Haftalık Piyasa Takvimi – (21-25 Mart 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

21 Mart Pazartesi

Hazine ihaleleri (4y TLREF’e endeksli, 7y değişken faizli)

11:00 Şubat Yabancı Ziyaretçi verileri
▪ DHMİ yurtdışı yolcu sayısı ile Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yabancı ziyaretçi sayıları arasında önemli bir korelasyon mevcut. Geçtiğimiz hafta Şubat ayına ilişkin açıklanan DHMİ yolcu sayısı verilerine göre dış hat yolcu sayısı 4,16 milyon olurken, yıllık bazda %149 oranında güçlü bir artış kaydetti. Diğer yandan 2019 seviyesine göre ise %23 oranında düşüş izlendi.

▪ Turizm sektörü performansına ilişkin yıl başında oldukça olumlu beklentiler varken, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında tahminlerin bir miktar düşürülmesi gerekliliği ortaya çıktı. Ukrayna’dan Ocak ayı itibariyle 12 aylık kümülatif ziyaretçi sayısı 2,1 milyon iken toplam ziyaretçi sayısının %8’ini işaret ediyor. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yıllık 4,8 milyon ile toplamın %19’unu işaret ediyor. Turist başına ortalama yıllık gelirin 700-800 milyar dolar civarında olduğu düşünülürse ilk aşamada yaklaşık 3,5-4 milyar dolar kadar aşağı yönlü turizm geliri revizyonu öne çıkabilir.

17:30 Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku
▪ Aralık ayında merkezi yönetim borç stoku 2,8 trilyon TL olarak açıklanmıştı. Söz konusu stokun %48’ini iç borç, geri kalan %52’sini ise dış borç stoku oluşturuyor.

22 Mart Salı

Hazine ihaleleri (4y sabit kuponlu & 10y TÜFE’ye endeksli iki ihale ve 2yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı )

▪ Hazine ay başından bu yana gerçekleştirdiği iki ihalede şimdiye kadar toplam 8,5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi (ihale sonrası net satışlar dahil).

▪ Hazine Mart ayında 31 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam altı ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 33,5 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Bu haftaki ihaleler ve doğrudan satış ile birlikte Hazine Mart ayı borçlanma programını tamamlayacak.

23 Mart Çarşamba

10:00 Mart Tüketici Güven Endeksi
▪ Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 73,2 seviyesinden 71,2 seviyesine geriledi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin Şubat ayında %3,8 oranında gerileyerek 71,7 seviyesine indiği, hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin ise %4,2 oranında zayıflayarak 68,3 seviyesine gerilediği dikkat çekti.

24 Mart Perşembe

14:30 Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (11 – 18 Mart)
▪ 4 – 11 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer almaya devam etti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 290 milyon dolar, tahvil piyasasında ise 121 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,65 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,14 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.

14:30 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (11 – 18 Mart)
▪ 4 – 11 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’ları 1,71 milyar dolar yükseliş kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 1,85 milyar dolar artarken, hanehalkı DTH’larında ise 0,14 milyar dolarlık bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,8 milyar dolarlık bir gerileme yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamına yakını hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 4– 11 Mart haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,91 milyar dolarlık bir artış yaşandı.

25 Mart Cuma

10:00 Mart Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı
▪ Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Şubat ayında 109,5’den 109,8’e hafif yükseliş kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin düşüş sergilediği ve 111,9 seviyesinden 109,9’a gerilediği izlendi. Söz konusu seviye 2021 Haziran ayından beri en düşük seviye olarak kendini gösterdi. 2021 yılı son çeyreği ortalama arındırılmış RKGE 111 seviyesinde oluşurken, 2022 yılının ilk iki ayında sınırlı da olsa bir geri çekilme olduğu izleniyor. Ancak mevcut endeks seviyesi pandemi önceki dönemin oldukça üstünde olmaya devam ediyor.

▪ Şubat ayında KKO’nun %77,6 seviyesinden %76,6’ya gerilediği görülüyor. Bu çerçevede son iki ayda toplam 2.1 yüzde puan gerileyen KKO izleniyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’da da %78 seviyesinden %77,2’e gerileme takip ediliyor. Dolayısıyla devam eden yatırım ivmesine rağmen KKO’daki geri çekilmeler dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim