Günlük Hisse Yorumları / İş Yatırım – (13.05.2019)

Gübre Fabrikaları

Kapanış (TL) : 2.56 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 855 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.85 ↓ GUBRF TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Beklentilerin altında kalan sonuçlar
Bizim beklentimiz olan 43 milyon TL net karın ve piyasa beklentisi olan 32 milyon TL net karın aksine, Gübre Fabrikaları 1Ç19’da 6 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde şirket 9 milyon TL net zarar açıklamıştı. Tahminimizin sapmasının ana nedenleri olarak beklentimizden daha yüksek gerçekleşen 90 milyon TL tutarındaki net finansal gider ve tahminimizden daha kötü gerçekleşen operasyonel performans öne çıkıyor.

Bizim ve piyasa beklentilerin hafif altında gelir artışı. Bizim ve piyasa beklentisi olan 1,152 milyar TL’nin altında, Gübre Fabrikaları 1Ç19’de 1,46 milyar TL tutarında ciro rakamı açıklayarak, yıllık bazda ciroda 16% oranında artış kaydetti. Şirketin 1Ç19 yurtiçi satışları 1,2 milyar TL olurken, ihracatı 524 milyon TL’ye ulaştı.

Bizim beklentimiz olan 195 milyon TL ve piyasa beklentimiz olan 194 milyon TL’nin altında, FAVÖK 1Ç19’de 156 milyon TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 149 milyon TL). FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %11,9 ve 4Ç18’deki %26 oranından 1Ç19’da %10,7’ye geriledi.

Yorum: Beklentilerin altında gelen ve ufak zararla kapatılan 1Ç19 sonuçlarına, olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

Deva Holding

Kapanış (TL) : 4.61 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 922 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.62 ↑ DEVA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Güçlü sonuçlar
Deva Holding 1Ç19’da 65 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 34 milyon TL net kar açıklamıştı. Yıllık bazda net kar %89 oranında artışa işaret ediyor. Şirketin gelirleri hem beşeri, ilaç, hem de veteriner ve tarım ilaçları satışlarında artış sayesinde yıllık bazda %25 büyüme göstererek 318 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK yıllık bazda %49 artış göstererek 95mn TL’ye (1Ç18: 64 milyon TL) yükseldi.

Şirket’in 1Ç19 FAVÖK marjı %30 oranında gerçekleşerek, geçen seneki %25’lik marjın bir hayli üzerinde gerçekleşti. Finansal giderler, artan faiz giderleri nedeniyle 1Ç18’de 18 milyon TL’den 1Ç19’da 31 milyon TL’ye yükseldi.

Yorum: Güçlü gelen 1Ç19 sonuçlarına, olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.35 – Hedef Fiyat (TL) : 1.81 – Piyasa Deg.(TL) : 5130 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 16.64 ↓ EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 34.16

EKGYO 1Ç19 Sonuçları: Beklentilerin altında zayıf sonuçlar
Emlak Konut GYO yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz 89 mn TL ve piyasa beklentisi 104 mn TL’nin altında 48 mn TL net kar açıkladı. Zayıf brüt karlılık ve operasyonel giderlerdeki artış net kar ve tahminimizdeki sapmanın ana nedenleri. Satış gelirleri, beklentiler ile paralel 1.35 milyar TL (İş Yatırım: TL1288mn; Piyasa: TL1207mn) gerçekleşti. Brüt kar yıllık bazda 58 puan gerileyerek %5 gerçekleşti. Brüt marjdaki daralmanın yoğun anahtar teslim projesi teslimleri ve geçtiğimiz yıllarda yapılan konut kampanyalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Aynı zamanda arsa satışlarından elde edilen 142mn TL gelir brüt karlılığa çok sınırlı bir katkıda bulunmuş. Benzer şekilde FAVÖK rakamı negatif 9 mn TL gerçekleşti (İş Yatırım: TL285mn; Piyasa: TL222mn). FAVÖK marjı ise geçtiğimiz sene aynı dönemde gerçekleşen %59’dan -%0.7’ye geriledi. Şirketin 2018 yıl sonu itibariyle 2.85 milyar TL olan net borcu, Mart 2019’da 3.49 milyar TLye yükselmiştir.

Yorum: Beklentilerin altında kalan net kar rakamına ve zayıf operasyonel performansa piyasanın olumsuz bir tepki vermesini bekliyoruz.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!..

Torunlar GYO

Kapanış (TL) : 2.08 – Hedef Fiyat (TL) : 2.28 – Piyasa Deg.(TL) : 2080 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.75 ↓ TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.53

TRGYO 1Ç19 Sonuçları: Yüksek finansal giderler net zarara yol açtı
Torunlar GYO yılın ilk çeyreğinde 144milyon TL zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 150 milyon TL net kar kaydetmişti. Net kar rakamındaki düşüşte yüksek açık döviz pozisyonu ve 1Ç18’de yapılan teslimlerin yüksek baz etkisi etkili oldu. Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz 89 milyon TL net zarar hem de piyasa beklentisi 45 milyon TL net zararın altında gerçekleşti. Sapmaya beklentilerin üzerinde gelen finansman giderleri neden oldu

Şirket 1Ç19’da bizim beklentimiz 198 mn TL’nin üzerinde fakat piyasa beklentisi 284 mn TL’nin atında, 205 mn TL satış geliri açıkladı. Satışlardaki yıllık bazda meydana %70’lik düşüşe geçen yıl biten konut teslimlerin neden oldu. Konut satış gelirleri 1Ç19’da 29 mn TL gerçekleşirken ( 1Ç18: TL534mn) , kira gelirler (ortak alan gelirleri dâhil) yıllık bazda %27 artış kaydetti. Favök rakamı yılın son çeyreğinde 137 mn TL gerçekleşti (İş Yatırım: TL134mn; Piyasa: TL175mn). Bu da %66.6 Favök marjına işaret ediyor (1Ç18: %49.3).

Bilanço tarafında ise Şirketi’in net borç pozisyonu 2018 yılsonundaki 4 milyar TL seviyesinden 1Ç19’da 4.16 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerin altında gerçekleşen net kara piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz

Vestel Elektronik

Kapanış (TL) : 10.25 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3438 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.18 ↓ VESTL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

1Ç19’de yüksek net zarar
Vestel Elektronik 1Ç18’deki 25 milyon TL net zararına kıyasla 1Ç19’de 274 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. 1Ç19’de kur farkı zararlarının neden olduğu diğer net giderlerdeki artış, finansman maliyetlerindeki artış ve 80 milyon TL iştirak zararı şirketin yıllık bazda net zarar rakamının artışının ana nedeni olarak öne çıkıyor. Şirket 1Ç19’de güçlü beyaz eşya segment büyümesi ile kuvvetli ihracat gelirleri neticesinde yıllık bazda %17 artışla 3.6 milyar TL net satışı geliri elde etti. Zayıf tüketici güveni neticesinde gerileyen yurtiçi satışlar ihracatın toplam cirodaki payını 1Ç18’deki %71’den 1Ç19’de %81’e yükseltti. Şirketin FAVÖK rakamı 1Ç19’de yıllık bazda %14 artışla 383 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı %10.7 olarak gerçekleşti. UFRS-16 muhasebe değişikliğinin şirketin FAVÖK marjı üzerindeki yüzde 0.5 puan olumlu etkisi dışarıda bırakıldığında, şirketin 1Ç19 FAVÖK marjı %10.2 olarak gerçekleşirken, beyaz eşya segmentindeki artan personel ücretleri ve yüksek stok maliyeti nedeniyle gerileyen karlılık nedeniyle panel fiyatlarındaki düşüşe rağmen yıllık bazda yüzde 0.8 puan gerileyemeye işaret ediyor. Şirketin net borç pozisyonu 1Ç18’deki 2.9 milyar TL’den ve 2018 sonundaki 4.1 milyar TL’den 1Ç19 sonunda 5.2 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum: VESTL’in 1Ç19’deki yüksek net zarar rakamına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hisse yılbaşından bu yana endeksin %90 üzerinde getiri sağlarken, son bir ayda endeksin %13 altında getiri sağladı.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş

Kapanış (TL) : 78 – Hedef Fiyat (TL) : 94 – Piyasa Deg.(TL) : 23681 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 18.9 ↓ BIMAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 20.51

BIM 1Ç19: Beklentilerin altında net kar ve operasyonel kar
Bim 1Ç19’da 215mn TL net kar açıkladı. IFRS 16 etkisinden arındırılmış net kar 266mn TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda %13 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 285mn TL’nin %7 altında gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %29.5 büyüme göstererek 9.05 milyar TL’ye ulaştı ve piyasa beklentisi 9.05 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %15.5 artış göstererek 420mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisi 444mn TL’nin %5 altında gerçekleşti. Şirket’in 1Ç19 FAVÖK marjı %4.7 gerçekleşirken, brüt marjdaki daralmaya bağlı olarak geçen seneye göre 50 baz puan daraldı ve piyasa beklentisi %4.9 altında gerçekleşti.

Sonuçların ardından Şirket yönetimi 2019 yılı öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre %25 (+-2) gelir büyümesi ve %5 (+-0.5) FAVÖK marjı bekliyor. Ayrıca 820 yeni mağaza açılışı ve 1.1 milyar TL yatırım harcaması planlanıyor.

Özetle operasyonel karın ve net karın beklentilerin altında kalması nedeni ile hissede bugün satış görebileceğimizi düşünüyoruz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 28.5 – Hedef Fiyat (TL) : 40.79 – Piyasa Deg.(TL) : 2916 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.13 ↑ PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 43.13

1Ç19 operasyonel marjlarda iyileşeme
Pegasus Havayolları 1Ç19’de bizim 214 milyon TL net zarar beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 188 milyon TL net zarar beklentisinin üzerinde 1Ç18’de ki 113 milyon TL net zarar rakamına kıyasla 228 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Net zarardaki artışının temel nedeni faiz giderlerindeki ve kur farkı giderlerindeki artışın neden olduğu yüksek finansman giderleri olarak söylenebilir. Şirketin 1Ç18’de 22 milyon TL bir defaya mahsusu uçak satış geliri elde ettiğini belirtmekte fayda var. Şirket beklentilerle uyumlu 1Ç19’de yıllık bazda %48 artışla 1.77 milyar TL satış geliri elde etti. UFRS-16 muhasebe değişikliği nedeniyle, FVAÖK rakamları kıyaslanabilir değil. Ancak UFRS-16’nın etkisi dışarıda bırakıldığında şirket 1Ç18’deki negatif 52 milyon TL’ye kıyasla 1Ç19’de 157 milyon TL FAVÖK (İSY: negatif 77 milyon TL; Piyasa: negatif 39 milyon TL) elde etti.

Yorum: PGSUS’un 1Ç19’de açıklanan net zarar rakamına rağmen faaliyet marjlarındaki iyileşmeye piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz. Hisse sene başından bu yana endeksin %28 üstünde performans gösteririken, son bir haftada endeksin %1.6 gerisinde kaldı. Şirketin bugun saat 17:00’de yapacağı telekonferans sonrası tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.

Çelebi

Kapanış (TL) : 76.4 – Hedef Fiyat (TL) : -5.3 – Piyasa Deg.(TL) : 1857 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.97 ↓ CLEBI TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: -106.94

Beklentinin altında 1Ç19 net kar rakamı
CLEBİ 1Ç19’de 13 milyon TL piyasa net kar bekletisinin altında yıllık bazda %23 düşüşle 7 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket piyasa beklentisiyle uyumlu 1Ç19’de yıllık bazda %39 artışla 311 milyon TL satışı geliri elde etti. 1Ç19 FAVÖK rakamı ise %17.9 marj ile 56 milyon TL olarak açıklandı. UFRS-16 muhasebe değişikliği nedeniyle FAVÖK rakamı ve marjı yıllık bazda kıyaslanabilir değil. CLEBI’nin 1Ç19’de piyasa beklentisinin altına gelen net kar rakamı için piyasanın tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. Hisse yılbaşından bu yana ve son bir ayda sırasıyla endeksin %35 ve %33 üzerinde performans gösterdi.

Adana Çimento (A)

Kapanış (TL) : 6.73 – Hedef Fiyat (TL) : 6.96 – Piyasa Deg.(TL) : 593 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.14 ↓ ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 3.46

ADANA 1Ç19 Sonuçları: Pay satışı gelirleri net karı desteklese de zayıf operasyonel sonuçlar
Adana 1Ç19 finansallarında bizim beklentimiz 53milyon TL’nin altında 47milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel performanstaki zayıflamaya rağmen şirketin %20 oranında sahip olduğu Omsan Lojistik’deki paylarının tamamını 108 milyon TL bedel ile satışından yazılan 33 milyon TL satış geliri, 4 mn TL temettü geliri, 11mn TL net finansal gelir ve 5mn TL menkul kıymet değer artışı geliri net karı destekledi. Adana yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %16 düşüş ile 127 milyon TL gelir elde etti. İç satışlar %35 oranında azalırken, ihracat gelirleri zayıf TL ile %26 artış gösterdi. FAVÖK rakamı ise beklentimiz ile paralel yıllık bazda %84’lük bir düşüş ile 5.12 milyon TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı artan enerji maliyetleri ve opersyonel giderlerdeki artış ile yıllık bazda 18 puan gerileyerek %4 gerçekleşti. Yorum: Yatırım ve finansal gelirler net karı desteklemiş olsada zayıf operasyonel sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Anadolu Grubu Holding

Kapanış (TL) : 11.58 – Hedef Fiyat (TL) : 26 – Piyasa Deg.(TL) : 2820 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 ↔ AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 124.53

AGHOL 1Ç19 finansal sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, kur farkı zararları nedeni ile nette zarar açıkladı
Anadolu Grubu Holding 1Ç19’da 368mn TL (IFRS 16 etkisinden arındırılmış) net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 362mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen Fx borçluluk nedeni ile oluşan kur farkı zararları net zarar açıklanmasına neden oldu. Holding’in değerlemesinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Şirket’in proforma kombine gelirleri yıllık bazda %24.6 artış göstererek 10.1 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %39.1 artış göstererek 801mn TL’ye yükseldi. Toplam kombine borcu ise 14 milyar TL’ye yükseldi( 2018: 12.9 milyar TL). NET Borç/FAVÖK rasyosu 2.9x seviyesinde gerçekleşti (2018: 2.7x).

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN TIKLAYIN!

Selçuk Ecza Deposu

Kapanış (TL) : 3.9 – Hedef Fiyat (TL) : 5.4 – Piyasa Deg.(TL) : 2422 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.44 ↑ SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.48

SELEC 1Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar ve artan nakit yaratımı
Selcuk Ecza, beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %67 artışa karşılık gelen 253mn TL net kar açıkladı. (IŞY: 214mn TL, piyasa 195mnTL). Net kar tarafında görülen güçlü büyümenin en önemli itici gücü ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan kurun Şubat ayından geçerli olmak üzere %26,4 yukarı revize edilmesi ile artan stok kazançları oldu. Selçuk Ecza’nın gelirleri, beklentilere paralel, yıllık bazda %27 büyüyerek 4,162 mlyr TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına Şubat ayında yapılan artışlar (+ %26.4) ve sektörünün kutu bazında büyümesi satış gelirlerini olumlu etkiledi. 1Ç19 FAVÖK %65 büyüyerek 280mn TL’ye yükselirken, piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. (IŞY:251mn TL, piyasa 228mnTL). 1Ç19 FAVÖK marjı, artan stok karlarının pozitif etkisi nedeni ile yıllık bazda 1,5 puan artışla %6,7’e yükseldi. Şirketin 1Ç19’da iyileşen işletme sermaye yapısı nedeni ile nakit yaratımı önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Buna bağlı net nakit pozisyonu 1Ç91’da 391mn TL’ye yükseldi. (2018 net nakit: 83mn TL) Hissenin sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Selçuk Ecza hali hazırda en çok önerilenler listemizde bulunmakta.

Ünye Çimento

Kapanış (TL) : 2.72 – Hedef Fiyat (TL) : 2.73 – Piyasa Deg.(TL) : 336 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 ↓ UNYEC TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 0.25

UNYEC 1Ç19 Sonuçları
Ünye Çimento yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz 13 milyon TL net zarara karşılık 4 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 18 milyon TL net kar açıklamıştı. Net kar rakamındaki düşüşte zayıf operasyonal karlılık etkili oldu.

Tahmnimizdeki sapmaya 11mn TL yatırım geliri neden oldu. Ünye Çimento’nun 1Ç19 satış gelirleri yıllık bazda %16 düşüşle 55 milyon TL’ye geriledi. Diğer yandan, beklentimizle paralel yıllık bazda %97 düşüşle 0.48 milyon TL FAVÖK rakamı kaydetti. FAVÖK marjı ise TL’nin değer kaybı ile artan enerji maliyetlerinin etkisiyle 1Ç18deki %23’den 1Ç19de %0.9’a geriledi. Yorum: Zayıf sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Yataş Yatak

Kapanış (TL) : 4.23 – Hedef Fiyat (TL) : 5.91 – Piyasa Deg.(TL) : 634 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.01 ↑ YATAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.68

YATAŞ 1Ç19: Net kar beklentilerin hafif altında
YATAS 1Ç19’da bizim beklentimize paralel ancak, piyasa beklentisinin hafif altında yıllık bazda %29 artışla 14.4mn TL net kar açıkladı. Net satışlar bizim ve piyasa beklentisine paralel yıllık %19 artış ile 238mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise TFRS 16 muhasebe standardına geçişin olumlu etkisi (3,3mn TL’lik kira gideri finansman giderleri altında muhasebeleştirildi) ile yıllık bazda %29 artış ile, beklentilere paralel 33mn TL olarak gerçekleşti (IS Yatırım: 33mn TL Piyasa beklentisi: 34mn TL). TFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise FAVÖK beklentilerin altında kaldı. Sonuçlara hafif olumsuz piyasa etkisi bekliyoruz.

Alarko Holding

Kapanış (TL) : 2.66 – Hedef Fiyat (TL) : 4.33 – Piyasa Deg.(TL) : 1157 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.62 ↓ ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 62.76

ALARK 1Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operaysonel sonuçlara rağmen özsermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin zayıf katkısı zarara yol açtı
Alarko Holding 1Ç19’da 81mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 18mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için tahmin bulunmuyor. Konsolide operasyonel karlılıkta güçlü iyileşme olmasına rağmen özsermaye yöntemi ile konsolide olan Karabiga Termik Santrali’nin hem operasyonel karının çok düşük olması hem de Fx borçtan dolayı kur farkı zarar kaydetmiş olması Holding’in 1Ç19’da zarar açıklamasına neden oldu. Özsermaye yöntemi ile konsolide iştiraklerinin çeyreksel zararı 119mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem iştirak zararı 28mn TL seviyesindeydi. Planlı bakım çalışmalarının 1Ç19 gerçekleştirilmesi nedeni ile santralin bir süre çalışmamış olması ve elektrik fiyatlarının düşük seyretmesi santralin operasyonel karının düşük olmasına neden oldu. Holding’in konsolide gelirleri taahhüt ve enerji üretim segmentinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %128 artış göstererek 1Ç19’da 365mn TL’ye, konsolide operasyonel karı ise 60mn TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönem operasyonel kar 1mn TL seviyesindeydi.

Yorum: Sonuçların ardından 4.3TL olan hisse hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize %63 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Ancak Karabiga Termik Santralinin operasyonel karının beklentimizin altında olması tahminlerimizde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Karabiga’nın zayıf 1Ç19 operasyonel performansı, düşük seyreden elektrik fiyatlarının 2Ç19 karlılığı üzerinde de risk oluşturması ve hissenin yıl başından beri güçlü performansı (endeksi %41 yendi) nedeniyle kısa vadede sonuçların hisse fiyatını baskılayabileceğini düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin