Haftalık Piyasa Takvimi – (14-18 Haziran 2021)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

14 Haziran Pazartesi

10:00 Nisan Ödemeler Dengesi İstatistikleri
▪ Nisan ayında cari işlemler dengesinin 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. Piyasa medyan tahmininin ise 2,263 milyar dolar olduğu görülüyor. Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme olması durumunda yıllık açık 36 milyar dolardan 33 milyar dolar seviyesine gerileyecek. 2021 yılında özellikle pandeminin etkilerinin kademeli hafiflemesi ve turizm gelirlerinin bir miktar arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin altın tarafındaki ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının %3’e gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan emtia fiyat artışlarının ve aşılama hızının 2Ç21’de düşük ilerlemesinin ise cari işlemler açığı üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

10:00 Mayıs Konut Satış verileri
▪ Konut satışları Nisan ayında toplam 95.863 adet olurken; aylık bazda %14’lük bir düşüşü, yıllık bazda ise %124’lük güçlü bir artışı işaret etti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 42.783 adet konut satılmıştı.

▪ İpotekli konut satışları Nisan ayında 17.514 adet ile aylık bazda %20 gerilerken, yıllık bazda ise %2’lik sınırlı bir artışı işaret etti. Konut kredi faizi Nisan ayında aylık bazda bir miktar yükseliş kaydederken, yıllık karşılaştırmadaki yüksek görünümünü ise sürdürdü. Öyle ki Nisan 2020’de aylık ortalama %11,72 olan konut kredi faizi Nisan 2021’de ortalama %18,13 oldu. Konut kredi faizi Mart ayında ise ortalama %17,73 seviyesindeydi.

▪ 12 aylık toplam konut satışları Nisan ayında aylık bazda %3,73, yıllık bazda ise %7,6 oranında güçlü bir yükseliş kaydetti.

15 Haziran Salı

11:00 Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta Mayıs ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre Mayıs ayında nakit bütçe 29 milyar TL, faiz dışı denge ise 18 TL açık verdi. Söz konusu veriler bir önceki ayılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir açık resmini işaret etse de, burada vergi geliri kayması noktasında etkili bir faktör olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre geçici vergi tahsilatlarından 24 milyar TL’lik kısmın bu yıl Mayıs ayı yerine Haziran ayında hesaplara girdiği belirtiliyor. Sonuç olarak söz konusu vergi kaymasını sonuçlardan düzelttiğimizde, bir önceki yılın aynı ayına göre herhangi bir kötüleşme olmadığı öne çıkıyor. Yine de mevcut verilerle 12 aylık bütçe açığına bakıldığında 130,9 milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,5’u) yükseldiği izleniyor. Mayıs nakit bütçe verileri, merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde.

16 Haziran Çarşamba

Hazine doğrudan satışları
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl vadeli altın tahvili ve 3 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Hazine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 4 ihale ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı ile piyasalardan toplam 11,5 milyar TL borçlanmıştı.

▪ Hazine Haziran ayında 31,6 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleştirecek. Bunun karşılığında ise ay içerisinde 6 ihale ve 3 doğrudan satış ile birlikte toplam 28 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlanıyor.

14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
▪ PPK toplantısında politika faizinin %19’da sabit kalmasını bekliyoruz. Piyasa medyan tahminin de aynı doğrultuda olduğu görülüyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu ay başında gerçekleştirdiği konuşmasında piyasadaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğini söylerken, Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonunda, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağının tahmin edildiğini belirtmişti.

14:30 Nisan Konut Fiyat Endeksi
▪ Konut Fiyat Endeksi Mart ayında 161,7 seviyesinden 165,5 seviyesine yükselerek aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %32 oranında artış kaydetti.

17 Haziran Perşembe

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (4 – 11 Haziran)
▪ 28 Mayıs – 4 Haziran haftasında yabacı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı konumundaydı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 97,7 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 51,1 milyon dolarlık net yabancı satışı görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,8 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 556 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 2,13 milyar dolarlık bir çıkış, tahvil piyasasında ise 131 milyon dolar kadarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 28 Mayıs – 4 Haziran haftasında %5,1 seviyesinde sabit kaldı.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (4 – 11 Haziran)
▪ 28 Mayıs – 4 Haziran haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,12 milyar dolarlık bir gerileme görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları 0,34 milyar dolar artarken, hane halkı DTH’larında ise 0,46 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise önemli bir değişim kaydedilmedi. Özetle, söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak herhangi bir değişim kaydedilmedi.

18 Haziran Cuma

10:00 Nisan Kısa vadeli dış borç stoku verileri
▪ 1Ç21 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 140.7 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 138,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu değerine göre 2,3 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %19,6 civarında.

▪ Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Mart 2021 itibariyle 185,5 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 167,8 milyar dolar olduğu görülüyor. (Söz konusu rakamın 57,8 milyar dolar gibi önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor) Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 210 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını Mart 2021 itibariyle %29,3 hesaplıyoruz.

▪ TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden yapılan bir hesaplamada Mart 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 92,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere oranının ise %97,8 olduğu görülüyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim