Haftalık Piyasa Takvimi – (27-31 Aralık 2021)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

27 Aralık Pazartesi

10:00 Aralık Reel Kesim Güven Endeksi & KKO
▪ Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Kasım ayında 109,6 seviyesinden 108,4’e gerileme kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin ise 111,3’ten 112 seviyesine iyileşme kaydettiği takip edildi. Oldukça güçlü 3Ç21 ortalama RKGE sonrasında yılın son çeyreğine bir miktar gerileme ile başlandığı ve söz konusu gerilemenin Kasım ayında da devam ettiği izleniyor. Ancak bu noktada endeks seviyesinin halen oldukça yüksek bir yeri işaret etmeye devam ettiğini ve pandemi önceki dönemin oldukça üstünde kalmayı sürdürdüğünü ifade etmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere 1Ç21’de ortalama endeks 109,3, 2Ç21’de 108,1, 3Ç21’de ise 112,5 olarak gerçekleşmişti.

▪ Kapasite Kullanım Oranı (KKO) %78,1, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %77,6 ile sınırlı bir değişim gösterdi.

30 Aralık Perşembe

10:00 Aralık Ekonomik Güven Endeksi
▪ Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında 101,4 seviyesinden 99,3 seviyesine geriledi. Endeksteki düşüşün tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandığı takip edildi.

▪ Tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık bazda %7,3 oranında azalarak 71,1 değerine gerilerken, hizmet sektörü güven endeksi ise %0,7’lik düşüş kaydederek 119,’e indi.

▪ Diğer yandan reel kesim güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 121,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (17 – 24 Aralık)
▪ 10 – 17 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 69,1 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 95,3 milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 630 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,2 milyar dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplamda 558 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı görülürken, tahvil piyasasında ise 1,28 milyar dolarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (17 – 24 Aralık)
▪ 10 – 17 Aralık haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak toplam 5,43 milyar dolarlık güçlü bir yükseliş yaşandı.

31 Aralık Cuma

10:00 Kasım Dış Ticaret İstatistikleri
▪ Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, %33,4 artarak 21,5 milyar dolar, ithalat ise %26,7 artarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın hariç bakıldığında ise ihracattaki yıllık artış %29 olurken, ithalattaki artışın %43 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleştiği görüldü. Enerji ithalatındaki artışın ise burada öne çıkan unsur olduğunu izliyoruz. 12 aylık dönemde bakıldığında ihracat bir önceki döneme göre %28,9 oranında artarak 215,7 milyar dolar, ithalat ise % 20,92 oranında artarak 259 milyar dolar oldu.

17:30 Hazine 3 aylık (Ocak– Şubat – Mart) iç borçlanma stratejisi
▪ Daha önce yayınlanan (Aralık – Ocak – Şubat) iç borçlanma stratejisine göre Hazine Ocak ayında 45,9 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında ayında 7 ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte toplam 45,8 milyar TL borçlanma hedefliyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim