HalkBank 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (12.11.2021)

Hedef fiyat 5,30 TL’den 5,70 TL’ye yükseltildi

Tavsiye TUT
Hedef fiyat (TL) 5.70
Artış potansiyeli (%) 24%
Önceki Tavsiye TUT
Önceki hedef fiyat (TL) 5.30

HalkBank 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 92 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %44 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimizin ve piyasa beklentisi olan 88 milyon TL’nin %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 215 milyon TL olup geçen yıla göre %90 oranında azalarak %0,7 oranında göreceli zayıf ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka yönetimi 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. Net faiz gelirleri ve komisyon gelirlerinde son derece kuvvetli toparlanma, negatif TL kredi-mevduat makası, önemli ölçüde artan swap fonlama maliyetlerine paralel 2,7 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zarar, kredi büyümesinde devam eden zayıf seyir, vadesiz mevduatlarda pazar payı kazanımları, tüketici kredileri aktif kalitesinde sektör üstü bozulma, kredi karşılıklarında artış çeyreğin öne çıkan konularıdır.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. 2021-2024 net kar beklentilerimizi ortalama %10 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 5,30 TL olan hedef fiyatımızı 5,70 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %24 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” olan tavsiyemizi ikoruyoruz. Hisse 2021T 9,1x F/K ve 0,3x F/DD (Benzerlerine göre %36 iskontolu) çarpanlarıyla ve %3,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TL kredi-mevduat makası baskı altında kalmaya devam etmektedir. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 120 baz puan genişleyerek %1,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri bankanın değerlemede kullandığı oranı %16’dan %19’a revize etmesi sebebiyle %48 artış göstermiştir. Swap fonlama maliyetlerindeki yüksek artış marjları olumsuz etkilerken kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 203 baz puan genişlemiştir (VAKBN:+63 baz puan) ancak TL kredi-mevduat makası negatif seyretmeye devam etmektedir. Net faiz marjının 2021 yıl sonunda %1,5 seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde devam eden kuvvetli artış. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda %17 ve %44 artmıştır ve kamu bankalarının yıllık %37 büyümesine göre kuvvetli bir performans sergilemiştir. Banka yönetimi 2021 yılı için yaklaşık %30 seviyesinde artış beklemektedir.

TL kredilerde zayıf performans. Bankanın TL kredi büyümesi 2Ç21’deki %2,2 seviyesinden %0,3 seviyesine gerileyerek kamu mevduat bankaların %1,7 çeyreksel büyüme performansının altında kalmıştır.

Kaynak: Şeker Yatırım