Haftalık Piyasa Takvimi – (7-11 Mart 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

7 Mart Pazartesi

17:30 Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri
▪ Ocak ayında nakit bütçe 37,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 24,8 milyar TL oldu. Geçen senenin aynı ayında kaydedilen 26,1 milyar TL nakit açık ve 5 milyar TL faiz dışı açık ile karşılaştırıldığında daha olumsuz bir performans görülüyor. Ancak bu noktada, bu yıl çeşitli vergi ödemelerinden kaynaklı 38 milyar TL tahsilatın Ocak yerine Şubat ayında bütçe hesaplarına dahil edildiği görülüyor. Sonuç olarak söz konusu düzeltmeyi yaptığımızda ise geçen sene ile karşılaştırıldığında bütçe performansında daha olumlu bir görünümün karşımıza çıktığını görüyoruz.

▪ Şubat nakit bütçe verileri 15 Mart’ta açıklanacak olan Şubat Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.

8 Mart Salı

Hazine ihaleleri (11 ay kuponsuz ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi)
▪ 3 aylık iç borçlanma stratejisine göre Hazine Mart ayında 31 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam altı ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 33,5 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

10 Mart Perşembe

10:00 Ocak İşgücü İstatistikleri
▪ Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki ayki seviyesine göre önemli bir değişim göstermediği ve %11,2 olarak gerçekleştiği izlendi. Tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 yüzde puan düşüşle %12,8 olarak gerçekleştiği takip edildi. Daha geniş tanımlı işsizlik göstergelerine bakıldığında ise bir kötüleşme olduğunu ve halen yüksek seviyelerin devam ettiğini görüyoruz. Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmış âtıl işgücü oranında %22,1 seviyesinden %22,6’ya yükseliş gerçekleşti.

▪ GSYİH reel büyüme hızının çift hanelerde olduğu bir yıl sonrasında pandemi döneminde yaşanan istihdam kayıplarının kapandığı ve önemli oranda üzerinde bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak öncü göstergelere baktığımızda halen istihdam endekslerinde yükselişin devam ettiği izleniyor.

▪ Ekonomi yönetimi tarafında yüksek büyüme oranları hedefleri çerçevesinde işsizlik oranlarında düşüşler öngörülüyor. Ancak özellikle 2022 yılında büyüme aktivitesinde yükselişin ancak önemli desteklerle sağlanabileceğini değerlendirirken, potansiyel üzeri bir büyüme dinamiğinin de gerek enflasyon gerek cari işlemler üzerinde yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan asgari ücretteki %50 oranındaki artışın diğer ücret segmentlerine etkisi ve dolayısıyla işgücü piyasasına yansıması da yakından takip edilecektir.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (25 Şubat – 4 Mart)
▪ 18 – 25 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer aldı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 87 milyon dolar, tahvil piyasasında ise 370,8 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,18 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 909 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (25 Şubat – 4 Mart)
▪ 18 – 25 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’ları 0,72 milyar dolarlık bir gerileme kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 1,06 milyar dolar gerilerken, hanehalkı DTH’larında ise 0,34 milyar dolarlık artış gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,91 milyar dolarlık bir yükseliş yaşanırken, söz konusu artışın tamamına yakını hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten kaynaklandı. Özetle, 18 – 25 Şubat haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,19 milyar dolarlık bir artış yaşandı.

11 Mart Cuma

10:00 Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri
▪ Ocak ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verileri 11 Mart’ta gelecek. Ocak ayı dış ticaret verilerini ve turizm gelir/gider verilerini de göz önüne aldığımızda, cari işlemler dengesinin 7,2 milyar dolar açık verebileceğini, dolayısıyla yıllık cari işlemler açığının 20 milyar dolar seviyesine kadar yükselebileceğini görüyoruz.

▪ Bugünkü veriler sonrasında ise cari işlemler dengesindeki bozulmanın devam etmesini ve Şubat ayında 22,5-23 milyar dolar açığa yükseliş görülebileceğini izliyoruz.

▪ Pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile gerek ihracat gerekse turizm sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildi. Buna ek olarak altın ithalatının da yıllık ortalamalarının altına gerilemesinin cari açık üzerindeki baskıyı azalttığı takip edildi. Diğer taraftan son dönemde TL tarafında oldukça sert değer kayıplarının ileriki aylarda özellikle ithalat hacmine yansımasının öne çıkacağını dolayısıyla, bu kanal ile de cari işlemler dengesinde açığın daha hızlı kapanabileceği beklentileri öne çıktı. Ancak gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğini işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler tarafında tahminlerimizin daha üstünde bir açık oluşabilme riskini bir süredir iletiyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük getirebilme ihtimali, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı, (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının artışın ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz.

10:00 TCMB Mart Piyasa Katılımcıları Anketi
▪ Şubat ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre yılsonu TÜFE artışı tahminleri %29,75 seviyesinden %34,06’ya revize edildi. Üç aylık dönem içerisinde yıllık TÜFE2nin %58 seviyesine kadar yükselmesi beklenirken, 12 ve 24 aylık TÜFE beklentilerinde hafifte olsa aşağı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Buna göre 12 aylık TÜFE beklentisi %24,83, 24 aylık TÜFE beklentisi ise %15,42 olarak gerçekleşti.

10:00 Ocak Sanayi Üretimi verileri
▪ TÜİK Aralık ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi %14,3 oranında yıllık artış kaydederken, takvim etkisinden arındırılmış artışında %14,4 olduğu görüldü. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre %1,6 oranında artış sergileyerek kuvvetli olmaya devam ettiği takip edildi.

▪ Ocak ayında ise gerek PMI verilerindeki geri çekilme gerekse enerji arzına ilişkin sıkıntılar nedeniyle üretim de bir miktar zayıflama beklenebilir.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim