Halkbank 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Dinamik Menkul – (12.11.2021)

Halk Bankası, 3Ç21 Bilanço Analizi

Öneri AL
Hisse Fiyatı, TL 4,61
Hedef Hisse Fiyatı, TL 5,80
Yükselme Potansiyeli 26%
Halka Açıklık Oranı 23%

Halkbank 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 88 milyon TL’lik piyasa beklentisi paralelinde 92 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %44 ç/ç artarken, %71 y/y daraldı ve dönemsel özsermaye karlılığı %0.9 olarak gerçekleşti. 9A21’de ise 215 milyon TL olan net kar rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 oranında gerilemiştir.

 Halkbank için AL önerimizi ve 5.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Halkbank’ın 9A21’deki zayıf kar performansı 2020 yılına kıyasla yaklaşık 370 baz puan civarındaki swap dahil net faiz marjı daralmasına bağlanabilir. 3Ç21 özelinde ise net faiz marjının bir önceki döneme göre 124 baz puan genişlemiş olması dikkat çekici. Altı çeyrek sonra ilk kez TL kredi/ mevduat faiz makası 132 baz puan ile pozitif katkı sağlarken, TÜFE’ye endeksli bonolor da 62 baz puan katkıda bulunmuştur. Ancak swap giderleri marjı 87 baz puan aşağı çekmiştir. 2021 tüm yıl için beklentimiz swap dahil net faiz marjının 320 baz puan gerileyerek %0.5 seviyesinde olabileceği şeklindedir. Halkbank 2022 tahminlerimize göre 0.24x F/DD ve 2.12x F/K çarpanı ile işlem görmektedir. Karlılıktaki toparlanma beklentimizi biraz daha uzun zamana yaymakla birlikte düşük çarpan nedeni ile Halkbank hisseleri için AL olan önerimizi koruyoruz. Bankanın önümüzdeki dönemlerde kaldıraç oranını aşağı çekerek sektöre kıyasla biraz daha yavaş büyüyebileceğini ve bu nedenle de operasyonel karlılık oranlarının daha iyi bir noktaya gelebileceğini tahmin ediyoruz.

 Bu dönem öne çıkan hususlar: Halkbank’ın TL cinsi kredileri 3Ç21’de bir önceki döneme göre yatay kalırken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında % 5.1 daralmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %8.2’lik ç/ç büyüme haricinde, bireysel segmentte genel olarak bir daralma gözlenmemiştir. TL Ticari krediler ise oldukça sınırlı %0.5 ç/ç artış kaydetmiştir. Mevduat tarafında ise kredilerin tersine bir seyir izlenmiştir. TL mevduatlar %5.1 ç/ç, YP mevduat hacmi ise Dolar bazında %3.4 ç/ç genişlemiştir. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %83 ile oldukça rahat bir seviyededir. TL tarafta da bu oran %125 seviyesindedir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %13.4 çekirdekte ise %9.2 olarak gerçekleşmiştir. Net takibe intikal -98 milyon TL olarak gerçekleştiği için takipteki kredi oranı yaklaşık %3.40 seviyesinde yatay gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 90 baz puan gerileme ile %8.4 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %5.0 ve %60.1 olarak gerçekleşmiştir (2Ç21: %4.3 ve %59.1). Karşılık oranlarındaki sınırlı artışa bağlı olarak net kredi risk maliyeti oranı %0.4 olarak gerçekleşmiştir. Tüm yıl için beklentimiz 180 baz puan gerileme ile -%0.1 seviyesindedir. Bankacılık hizmet gelirleri 9A21’de yıllık bazda %44 artarken, faaliyet giderleri ise aynı dönemde %14 oranında artış kaydetmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin 2021 yılının tamamında yıllık %43 artış kaydederken, operasyonel giderlerin ise %17 yıllık artabileceğini tahmin ediyoruz.

Kaynak: Dinamik Menkul