Haftalık Piyasa Takvimi – (11-15 Mayıs 2020)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

11 Mayıs Pazartesi
Hazine ihaleleri (1 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil)
10:00 Şubat dönemi işgücü istatistikleri
▪ Ocak dönemi işsizlik oranı arındırılmamış verilerde %13,8’iişaret ederken, bir önceki yılın aynı dönemindeki %14,7’ye göre iyileşme kaydetti. Arındırılmış verilere bakıldığında ise işsizlik oranının %13 seviyesinden %12,6’ya, tarım-dışı istihdam işsizlik oranının %15,1’den %14,6’ya gerilediği takip edildi. İşsizlik oranlarındaki iyileşmenin bir kısmının işgücüne katılama oranındaki düşüşten kaynaklandığını belirtmek gerekir. Zira arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,3 seviyesinden %51,8’e düşerken, geçen sene Temmuz dönemindeki %53,1 seviyesine göre de önemli bir gerileme kaydetti.
▪ Küresel salgının istihdam üzerindeki etkilerinin gecikmeli olarak takip edileceğini düşünüyoruz. Özellikle Mart ve Nisan dönemi verilerinde işsizlik oranlarında önemli yükselişler görülebilir. Ekonomi yönetiminin işsizlik oranlarındaki artışı önlemek için attığı adımların sınırlayıcı etkilerinin de takip edileceğini belirtmek gerekir.

12 Mayıs Salı
Hazine ihaleleri (3yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil, 8 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil)
▪ Hazine geçen hafta gerçekleştirdiği 3 ihale ile toplam 19,9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi.
▪ Mayıs ayında 19,6 milyar TL iç borç ödemesi karşılığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı finansman programına göre toplam 40 milyar TL iç borçlanma projekte ediliyor. Mali desteklerin salgın sonrasında önemli oranda artması kamu borçlanma gereğinde de yükselişe neden oluyor.

13 Mayıs Çarşamba
10:00 Mart Ödemeler Dengesi İstatistikleri
▪ Mart ayında cari işlemler dengesinin 3,95 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme, yıllık cari işlemler fazlasını 6,1 milyar dolar2dan 2,3 milyar dolar’a taşıyacak.
▪ İhracattaki daralma hızının ithalattaki daralma hızının üzerinde devam etmesi dış denge unsurları üzerinde de baskı yaratıyor. Ancak gelecek aylarda daralma hızlarının birbirine yaklaşmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

14 Mayıs Perşembe
10:00 Mart Sanayi Üretimi
▪ Şubat ayında düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %10,5 oranında artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre daha az çalışma günü olması dolayısıyla takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık artışın bir miktar daha aşağıda, %7,5 olarak gerçekleştiğini gördük. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre %1,2 oranında arttığı görüldü.
▪ Şubat ayı verilerinde küresel salgının ekonomik etkilerinin henüz görülmediği ancak Mart ayı ile beraber etkisini göstermeye başlayacağını düşünüyoruz.
14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (4 – 8 Mayıs)
▪ Yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 3 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 5,4 milyar dolar oldu. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 3,1 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 6,4 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %5,7’ye geriledi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi. Tahvil piyasasında yerli bankaların stok içerisinde oranlarının ise önemli oranda artmaya devam ettiği görülüyor..
14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (4 – 8 Mayıs)
▪ Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 1,7 milyar dolar düşüş yaşandı. (altın hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak). Hanehalkı DTH’lardaki gerileme 0,7 milyar dolar olurken, kurumlardan DTH çıkışı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat sonundan beri hane halkı DTH’larında 9,5 milyar dolar’a (altın hesapları hariç, EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak) yakın düşüş olduğu görüldü..

15 Mayıs Cuma
10:00 Nisan Konut Satış verileri
▪ Konut satışları Mart ayında toplam 108.670 adet olurken; aylık bazda %8 düşüş, yıllık bazda ise %3 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarındaki yıllık sert yükseliş devam ederken, aylık bazdaki performansın daha olumsuz bir yeri işaret ettiği görüldü.
▪ İpotekli konut satışları Mart ayında 43.329 adet ile aylık bazda %1 düşüş kaydederken, yıllık bazda ise %90 yükseliş kaydetti. İpotekli konut satışlarında yıllık bazda görülen bu sert yükselişin temelinde konut kredi faizlerinde yaşanan gerileme yer alıyor. Bir önceki yılın aynı döneminde (Mart 2019) aylık ortalama %18,15 olan konut kredi faizi Mart 2020’da ortalama %11,4 oldu.
▪ 12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, Mart ayında aylık bazda %0,26’lık sınırlı bir artış kaydedildiğini görüyoruz. Yıllık bazda ise %6,3’lük bir yükseliş yaşanmış durumda. Söz konusu artış, Ekim 2017’den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı işaret ediyor.
11:00 Nisan Merkezi Yönetim Bütçe verileri
▪ Mart ayı ile beraber 12 aylık bütçe açığı 97,9 milyar TL’den (GSYİH’nin %2,2’si) 117,1 milyar TL’ye kötüleşme kaydederken (GSYİH’nın %2,6’sı), faiz dışı denge ise 12 aylık kümülatif veriler de 7 milyar fazla (GSYİH’nin %0,2’si) rakamından hızlı bir kötüleşme ile 12,3 milyar TL açığa (GSYİH’nın %0,3’ü) geldi . Yılın ilk çeyreği itibariyle kümülatif verilere bakıldığında ise ilk iki aydaki daha olumlu performansın, Mart ayındaki kötüleşmeyi bir miktar dengelediği takip ediliyor. Bu çerçevede bütçe dengesi yıllık %18% oranında daralma kaydederken, faiz dışı dengenin de geçen yılın aynı dönemindeki 2,8 milyar TL’lik açığa karşılık 8,7 milyar TL fazla verdiği takip edildi.
▪ 2020 yılı için ana varsayımın ekonomik aktivitedeki artışın vergi gelirlerine yansıması ve faiz dışı harcamalarındaki sınırlı yükseliş olduğu görülüyordu. Ancak, 2019’da oldukça yüklü tek seferlik gelirler sonrasında, bu yıl vergi dışı gelirlerin daha zayıf bir performans göstermesi beklentisiyle bütçe açığı / GSYİH tahminimizin %3,2 olduğunu belirmiştik. (YEP’de %2,9) Mevcut küresel koşullarda ise, ekonomik büyümeye ilişkin ortaya çıkan oldukça ciddi tehditler çerçevesinde güçlü mali tedbirlerin öne çıkması bütçe büyüklüklerin bir bozulmayı beraberinde getirecektir. Diğer taraftan talep tarafında etkili olabilecek olumsuz faktörlerinde dolaylı vergi gelirleri üzerinde yaratabileceği baskı da göz ardı edilmemeli. Bu noktada bütçe açığı /GSYİH oranının %4 seviyelerine kadar yükselme olasılığının önemli oranda arttığını görüyoruz.
14:30 Mayıs Beklenti Anketi
▪ Nisan ayında yılsonu enflasyon beklentisindeki düşüşe rağmen orta vadeli enflasyon tahminlerinde bozulma dikkat çekmişti.TL’de son dönemdeki değer kaybı ve oynaklığa rağmen talepteki zayıflık çerçevesinde kur geçişkenliğinin oldukça sınırlı kalacağı, diğer taraftan petrol fiyatlarındaki düşüşün manşet enflasyon üzerinde olumlu çerçevede daha etkili olacağı beklentisinin yılsonu enflasyon tahminlerinde öne çıktığını düşünüyoruz. Bu noktada daha önce %9,98 olan yılsonu TÜFE beklentisinin %9,76’ya gerilediği takip edilmişti.
▪ Diğer taraftan orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde, son bir senedir yaşanan önemli orandaki iyileşmenin ardından bozulmaların olduğu görülüyor. Buna göre Nisan beklenti anketi sonuçlarına göre 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri sırasıyla %9,51’den %9,70’e ve %8,51’den %8,62’ye yükselmişti. Salgının geride kalıp ekonomideki toparlanmanın kademeli başladığı noktada enflasyonist etkilerin yeniden gündeme geleceği beklentisinin ön plana çıktığı görülüyor. Kurum olarak enflasyonist baskıların 2021 yılında gündemde ön sırada ihtimalini yüksek görüyoruz.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN