İş GYO 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.05.2021)

“Finansman Giderleri Karı Baskılamaya Devam Ederken İş GYO 1Ç2021’de Beklentilere Uyumlu Sonuç Açıkladı…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 1,86 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 2,25TL

İş GYO 1Ç2021’de 3,6mn TL net kar kaydetmiştir. Net kar rakamı piyasa beklentisi olan 4mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 20,7mn TL zarar yazılmıştı.

Şirket’in satış gelirleri yıllık %1,7 oranında artarak 1Ç2021’de 72mn TL gerçekleşirken, bu gelirlerin 52,9mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 17,9mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri, salgın nedeniyle yapılan kira destekleri nedeniyle yıllık %7,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Satılan konutların brüt kar marjı ise %17,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %3,2 oranında düşerek 1Ç2021’de 45,5mn TL gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %1,2 oranında artmış ve 36,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 1Ç2021’de sırasıyla %63,1 ve %51,1 olmuştur. Öte taraftan, Şirket yılın ilk çeyreğinde 36,1mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 53,8mn TL net finansman gideri yazılırken, yıllık finansman giderindeki azalışta ana etken türev işlem karındaki artış olmuştur.

Bu çeyrekte net borçta 49mn TL’lik bir artış olmuş ve net borç 1 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 6,2x ile yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise yaklaşık %20 ile kabul edilebilir seviyededir.

İş GYO, 7 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %56 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son bir ve üç yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %47 ve %62 oranındadır. Son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %61 oranındadır.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef piyasa değerini, risksiz faiz oranının %13’ten %15 seviyesine yükseltilmesi başta olmak üzere tahminlerde yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı olarak 2.338mn TL’den 2.160mn TL’ye, hedef hisse fiyatını da 2,44TL’den 2,25TL‘ye indiriyoruz. Hedef piyasa değerini aşağı çekmemize karşın İş GYO, hedef piyasa değerimize göre %17,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “TUT” önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını 2,25TL olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım