Haftalık Piyasa Takvimi – (16-20 Mart 2020)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

16 Mart Pazartesi
10.00 Şubat ayı Konut Satış istatistikleri
▪ Konut satışları Ocak ayında toplam 113.615 adet olurken; aylık bazda %44 düşüş, yıllık bazda ise %56 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarındaki yıllık sert yükseliş devam ederken, aylık bazda ise hem ipotekli hem de diğer konut satışlarında düşüş yaşandı. İpotekli konut satışları Ocak ayında 42.237 adet ile aylık bazda %16 gerilerken, yıllık bazda ise %546 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarında yıllık bazda görülen bu sert yükselişin temelinde konut kredi faizlerinde yaşanan gerileme yer alıyor. 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Ocak ayında aylık bazda %3,06 oranında bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Yıllık bazda ise Temmuz 2018’den bu yana ilk defa bir artış yaşandığı ve %1,2’lik bir yükseliş olduğu dikkat çekiyor.
11:00 Şubat ayı merkezi yönetim bütçe istatistikleri
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesinin 21,5 milyar TL fazla verildiğini açıkladı. Bu fazla ile beraber son 12 aylık bütçe açığı 107,3 milyar TL2ye gerileme kaydetti (GSYİH’nin %2,5’u). Buna ek olarak faiz dışı fazla
Ocak ayında 34,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak ayı içerisinde TCMB’nin kar ve ihtiyati akçe transferinin gelir tarafında oldukça pozitif bir etki yarattığı görülüyor. Söz konusu katkı, geçen senenin aynı ayında 33,8 milyar TL iken (41 milyar TL ihtiyati akçe transferi daha sonra gerçekleşmişti), bu sene 40,5 milyar TL kadar transfer gerçekleşmiş oldu.
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta içerisinde Şubat ayına ilişkin nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre Şubat ayında nakit açığı 8,9 milyar TL olarak açıklanırken, faiz dışı dengenin 3,9 milyar TL fazla verdiği dikkat çekti.

17 Mart Salı
10:00 Ocak 2020 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri
▪ 2019 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 118,2 milyar dolar olarak açıklandı. 2018 yıl sonuna göre 4,9 milyar dolar artış yaşandı. GSYİH’ya oranı olarak bakıldığında ise %15,7 gibi düşük bir seviye görülüyor. Burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam 2019 sonu itibariyle 168,2 milyar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 150,2 milyar dolar olduğu görülüyor. (2018 sonu değeri ise 155,3 milyar dolar) Önümüzdeki aylarda cari işlemler dengesinde açık verilerinin daha ön plana çıkacağı beklentisi çerçevesinde Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 160 milyar olarak hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını Kasım itibariyle %21 seviyelerinde hesaplıyoruz.
14:00 Konut Fiyat Endeksi

19 Mart Perşembe
14:00 Para Politikası Kurulu toplantısı
▪ Kurum tahminimiz 75 baz puan faiz indirim yolunda. Foreks tarafından gerçekleştirilen ankete göre ise medyan tahminin is 50bps olduğu takip ediliyor. Tahmin aralıklarına bakıldığında ise faizlerde hiç değişiklik beklemeyen katılımcıların yanısıra, 25-100bps arasında farklı faiz indirimi beklentilerin de olduğu dikkat çekiyor. Son dönemde gerek global faiz hadlerinde ekonomik büyümeye ilişkin artan endişeler nedeniyle önemli düşüşlerin yaşanması, gerekse petrol arz şokunun enflasyon beklentileri aşağı yönlü etkileyeceği ve en son olarak makro ihtiyati önlemler çerçevesinde alınan sıkılaştırıcı adımların faiz tarafında manevra alanının bir miktar daha açması ile beraber faiz indirimi beklentisinin ön plana çıktığı dikkat çekiyor.
14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri & para ve banka istatistikleri (6-13 Mart)
▪ 28 Şubat – 6 Mart haftasında hisse senedi ve tahvil piyasalarından net çıkışlar sırasıyla 270 milyon dolar ve 405 milyon dolar (repo işlemleri hariç) oldu. Sonuç olarak yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 1,3 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 2,7 milyar dolar’a ulaştı. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 2,3 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 5,2 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da gerileyerek %8,5’den %8,2’ye geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.)
28 Şubat – 6 Mart haftasında yerleşiklerin DTH değişimleri (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar).
▪ Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 0,2 milyar dolar artış yaşandı. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak). Hanehalkı tarafında DTH’larında 0,2 milyar dolar düşüş takip edilirken, parite etkisinden arındırılmış kurumların DTH’larında 0,4 milyar dolar artış izlendi. Yılbaşından beri bakıldığında yerleşiklerin DTH’larında (altın hariç) yine parite etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık 2,5 milyar dolar artış dikkat çekiyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi