Haftalık Piyasa Takvimi – (13-17 Aralık 2021)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

13 Aralık Pazartesi

Hazine ihalesi (2 yıl vadeli sabit kuponlu)
▪ Hazine Pazartesi günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi, Salı günü ise 9 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve Aralık ayı borçlanma programını tamamlayacak.

▪ Hazine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihalede ROT satışlar dahil toplam 3,3 milyar TL borçlanmıştı.

▪ Aralık ayı içerisinde 21,52 milyar TL’lik bir iç borç servisi karşılığında toplam dört ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 10 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

10:00 Ekim Sanayi Üretimi verileri
▪ Ekim ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından önemli bir ışık tutuyor. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Ekim ayında %26 oranında yüksek ama Şubat ayından beri ki en düşük yıllık artışı kaydetti. Ek olarak Ekim İSO/Markit PMI verisinin 51,2 seviyesine gerileyerek imalat sanayi üretiminde durulma işaretlerini verdiğini belirtmek gerekir.

▪ Son dönemde özellikle TL tarafındaki değer kaybının hızlanması, tahvil faizlerindeki yükseliş, CDS risk primlerindeki artış, yabancı portföy çıkışlarının hızlanması ve enflasyondaki yükseliş çerçevesinde, faiz indirimlerine rağmen finansal koşullarda sıkılaşma ve dolayısıyla büyüme üzerinde olumsuz etki olasılığının yükseldiğini görüyoruz. Bu noktada 2022 yılı tahminimizi %3 seviyesine revize etmiştik. Gelecek yıl için %5 ve üzeri yüksek büyümelere varılmak için ekonomin ek desteğe gereksinim duyacağını ancak potansiyel üzeri büyümenin cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerinde olumsuz etkilerinin de kendini önemli oranda gösterebileceğini göz ardı etmemek gerekir.

10:00 Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri
▪ Ekim ayı dış ticaret verilerini ve turizm gelir/gider verilerini de göz önüne aldığımızda, cari işlemler dengesinin Ekim ayında 2,5 milyar dolar kadar fazla vermesini bekliyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda bir cari işlemler açığı gelmesi durumunda yıllık açık 16,5 milyar dolara gerileme kaydedecek.

▪ Pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile gerek ihracat gerekse turizm sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildi. Buna ek olarak altın ithalatının da yıllık ortalamalarının altına gerilemesinin cari açık üzerindeki baskıyı azalttığı takip edildi.

Diğer taraftan son dönemde TL tarafında oldukça sert değer kayıplarının ileriki aylarda özellikle ithalat hacmine yansımasının öne çıkacağını dolayısıyla, bu kanal ile de cari işlemler dengesinde açığın daha hızlı kapanabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 2021 yılsonu cari işlemler açığı/ GSYİH tahminimizi %1,3’e revize etmiştik.

14 Aralık Salı

Hazine ihalesi ve doğrudan satışı (9 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli, 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı)

10:00 Kasım Konut Satış verileri
▪ Konut satışları Ekim ayında toplam 137.401 adet olurken; aylık bazda %7 düşüş, yıllık bazda ise %15 oranında yükseliş kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 119.574 adet konut satılmıştı.

▪ İpotekli konut satışları Ekim ayında 28.049 adet ile aylık bazda %6 düşüş, yıllık bazda ise %10 artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında aylık ortalama %15 olan konut kredi faizi Ekim 2021’de ortalama %17,82 oldu. Konut kredi faizi Eylül ayında ise ortalama %17,9 seviyesindeydi.

▪ 12 aylık toplam konut satışları Ekim ayında aylık bazda %1,38 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %19,5’lik bir düşüşü işaret etti.

15 Aralık Çarşamba

11:00 Kasım Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri
▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta Mayıs ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre Mayıs ayında nakit bütçe 29 milyar TL, faiz dışı denge ise 18 TL açık verdi. Söz konusu veriler bir önceki ayılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir açık resmini işaret etse de, burada vergi geliri kayması noktasında etkili bir faktör olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre geçici vergi tahsilatlarından 24 milyar TL’lik kısmın bu yıl Mayıs ayı yerine Haziran ayında hesaplara girdiği belirtiliyor. Sonuç olarak söz konusu vergi kaymasını sonuçlardan düzelttiğimizde, bir önceki yılın aynı ayına göre herhangi bir kötüleşme olmadığı öne çıkıyor. Yine de mevcut verilerle 12 aylık bütçe açığına bakıldığında 130,9 milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,5’u) yükseldiği izleniyor. Mayıs nakit bütçe verileri, merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde.

16 Aralık Perşembe

14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
▪ En son PPK karar notunda politika faizi indirimleri için görülen sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceklerini, ancak 2022 yılının ilk yarısında durabileceği yolunda sinyal vermişti. Bu iletişim çerçevesinde enflasyon gerçekleşmelerindeki yukarı yönlü baskının son hız devam etmesine rağmen, Aralık ayında en çok 100 baz puanlık bir indiriminde daha masada olduğu belirtilebilir.

14:30 Ekim Konut Fiyat Endeksi
▪ Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi 198,9 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre %3,2, yıllık olarak ise %35,6 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyrine devam ettiği takip edildi.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (3 – 10 Aralık)
▪ 26 Kasım – 3 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 162,1 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 12,4 milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 457 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,36 milyar dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplamda 100 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı görülürken, tahvil piyasasında ise 1,54 milyar dolarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (3 – 10 Aralık)
▪ 26 Kasım – 3 Aralık haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak toplam 0,67 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

17 Aralık Cuma

10:00 Ekim Kısa vadeli dış borç stoku verileri
▪ Eylül ayında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 124.3 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 114.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu değerine göre 10 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %16 civarında.

▪ Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Eylül 2021 itibariyle 167,4 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 150 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 153,5 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Eylül 2021 itibariyle %19,6 olduğu takip ediliyor.

▪ TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden yapılan bir hesaplamada Eylül 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 99 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere oranının ise %81,2 olduğu (UV ort. oldukça altına gerilediği) görülüyor. Son dönemde brüt rezervlerdeki artış etkisiyle önemli bir iyileşme izleniyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim