Hisse Öneri Portföyü / Ziraat Yatırım – (21.05.2019)

“Hisse Öneri Portföyü – Güncelleme”

Hisse öneri portföyümüzü öneri değişiklikleri ve hisse performanslarına bağlı olarak güncelliyoruz. Buna göre öneri portföyümüzden Aygaz’ı (AYGAZ) çıkarırken, Bim Mağazalar’ı (BIMAS) ise ekliyoruz. Yeni hisse portföyümüz aşağıda yer almaktadır.

PORTFÖYE EKLENEN: Bim Mağazalar (BIMAS): İndirimli gıda perakendeciliğinde faaliyet gösteren BİM’in ilk çeyrek finansal sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. TFRS16’nın etkisiyle yüksek FAVÖK kaydeden BİM’in diğer taraftan kira sözleşmelerinin aktifleştirilmesi nedeniyle finansal borçlarında artış görülmüştür. Güçlü nakit toplama gücü ve kendi finansmanını iç kaynaklardan sağlaması sebebiyle finansman riski bulunmamaktadır. Hissenin defansif yapısıyla ön plana çıkabileceği beklentisine ve son dönemdeki zayıf performansına bağlı olarak Bim’i portföyümüze ekliyoruz. Bim hedef hisse fiyatımız 90,85 TL olup hisse için “EKLE” önerimiz bulunmaktadır.

PORTFÖYDEN ÇIKARILAN: Aygaz (AYGAZ): Hisse ile ilgili AL önerimizi korumamıza ve oldukça yüksek potansiyel taşımasına karşın, uzun dönemdir zayıf performans sergilemesi ve düşük işlem hacmi nedeniyle, Aygaz’ı hisse öneri portföyümüzden çıkarıyoruz.

Portföy önerildiği tarihten itibaren %23,2 değer kazanırken, BİST 100 ise aynı dönemde %5,2 oranında artış kaydetmiştir. Buna istinaden, portföyümüzün BİST-100’e göre göreceli getirisi %17,2 olarak gerçekleşmiştir.