Haftalık Piyasa Takvimi – (14-18 Şubat 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

14 Şubat Pazartesi

Hazine ihaleleri (2 yıl vadeli sabit kuponlu, 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli)

15 Şubat Salı

Hazine ihalesi ve doğrudan satışı (11 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesi, 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı)
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 aylık (Şubat – Mart – Nisan) iç borçlanma stratejisine göre Hazine şubat ayı içerisinde 64 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam yedi ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 49 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

10:00 4Ç21 İşgücü İstatistikleri
11:00 Ocak Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta Ocak ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre Ocak ayında nakit bütçe 37,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 24,8 milyar TL oldu. Geçen senenin aynı ayında kaydedilen 26,1 milyar TL nakit açık ve 5 milyar TL faiz dışı açık ile karşılaştırıldığında daha olumsuz bir performans görülüyor. Ancak bu noktada, bu yıl çeşitli vergi ödemelerinden kaynaklı 38 milyar TL tahsilatın Ocak yerine Şubat ayında bütçe hesaplarına dahil edildiği görülüyor. Sonuç olarak söz konusu düzeltmeyi yaptığımızda ise geçen sene ile karşılaştırıldığında bütçe performansında daha olumlu bir görünümün karşımıza çıktığını görüyoruz. Ocak nakit bütçe verileri 15 Şubat’ta açıklanacak olan Ocak Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.

16 Şubat Çarşamba

14:30 Aralık Konut Fiyat Endeksi
▪ Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi 229,1 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre %9, yıllık olarak ise %50,5 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyrine devam ettiği takip edildi.

17 Şubat Perşembe

10:00 Aralık Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri
▪ Kasım ayında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 124 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 114.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu değerine göre 9,8 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %16 civarında.

▪ Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Kasım 2021 itibariyle 167,5 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 152 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari denge beklentilerimizi de denkleme ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 157 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Kasım 2021 itibariyle %20,2 olduğu takip ediliyor.

▪ TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler dengesi rakamları tarafını eklemeden yapılan bir hesaplamada Kasım 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 99,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere oranının ise %78,8 olduğu (UV ort. oldukça altına gerilediği) görülüyor. Ancak Aralık ayında rezervlerde önemli bir düşüş olmasına bağlı olarak söz konusu oranının yükselmesi beklenebilir.

14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
▪ Politika faizinin yeniden sabit bırakılması beklenebilir. PPK bir önceki karar notunda ilk çeyrekte gelişmelerin izleneceğine ilişkin söylemin düşürülmesinin bir miktar belirsizliği artırabileceği düşünülse bile, diğer taraftan politika faizinin daha uzun süre sabit kalabileceği yolunda bir mesaj olarak da algılandı. Diğer taraftan özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak daha çok ön planda bulunduruluyor.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (4 – 11 Şubat)
▪ 28 Ocak – 4 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında net yabancı çıkışı devam ederken tahvil piyasasında ise sınırlı bir giriş gözlendi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 82 milyon dolarlık bir yabancı satışı yaşanırken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 35,5 milyon dolarlık net yabancı girişi takip edildi. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,4 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 26 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı yaşandı.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (4 – 11 Şubat)
▪ 28 Ocak – 4 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’ları 4,9 milyar dolar düşüş kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 4,1 milyar dolar gerilerken, hanehalkı DTH’larında ise 0,8 milyar dolarlık sınırlı bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,18 milyar dolarlık hafif bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerilemenin 0,1 milyar dolarlık kısmı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 28 Ocak – 4 Şubat haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak toplam 5,08 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

18 Şubat Cuma

10:00 Şubat Tüketici Güven Endeksi
▪ Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 68,9 seviyesinden 73,2 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin Ocak ayında %11,1 oranında yükselerek 74,5 seviyesine çıktığı, hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin ise %9,3 oranında iyileşme kaydederek 71,3 seviyesine yükseldiği dikkat çekti.

10:00 Ocak Konut Satış İstatistikleri
▪ Konut satışları Aralık ayında toplam 226.503 adet olurken; aylık ve yıllık bazda sırasıyla %27 ve %114 oranında artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 105.981 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Aralık ayında 45.260 adet ile aylık bazda %15, yıllık bazda ise %209 artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık ortalama %18,2 olan konut kredi faizi Aralık 2021’de ortalama %17,3 oldu. Konut kredi faizi Kasım ayında ise ortalama %17,1 seviyesindeydi. Diğer konutlar ise Aralık ayında 181.243 adet ile aylık bazda %30, yıllık bazda ise %98’lik güçlü bir artışı işaret etti. Aralık ayında yabancılara toplam 7.841 adet konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara Kasım ayında 7.363 adet, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise 4.427 adet konut satılmıştı.

▪ 12 aylık toplam konut satışları Aralık ayında aylık bazda %8,8 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise önemli bir değişim göstermedi.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim