Haftalık Piyasa Takvimi – (14-18 Mart 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

15 Mart Salı

10:00 Şubat Konut Satış verileri
▪ Konut satışları Ocak ayında toplam 88.306 adet olurken; aylık bazda %61’lik bir düşüş, yıllık bazda ise %25 oranında yükseliş kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 70.587 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Ocak ayında 18.183 adet ile aylık bazda %60 düşüş, yıllık bazda ise %69’luk bir yükselişi işaret etti. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında aylık ortalama %18,4 olan konut kredi faizi Ocak 2022’de ortalama %18,25 oldu. Konut kredi faizi Aralık ayında ise ortalama %17,3 seviyesindeydi. Ocak ayında yabancılara toplam 4.186 adet konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara Aralık ayında 7.841 adet, geçtiğimiz yılın Ocak ayında ise 2.675 adet konut satılmıştı. 12 aylık toplam konut satışları Ocak ayında aylık bazda %1,2 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %3,7 yükseldi.

11:00 Şubat Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta Şubat ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre gerek vergi kayması gerekse TCMB’nin kar transferi nedeniyle yüksek bir nakit fazlası kaydetti. Şubat ayında 55,5 milyar TL fazla kaydeden bütçe, TL95,9 milyar TL faiz dışı fazla verdi. Geçtiğimiz yılın üzerinde bir resim çizilmesine rağmen, vergi kayması gibi düzeltmeleri yapıldığında yıllık olarak bir kötüleşmeyi işaret ediyor. 12 aylık rakamlara bakıldığında, nakit bütçe açığı Şubat ayı itibariyle 95 milyar TL’ye (1.4% of GDP) gerileme kaydetti. Nakit bütçe verileri 15 Mart’ta açıklanacak merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

16 Mart Çarşamba

10:00 Ocak Konut Fiyat Endeksi
▪ Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi 247,2 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre %8, yıllık olarak ise %59,6 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyrine devam ettiği takip edildi.

17 Mart Perşembe

14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
▪ Politika faizinin yeniden sabit bırakılması beklenebilir.
▪ Diğer taraftan özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak daha çok ön planda bulunduruluyor.

10:00 Ocak Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
▪ Aralık ayında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 125.6 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 yılsonu değerine göre 11,6 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %16 civarında.

▪ Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Aralık 2021 itibariyle 171,6 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 156 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari denge beklentilerimizi de denkleme ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 164 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Aralık 2021 itibariyle %21 olduğu takip ediliyor. Söz konusu oran geçtiğimiz aylara göre bir miktar yükselişi ifade ediyor.

▪ TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler dengesi rakamları tarafını eklemeden yapılan bir hesaplamada Aralık 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 101,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere oranının ise %91,2 seviyesine (UV ortalaması civarında) kötüleşme kaydettiği. Daha çok rezervlerde önemli bir düşüş olmasına bağlı olarak Aralık ayında söz konusu oranının yükseldiği izlendi.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (4 – 11 Mart)
▪ 25 Şubat – 4 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumunda yer aldı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 309 milyon dolar, tahvil piyasasında ise 181,4 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,48 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,17 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (4 – 11 Mart)
▪ 25 Şubat – 4 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’ları 0,21 milyar dolarlık bir gerileme kaydetti (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 0,05 milyar dolar gerilerken, hanehalkı DTH’larında ise 0,16 milyar dolarlık düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,39 milyar dolarlık bir gerileme yaşanırken, söz konusu düşüşün tamamına yakını hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 25 Şubat – 4 Mart haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,60 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim