Günlük Hisse Yorumları / İş Yatırım – (06.11.2019)

Aselsan

Kapanış (TL) : 18.89 – Hedef Fiyat (TL) : 25.95 – Piyasa Deg.(TL) : 21535 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 63.11 ↔ ASELS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 37.37

Aselsan 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ertelenmiş vergi geliri sayesinde beklentileri aştı
Aselsan 3Ç19’da 642mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 578mn TL’nin %11 üzerinde gerçekleşti. Net kardaki pozitif sapma büyük ölçüde ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklanırken Şirket’in satışlarının beklentimizin hafif üzerinde olması da net karın sapmasında kısmi rol oynadı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre net karda %19 daralma yaşandı. Şirket’in operasyonel karındaki güçlü büyümeye rağmen kur farkı gelirlerinin geçtiğimiz yılın altında kalması net karın yıllık bazda daralmasına neden oldu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %56 artış göstererek 3.02 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %60 artış göstererek 610mn TL’ye yükseldi. Şirket’in hem gelirleri hem de FAVÖK’ü piyasa beklentilerinin %3 üzerinde gerçekleşti. Serbest nakit akışı işletme sermayesindeki artış ve avanslardaki düşüş nedeni ile eksi 575mn TL gerçekleşti. Negatif serbest nakit akışının etkisi ile Şirket’in 2Ç19 sonu itibari ile 165mn TL olan net nakit pozisyonu 412mn TL net borç pozisyonuna döndü. Şirket sonuçların ardından 2019 öngörülerini değiştirmedi.

Yorum: Her ne kadar net kar beklentileri aşsa da operasyonel nakit akışının halen negatif seyri nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etki yaratmasını beklemiyoruz. Hisse ile ilgili tavsiyemizi indirdiğimiz Ekim 2018’den beri hisse fiyatı %32 düşerken, piyasanın %33 gerisinde kaldı. Zayıf performansı sonrası benzer şirketlere olan iskontosu 2020T F/K ve FD/FAVÖK çarpanların ortalamasına göre %50’ye yükseldi. Artan iskonto hissenin cazibesini artırsa da nakit akışı ile ilgili görünümün halen negatif olmasından dolayı hisse performansının baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!

Anadolu Efes

Kapanış (TL) : 19.6 – Hedef Fiyat (TL) : 30 – Piyasa Deg.(TL) : 11605 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.99 ↑ AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.06

Anadolu Efes 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar görece güçlü operasyonel sonuçlar ve tek seferlik kar sayesinde beklentileri aştı
Anadolu Efes 3Ç19’da 585mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 66mn TL net zarar açıklanmıştı. Güçlü operasyonel kar büyümesi, finansman giderlerindeki düşüş ve daha önce kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilen yabancı para çevrim farklarının gelir tablosuna transferinden kaynaklanan 277mn TL kur farkı karı net karın yıllık bazda iyileşmesinin arkasında yatan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Net kar güçlü operasyonel performans ve beklentilerden daha yüksek gerçekleşen yabancı para çevri farkından dolayı piyasa beklentisi 517mn TL’nin de %13 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %12.3 artış göstererek 7.1 milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Konsolide düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %17.8 artış göstererek 1.42 milyar TL’ye yükselirken, piyasa beklentisinin %3 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların ardından Şirket Türkiye bira hacim ve gelir büyümelerini aşağı revize ederken, yurtdışı bira operasyonlarının güçlü katkısı nedeni ile bira grubu ve konsolide öngörüleri değiştirmeyerek sabit tuttu.

Yorum: Net karın beklentileri aşması ve operasyonel karın hafif de olsa beklentilerden iyi gelmesi nedeni ile piyasanın sonuçlara hafif olumlu teki verebileceğini düşünüyoruz. Operasyonel sonuçlar genel olarak beklentimize paralel gerçekleşti. Ancak yine de yönetimin bugün düzenleyeceği telekonferansın ardından tahminlerimizde ve hedef değerimizde küçük çaplı revizyon yapabiliriz. Şu aşamada 30TL hedef değerimize %53 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

YERLİ VE YABANCI ANALİSTLER’İN AL/SAT ÖNERİLERİNİ HİSSE LAB İLE “ÜCRETSİZ” TAKİP EDİN!

Migros

Kapanış (TL) : 21.64 – Hedef Fiyat (TL) : 26.5 – Piyasa Deg.(TL) : 3918 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.09 ↑ MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.46

MGROS 3Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel karlılık
Migros 3Ç19 finansallarında 179mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi 670mn TL net zarar açıklamıştı. Yıllık bazdaki iyileşme güçlü operasyonel karlılık ile birlikte büyük ölçüde geçen sene kaydedilen kur farkı zararlarına karşın bu çeyrek kur farkı karı oluşmasından kaynaklandı. Net kar bizim beklentimize paralel gelirken piyasa beklentisi 165mn TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. Net kardaki pozitif sapma operasyonel karın beklentileri aşmasından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %21.3 artış göstererek beklentilere paralel 6.46 milyar TL’ye ulaştı. Var olan mağazalardaki güçlü benzer büyüme ve %1.6 oranında alan büyümesi gelir artışının güçlü olmasını sağladı.

Şirket’in FAVÖK’ü 684mn TL’ye ulaşırken piyasa beklentisi 618mn TL’nin %11 üzerinde gerçekleşti. UFRS 16 etkisinden arındırılmış FAVÖK yıllık bazda %31.5 artış göstererek 503mn TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı brüt marjdaki 110 baz puanlık iyileşmenin katkısı ile 60 baz puan iyileşerek %7.8’e yükseldi. Güçlü sonuçların ardından Şirket yönetimi 2019 öngörülerinde önemli bir değişikliğe gitmedi. Ancak güçlü sonuçların özellikle 2019 FAVÖK marjı öngörülerinde yukarı yönlü potansiyel yarattığını söyleyebiliriz. Güçlü operasyonel sonuçlar ve TL’nin görece stabilizasyonu sonucu Şirket’in borç rasyolarında iyileşme devam ediyor. Konsolide borç 2.1 milyar TL seviyesine düşerken (2Ç19: 2.76 miyar TL), net borç/FAVÖK rasyosu 1.3x (2Ç19: 1.9x) seviyesine gerilemiş durumda. Ayrıca Ekim ayında gerçekleşen 125mn TL’lik gayrimenkul satışı ile birlikte toplam gayrimenkul satışları 616mn TL’ye ulamış durumda. Faizlerin aşağı geldiği bir ortamda ile gayrimenkul satışlarının önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini ve borçluluğun iyileşmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Yorum: Özetle hem net karın hem operasyonel karın güçlü olması ve borçluluğun iyileşmeye devam etmesi nedeni piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Bugün düzenlenecek telekonferansın ardından beklentimizden iyi açıklanan sonuçlar nedeni ile tahminlerimizde ve hedef değerimizde yukarı yönlü revizyon yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Şuan için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

TSKB

Kapanış (TL) : 0.91 – Hedef Fiyat (TL) : 1.23 – Piyasa Deg.(TL) : 2548 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.24 ↔ TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.16

TSKB 3Ç19 Sonuçları: Beklentilerle uyumlu
TSKB yılın ikinci çeyreğinde TL150mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreklik bazda %23, yıllık bazda ise %10 düşerken bankanın birikimli dokuz aylık karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Ortalama ve bizim tahminimiz olan TL156mn’a göre bankanın açıklanan son çeyrek karı beklentilerin hafif altında gerçekleşmiş durumda. Bankanın öz kaynak karlılığı çeyreklik bazda 300 baz puan düşerek %12.4 olarak gerçekleşti. TSKB, üçüncü çeyrekte özellikle türev ürünlerinden yazdığı TL 68mn zarar, enflasyon varsayımının %9.5’ a çekilmesi nedeniyle uğradığı TL15mn gelir kaybı ve yüksek seyretmeye devam eden karşılık giderleri nedeniyle karında düşüş yaşamış durumda. BDDK’nın ilgili tebliğinden sonra TSKB’de diğer bankalar gibi takibe sınıfladığı kredileri arttırdı. Bankanın takip oranı üçüncü çeyrekte 100 baz puan artışıyla %3.2 oldu. Sene sonu için öngörülen yaklaşık %4 civarında takip oranı da 100 baz puan yukarı çekildi ve buna paralel risk maliyeti de (karşılıklar) 100 baz yerine 130 baz puana revize edildi. Ancak bardağın dolu tarafından bakıldığında, yönetim önümüzdeki sene taibe atılan kredilerde önemli bir hareket beklemiyor.

TSKB’nin ilk dokuz ay performansı, tüm yıl hedefi olan %14-15 öz kaynak karlılığının çok rahat yakalanacağını gösteriyor. Bankanın ana faaliyet gelirlerindeki olumlu görünüm korunmaya devam ediyor. Sene sonu itibarıyla hedeflenen marjlar aşılmış olacak ve artış eğiliminde olan karşılık giderlerini telafi etme görevini yerine getirmiş olacak. Banka tüm yıl için takip oranı ve risk maliyeti hedeflerini bir miktar yukarı çekmek durumunda kalırken ana faaliyet gelirlerindeki güçlü gelişim bu etkiyi çok rahat en aza indirgeyecek. Banka için AL tavsiyemizi koruyoruz, önümüzdeki yıl aktif karlılık ve net kar momentumu için daha iyi bir yıl olacak. Sonuçların etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

ÜCRETSİZ FİNANS EĞİTİMİ, HEMEN KAYIT OLUN; WEBİNAR VE CANLI YAYINLARDAN HABERDAR OLUN.

Sabancı Holding

Kapanış (TL) : 8.38 – Hedef Fiyat (TL) : 11.6 – Piyasa Deg.(TL) : 17099 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.51 ↔ SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.42

Sabancı Holding 3Ç19 Finansal Sonuçları
Sabancı Holding 3Ç19 konsolide finansallarında 953mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi 868mn TL’nin %10 üzerinde gerçekleşti. Net kardaki sapma büyük ölçüde daha önce finansallarını açıklayan Akbank’ın güçlü katkısı ve 40mn TL’lik tek seferlik gelirden kaynaklandı. Net kar yıllık bazda %19 daraldı. Finansman giderlerindeki düşüşe rağmen, operasyonel karın yıllık bazda %26 oranında daralarak 2.1 milyar TL’ye gerilemesi net karın yıllık bazda gerilemesine neden oldu.

Net aktif değerinin %86’sını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklaması nedeni sonuçların hisse performansı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Holding’in NAD iskontosu son 1 yıllık iskontosu %42 ve son 3 yıllık iskontosu olan %37’nin üzerindedir. Hedef değerimiz 11.6TL’ye %38 getiri sunan hisse için Al tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Afyon Çimento

Kapanış (TL) : 4.62 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 462 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.23 ↓ AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Afyon Çimento bedelli sermaye arttırımı yolu ile ödenmiş sermayesini 100mn TL’den 400mn TL’ye çıkarmayı planladığını açıkladı
Afyon Çimento bedelli sermaye arttırımı yolu ile ödenmiş sermayesini 100mn TL’den 400mn TL’ye çıkarmayı planladığını açıkladı. Bedelli sermaye artışı şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğun azaltılması için kullanılacak. Afyon Çimento’nun 3Ç19 itibari ile 420mn TL net borç poziyonu bulunmakta. Bu da 23x Net Borç/FAVÖK rasyosuna işaret etmekte. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) nominal değeri üzerinden kullandırılması planlanmıştır. Mevcut koşullar altında, bedelli sermaye arttırımının piyasa tarafından olumsuz karşılanacağını düşünüyoruz. Çoğunluk hissedarı olarak (% 51) Cimsa bedelli sermaye artışına katılacaktır.Bedelli sermaye artışının nakit çıkışına neden olacak olması nedeniyle Cimsa için de olumsuz karşılanmasını bekliyoruz.

HİSSE SENETLERİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Ülker Bisküvi

Kapanış (TL) : 19.11 – Hedef Fiyat (TL) : 27.74 – Piyasa Deg.(TL) : 6536 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.42 ↑ ULKER TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.15

ULKER 3Ç19: FAVÖK ve net kar beklentilerin üzerinde
Ülker 3Ç19’da beklentilerin üzerinde, yıllık bazda %14 artış işaret eden 254mn TL net kar açıkladı. (İŞY: TL215mn TL; Piyasa: 209mn TL). Beklentilerin üzerinde gerçekleşen satış büyümesi ve operasyonel kar marjı ve kur farkı gelirleri beklentimizde görülen sapmanın temel nedeni oldu.

Konsolide ciro 3Ç19’da yıllık %38 büyüme ile 1,89mlyr TL olurken, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. (İŞY: TL1,80mlyr TL; Piyasa: 1,79mlyr TL). Türkiye ve uluslararası operasyonların cirosu yıllık bazda, sırası ile %40 ve %31% büyüme kaydetti. 3Ç19 FAVÖK yıllık bazda %34 artış ile 315mn TL olurken beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. (İŞY:294mn TL piyasa:297mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 0,2 puan artışla, %16,6 seviyesine yükseldi. Türkiye operasyonlarında hafif gerileyen maliyet baskıları ve güçlü büyüme konsolide FAVÖK marjı artışını sağlayan unsur oldu. Yurtdışı operasyonlarının faaliyet karlılığı ise yüksek baz etkisi nedeni ile hafif geriledi.

Ülker’in operasyonlarından nakit akışı ise artan işletme sermayesi ihtiyacına bağlı olarak zayıf seyretmeye devam etti. Şirketin net borcu çeyreksel olarak 240mn TL artışla, 1.70mlyr TL’ye yükseldi. Ülker’in %12,2 oranında ortağı olduğu G.New Inc’de (Godiva’nın Amerika Operasyonları) öngörülen sermaye artışı için 336mn TL sermaye avansı göndermesi (daha önce açıklanmıştı) borçluluk artışının temel nedeni oldu.

Ülker yılsonu ciro hedefini 7,550mlyr TL’den, 7,700mlyr TL’ye yükseltti. Ülker’in 3Ç19 finansallarına piyasa tepkisinin, i) beklentilerin üzerinde gelen net kar ve ii) şirketin devam eden sağlıklı büyüme ve operasyonel karlılık trendi nedeniyle, hafif olumlu olmasını bekliyoruz. Operasyonel nakit akışının önümüzdeki çeyreklerde, işleteme sermayesinin normalleşmesi ile daha sağlıklı hale geleceğini düşünüyoruz. Son olarak Ülker’in Godiva Belgium’dan almasını beklediğimiz 120mn dolar temettü gelirinin, sermaye artışı nedeni ile oluşan nakit çıkışını fazlası ile telafi edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada rakamlarımızda herhangi bir revizyon yapmıyoruz ve Ülker için 27,7 TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin