye, kadınlarda ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 20,2’ye geriledi.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,7 olarak açıklandı. 2009 yılında söz konusu oran yüzde 25,3 düzeyindeydi.

-KAYITDIŞI İSTİHDAM YÜZDE 43,3’E GERİLEDİ-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yıla göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 43,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bir önceki yıla göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,9’dan yüzde 85,5’e, tarım dışı sektörlerde de yüzde 30,1’den yüzde 29,1’e geriledi.

-İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 48,8’E YÜKSELDİ-

2010 yılında, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 0,9 puanlık artışla yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,3 puanlık artışla yüzde 70,8, kadınlarda ise 1,6 puanlık artışla yüzde 27,6 oldu.

Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık artışla yüzde 46,8, kırsal yerlerde ise 0,8 puanlık artışla yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti.

-BÖLGESEL SONUÇLAR-

2010 yılında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 58,2 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. İşgücüne katılma oranının erkeklerde en yüksek olduğu bölge yüzde 74,3 ile Akdeniz, kadınlarda yüzde 45,4 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

En yüksek istihdam artışı, 293 bin kişi ile Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleşti. Buna karşılık en fazla istihdam azalışının yaşandığı bölge Batı Karadeniz Bölgesi oldu. Bu bölgede toplam istihdam 82 bin kişi azalmış, bu azalışın tamamı tarım istihdamının azalışından ileri geldi.

Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 57,3 ile Kuzeydoğu Anadolu, sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 39,9 ile İstanbul ve yüzde 39,2 ile Doğu Marmara, hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 61,6 ile Batı Anadolu oldu.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,3 ile İstanbul ve Ortadoğu Anadolu Bölgeleri iken, en düşük olduğu bölge yüzde 6,1 ile Doğu Karadeniz bölgesi. 2010 yılında erkeklerin işsizlik oranın en yüksek olduğu bölge yüzde 15 ile Ortadoğu Anadolu bölgesi iken, kadınlar için yüzde 17,4 ile İstanbul Bölgesi oldu.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 58,2 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesi. Bunu yüzde 57,6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) izledi. İşgücüne katılma oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 33,5 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve yüzde 36 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgeleridir.

-İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 17,5’İ İSTANBUL’DA YAŞIYOR-

15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfusun yüzde 18,3’ünü barındıran İstanbul toplam istihdamın da yüzde 17,5’ine sahip. Çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 6,7 olan Ankara bölgesi toplam istihdamın yüzde 6,4’üne sahip.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 17 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) olup, bunu yüzde 16,7 ile TR62 (Adana, Mersin) takip etti. İşsizlik oranın en düşük olduğu bölge yüzde 6,1 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesi oldu.

TÜİK verilerine göre, 2007, 2008, 2009, 2010 istihdam verileri şöyle:

. 2007 2008 2009 2010

. ——— ——– ——– ——–

İŞGÜCÜ (bin) 23.523 23.805 24.748 25.641

İstihdam (bin) 21.189 21.194 21.277 22.594

İşsiz (bin) 2.333 2.611 3.471 3.046

İSTİHDAM ORANI (yüzde) 43,1 41,7 41,2 43,0

İŞSİZLİK ORANI (yüzde) 9,9 11,0 14,0 11,9

Türkiye’de geçen yıl işsizlik oranın en yüksek olduğu alan yüzde 21 ile bilgisayar olarak belirlendi.

İmalat ve işleme yüzde 20,2 ile ikinci, sanat da yüzde 16,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 yılı sonuçlarına göre, eğitim durumu ve mezun olunan alana bakıldığında, bilgisayar mezunları yüzde 21’le işsizliğin en yüksek yaşandığı alan oldu.

2010 yılı itibariyle gazetecilik ve enformasyon mezunlarının yüzde 14,5’i, iş ve yönetim mezunlarının yüzde 15,1’i, yaşam bilimleri mezunlarının yüzde 14,7’si, sosyal ve kişisel hizmetler mezunlarının da yüzde 16’sı işsiz.

İşsizlik oranının en düşük olduğu alanların başında, yüzde 1,7 ile güvenlik hizmetleri geldi. Güvenlik hizmetlerini yüzde 1,8 ile hukuk, yüzde 2,5 ile sağlık, yüzde 4,7 ile veterinerlik alanı mezunları izledi.

Beşeri bilimler mezunlarının yüzde 7,4’ü, matematik ve istatistik mezunlarının yüzde 8,9’u, ulaştırma ve çevre koruma mezunlarının da yüzde 10,5’i halen işsiz.

-EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK-

Türkiye’deki işsizlerin yüzde 15,9’unu genel lise mezunları oluşturdu. Genel lise mezunlarını yüzde 14,9 ile ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek, yüzde 13,2 ile meslek lisesi mezunları izledi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin yüzde 12,5’i, ilkokul mezunlarının yüzde 10’u ve okuma yazma bilmeyenlerin de yüzde 6’sı çalışmıyor.

En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2009 ve 2010 yılları itibariyle şöyle:

İŞSİZLİK ORANI (yüzde) İSTİHDAM ORANI (yüzde)

—————————- ————————–

2009 2010 2009 2010

———— ———- ——— ——–

YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE 12,1 11,0 68,5 70,1

Öğretmen Eğit. ve Eğit.Blm. 9,4 8,1 65,3 66,4

Sanat 22,0 16,5 58,7 64,0

Beşeri Bilimler 10,7 7,4 69,6 72,5

Sosyal Blm. ve Davranış Blm. 11,8 10,0 66,9 69,5

Gazetecilik ve Enformasyon 20,3 14,5 60,6 69,3

İş ve Yönetim 16,1 15,1 66,8 67,9

Hukuk 3,5 1,8 74,9 76,7

Yaşam Bilimleri 12,6 14,7 68,2 67,7

Fizik Bilimleri 14,0 12,6 63,2 66,4

Matematik ve İstatistik 11,7 8,9 68,1 68,5

Bilgisayar 17,0 21,0 71,6 63,6

Mühendislik ve İşleri 11,9 10,5 74,3 77,6

İmalat ve İşleme 19,6 20,2 62,7 62,7

Mimarlık ve İnşaat 11,9 12,3 70,2 69,2

Tarım ve Orm. ve Balıkçılık 15,7 12,2 64,9 66,7

Veterinerlik 6,0 4,7 86,5 86,8

Sağlık 2,9 2,5 83,2 84,3

Sosyal ve Kişisel Hizmetler 15,2 16,0 63,6 62,2

Ulaştırma Hiz. ve Çevre Koruma 20,6 10,5 67,7 72,5

Güvenlik Hizmetleri 1,2 1,7 74,0 81,2

Kaynak: Bloomberg HT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir