Günün Hisse Yorumları / İş Yatırım – (10.03.2016)

İş Yatırım tarafından hazırlanan hisse analizleri:

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 33.9

– Hedef Fiyat (TL) : 47.5

– Piyasa Deg.(TL) : 8623

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 6.49

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 40.11

Coca İçecek 2015 yılı karından 30mn TL (hisse başına 0,118 TL) brüt temettü dağıtacak

Genel Kurul’da onaylandığı takdirde 27 Mayıs 2016 tarihinden itibaren dağıtılacak tutar %0,34 temettü verimine tekabül ediyor. Bizim beklentimiz %0,46 seviyesindeydi.

Gübre Fabrikaları

Kapanış (TL) : 5.96

– Hedef Fiyat (TL) : 6.97

– Piyasa Deg.(TL) : 1991

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 16.05

– Öneri :SAT

Get.Pot.%: 16.95

GUBRF 4Ç15 Finansal Sonuçlar

Bizim beklentimiz olan 75 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 54 milyon TL’nin altında olarak, Gübre Fabrikaları 4Ç15’te 42 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel karlılık beklentilere paralel gerçekleşti. Bizim 133 milyon TL beklentimize paralel, piyasanın 111 milyon TL beklentisinin bir miktar üzerinde olarak FAVÖK rakamı 4Ç15’te 129 milyon TL gerçekleşti. Fakat kur farkı giderlerinden kaynaklı finansman giderlerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi net karın tahminlerin altında kalmasına neden oldu. Satış gelirleri 4Ç15’te yıllık bazda %20 geriledi. Yurtiçi satış gelirleri %22 gerilerken, Iran satış gelirleri %9 geriledi. Satış hacimlerinin düşük olması ve gübre fiyatlarındaki gerileme ciroda düşüşe neden oldu. FAVÖK rakamı 4Ç15’te yıllık %42 geriledi. Net karın beklentilerin altında kalmasından dolayı sonuçlara bir miktar olumsuz tepki görebiliriz. Vergi finansallarında olan zarardan ötürü şirket bu sene maksimum 50 milyon TL temettü dağıtabilir. Bu tutarın temettü verimi de %2,5’e karşılık geliyor.

Asya Bank

Kapanış (TL) : 0.65

– Hedef Fiyat (TL) : n.a

– Piyasa Deg.(TL) : 585

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.29

– Öneri :N.R

Get.Pot.%: n.a

Bank Asya’ya Körfez’den ilgi Sabah gazetesinde yer alan habere göre Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Güzeldülger, Bank Asya’ya Körfez Bölgesi’nden talipler olduğunu, önümüzdeki günlerde kamu tarafından da birtakım gelişmelerin olabileceğini söyledi.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 13.45

– Hedef Fiyat (TL) : 13.4

– Piyasa Deg.(TL) : 34108

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 16.92

– Öneri :AL

Get.Pot.%: -0.41

Koç Holding 750mn dolar nominal değerli tahvil ihracının talep toplama sürecini tamamladı

Açıklamaya göre tahvilin vadesinin 7 yıl olması ve getirisinin %5.4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranını 5.25% olması öngörülmektedir. Holding 2015 yıl sonu itibari ile 1.49 milyar dolar nakit (735 milyon dolar net nakit) pozisyonu taşıyor. Borçlanma aracı ihracı kararının şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve olası bir varlık satın alımı için nakit pozisyonunu güçlendirmek için yapılmış olabileceğini düşünüyoruz.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman

Kapanış (TL) : 8.17

– Hedef Fiyat (TL) : n.a

– Piyasa Deg.(TL) : 204

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 7.67

– Öneri :N.R

Get.Pot.%: n.a

KATMR 4Ç15 Sonuçlar

Katmerciler 4Ç15’de yıllık bazda %83 artışla 4.4 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamındaki artışı güçlü ciro büyümesine ve 4Ç14’de finansman giderlerinin 4Ç15’de finansman gelirlerine dönemsine bağlayabiliriz. Şirketin cirosu 4Ç15’de yıllık bazda %76 artışla 77 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK rakamı ise ciro rakamının altında büyüyerek yıllık bazda %9 artışla 5.9 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise 4Ç14’deki %12.3’den 4Ç15’de 7.6%’ya geriledi. Şirketin net borç pozisyonu ise 2014 yıl sonundaki 86 milyon TLseviyesinden 2015 yıl sonunda 85 milyon TL’ye çok fazla değişiklik göstermedi.

İndeks Bilgisayar

Kapanış (TL) : 7.11

– Hedef Fiyat (TL) : n.a

– Piyasa Deg.(TL) : 398

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.64

– Öneri :N.R

Get.Pot.%: n.a

INDES 4Ç15 Mali Sonuçlar: Güçlü operasyonel performans net karı rekor seviyeye taşıdı

Indeks 4Ç15’de rekor seviyede 17 milyon TL’lik net kar, 1.097 milyon TL gelir ve 29 milyon TL FAVÖK açıkladı. Datagate tarafında gelen katkının ve Indeks’in satışlarının artması güçlü operasyonel performasın arkasındaki en önemli sebep olarak karşımıza çıkıyor. İyi gelen sonuçların hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Şirketin 4Ç15 gelirleri %28,7 oranında artışla 1.097 milyon TL’ye ulaştı. Diğer bir yandan, brüt kar 0,4 yüzdesel puan daralarak %4.0’a geriledi. Azalan operasyonel giderler sayesinde Indeksü, FAVÖK marjını %2,6 oranında tutmayı başardı. Her ne kadar şirket 4Ç15’de 6 milyon TL net faiz ödemesi yapsa da, net kar %52 oranında artarak 17 milyon TL’ye ulaştı. 2015YS ticari alacaklarda %38.5, stoklarda %21.4 artış görülürken ticari borçlarda yalnızca %5.3 artış görülmüştür. Ödeme günleri 2014YS 104.4 gün iken 2015YS 79.3 güne inmiştir ve toplam nakit döngü süresi 2014YS 16.4 günden 2015YS 29.9 güne çıkmıştır. Sonuç olarak 2015YS işletme sermayesi gereksinimleri 169mn TL artış göstererek 702mn TL olmuştur. 2015YS itibari ile Indeks’in toplam borcu 322.5mn TL (255.3mn TL kısa vadeli borçlar ve 67.2 mn TL uzun vadeli borçlar) dir ve genellikle işletme sermayesini finanse etmek amacıyla kullanılmıştır.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 77.55

– Hedef Fiyat (TL) : 98.55

– Piyasa Deg.(TL) : 19420

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 41.02

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 27.08

Tüpraş kar payı dağıtımı

Tüpraş Yönetim Kurulu 2015 yılı net karından hisse basına 6,5 TL brüt kar payı dagıtma kararı aldı. Kar payı dagıtım teklifi 4 Nisan 2016’da gerçeklestirilecek Genel Kurul’da onaylanacak. Teklif edilen rakam %8,4 temettü verimine karsılık gelmektedir. Onaylandıgı takdirde kar payı dagıtımına 6 Nisan 2016’da baslanacak. Olumlu.

Aygaz

Kapanış (TL) : 11.1

– Hedef Fiyat (TL) : 12.91

– Piyasa Deg.(TL) : 3330

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.16

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 16.32

Aygaz kar payı dağıtımı

Aygaz Yönetim Kurulu 2015 yılı net karından hisse basına 1,05 TL brüt kar payı dagıtma kararı aldı. Kar payı dagıtım teklifi 4 Nisan 2016’da gerçeklestirilecek Genel Kurul’da onaylanacak. Teklif edilen rakam %9,45 temettü verimine karsılık gelmektedir. Onaylandıgı takdirde kar payı dagıtımına 11 Nisan 2016’da baslanacak. Olumlu.

Alarko Holding

Kapanış (TL) : 3.42

– Hedef Fiyat (TL) : 5

– Piyasa Deg.(TL) : 764

– 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 1.33

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 46.29

Alarko Holding 4Ç15 Finansal Sonuçları: Zayıf operasyonel kar

Alarko Holding 4Ç15 konsolide finansallarında 68mn TL zarar açıkladı. Piyasa 15mn TL net kar bekliyordu. Özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin 46mn TL olan (yıllık %72) güçlü katkısına rağmen net karın beklentinin altında kalması hem taahhüt segmentinin hem elektrik üretim segmentinin operasyonel karının negatif olmasından kaynaklanmış gibi görünüyor. Holding’in gelirleri yıllık bazda %74 oranında daralarak 58mn TL’ye geriledi. Taahhüt segmentinin bu çeyrek gelirlere hiç katkı yapmaması düşüşün arkasındaki temel neden olarak öne çıkıyor. Bu dönem proje tamamlanma oranlarında herhangi bir ilerleme olmaması bu durumun temel nedeni ancak bu durum aunı zamanda gelirlerin 2016 kalması nedeni ile 2016 yılındaki büyümenin daha güçlü olacağını gösteriyor. Holding bu çeyrek negatif 59mn TL FAVÖK açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde FAVÖK negatif 22mn TL seviyesindeydi. Taahhüt segmentinin elindeki mevcut projelerde ilerleme olmaması, Kazakistan’da iptal edilen projelerden beklentiler dahilinde tek seferlik gider yazılması ve elektrik üretim tarafında Karakuz HES’in düşük kapasite kullanım oranı ile çalışması düşüşün arkasındaki temel nedenler olarak öne çıkıyor. Yeni proje edinimi ile eldeki proje büyüklüğünün artmış olması, Karakuz HES’in üretimini devlet garantili 7.3 dolar cent’ten satacak olması ve elektrik dağıtım tarafında yeni açıklanan tarifelerin geçtiğimiz döneme göre daha güçlü olması nedeni ile 2016 yılının holding için iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

Finkafe'de Paylaş