Haftalık Piyasa Takvimi – (15-19 Kasım 2021)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

15 Kasım Pazartesi

10:00 Ekim Konut Satış İstatistikleri
▪ Konut satışları Eylül ayında toplam 147.143 adet olurken; aylık bazda %4, yıllık bazda ise %8’lik sınırlı bir artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 136.744 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Eylül ayında 29.759 adet ile aylık bazda %9 artış, yıllık bazda ise %16 düşüş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında aylık ortalama %14,15 olan konut kredi faizi Eylül 2021’de ortalama %17,9 oldu. Konut kredi faizi Ağustos ayında ise ortalama %17,86 seviyesindeydi. Diğer konutlar ise Eylül ayında 117.384 adet ile aylık bazda %3, yıllık bazda ise %16 oranında artış kaydetti.

▪ Eylül ayında yabancılara toplam 6.630 adet konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara Ağustos ayında 5.866 adet, geçtiğimiz yılın Eylül ayında ise 5.269 adet konut satılmıştı.

▪ Son olarak 12 aylık toplam konut satışları ise Eylül ayında aylık bazda %0,8’lik sınırlı bir artış kaydederken, yıllık bazda ise %21,7 oranında bir düşüşü işaret etti.

11:00 Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri
▪ Hazine’nin açıklandığı Ekim ayı nakit bütçe verilerine göre nakit bütçe 5,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 8 milyar TL fazla verdi. Hazine’nin açıklamalarına göre Eylül ayı tahsilatlarının yaklaşık 10 milyar TL’lik kısmı Ekim ayına kaydı. Söz konusu vergi kaymasını düzelttiğimizde bir önceki yılın aynı ayına göre bir miktar kötüleşme takip edildiğini belirtebiliriz.12 aylık verilere bakıldığında nakit açığının 115,9 milyar TL’den 114,5 milyar TL’ye gerilediği takip edildi.

▪ Nakit bütçe verileri 15 Kasım’da açıklanacak merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde.

16 Kasım Salı

10:00 3Ç21 İşgücü İstatistikleri
▪ GSYİH reel büyüme hızının %9’u aşacağı bir yıl içerisinde pandemi döneminde yaşanan istihdam kayıplarının kapandığı ve hatta üzerinde bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Gelecek yıllarda en son olarak yayınlanan OVP’de yer alan yüksek büyüme oranları çerçevesinde işsizlik oranlarında da düşüşler öngörülüyor. Ancak 2022 yılından itibaren büyüme aktivitesinde güçlü seviyelere yükselişin ancak desteklerle sağlanabileceğini değerlendirirken, potansiyel üzeri bir büyüme dinamiğinin de gerek enflasyon gerek cari işlemler üzerinde yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

14:30 Eylül Konut Fiyat Endeksi
▪ Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi 192,6 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre %4, yıllık olarak ise %33 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyrine devam ettiği takip edildi.

17 Kasım Çarşamba

10:00 Eylül Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
▪ Ağustos ayında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 126,9 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 114.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu değerine göre 12,6 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %16,6 civarında.

▪ Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Temmuz 2021 itibariyle 169,2 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 151 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 174.7 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Ağustos 2021 itibariyle %23,2 olduğu takip ediliyor.

18 Kasım Perşembe

14:00 Para Politikası Kurulu toplantısı
▪ Bilindiği üzere en son PPK karar notunda politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığının altı çizilmişti. Bu çerçevede 50-100bps ek faiz indirimi olasılığının öne çıkarıldığını düşünüyoruz.

▪ Ancak Mevcut risk primi göstergeleri çerçevesinde söz konusu yönlendirmenin Kasım ayında faiz indiriminin pas geçilmesi olasılığını halen masada tuttuğunu düşünüyoruz.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (5 – 12 Kasım)
▪ 28 Ekim – 5 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net alıcı konumundaydılar. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 274,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 37,7 milyar dolar net yabancı girişi yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,4 milyar dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplamda 478 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı girişi görülürken, tahvil piyasasında ise 2,3 milyar dolarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (5 – 12 Kasım)
▪ 28 Ekim – 5 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1 milyar dolarlık bir artış görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 0,66 milyar dolar yükselirken, hanehalkı DTH’larında ise 0,34 milyar dolarlık bir artış gözlemlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,05 milyar dolarlık olukça sınırlı bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerilemenin tamamı hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 28 Ekim – 5 Kasım haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak toplam 0,95 milyar dolarlık bir yükseliş yaşandı.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim