Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (29.07.2022)

ANHYT; 2Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / nötr

Anadolu Hayat Emek.
Bloomberg Kodu ANHYT TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY12.66
Hedef Fiyat/Hisse TRY18.10
Getiri Potansiyeli 43%
HAO 17%
Piyasa değeri TRY5,444 mln

▪ Anadolu Hayat ve Emeklilik 2Ç22 finansallarında 236 milyon TL’lik beklentimizin altında 174 milyon TL net kar açıkladı. Net kar bir önceki döneme göre %8 daralırken, önceki yılın aynı dönemine göre ise %46 artış göstermiş ve dönemsel öz sermaye karlılığı %30,6 olarak gerçekleşmiştir.

▪ Anadolu Hayat ve Emeklilik için AL tavsiyemizi koruyor, hedef fiyatımızı ise 18,10 TL olarak güncelliyoruz.

FROTO; 2Ç22 beklentilerin üzerinde rakamlar/ olumlu

Ford Otosan
Bloomberg Kodu FROTO TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY285.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY484.00
Getiri Potansiyeli 70%
HAO 18%
Piyasa değeri TRY100,009 mln

▪ Ford, 2Ç22’de 32.854 milyon TL gelir (Konsensus: 31.265 milyon TL / Deniz Yatırım: 31.344 milyon TL), 4.149 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 3.395 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.470 milyon TL) ve 3.704 milyon TL net kar (Konsensus: 3.183 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.280 milyon TL) açıkladı. 2Ç22 rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

GARAN; 2Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / olumlu

Garanti Bankasi
Bloomberg Kodu GARAN TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY14.69
Hedef Fiyat/Hisse TRY20.10
Getiri Potansiyeli 37%
HAO 14%
Piyasa değeri TRY61,698 mln

▪ Garanti BBVA 2Ç22 konsolide olmayan finansallarında 12.886 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 11.781 milyon TL, piyasa beklentisi 11.612 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %57 ç/ç artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %341 oranında artış kaydetmiştir. Bu dönemde öz sermaye karlılığı %49,5 olarak gerçekleşmiştir.

▪ Garanti BBVA için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı 18,70 TL’den 20,10 TL’ye yükseltiyoruz.

▪ Garanti BBVA 2022 yönlendirmesini yukarı yönlü revize etti.

TTKOM; Dijital Ürün ve Servislerin Türk Telekom Grubu Bünyesinde Yeniden
Yapılandırılması / sınırlı olumlu

Turk Telekom
Bloomberg Kodu TTKOM TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY8.90
Hedef Fiyat/Hisse TRY12.48
Getiri Potansiyeli 40%
HAO 13%
Piyasa değeri TRY31,150 mln

▪ Türk Telekom Grubu, ülkenin ve müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğunda; sabit, mobil ve geniş bant haberleşme ürünlerinin yanı sıra pek çok alanda dijital ürün ve hizmetler sunarak ülkeye değer katmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, dijital odağını güçlendirmek ve mevcut dijital ürün ve hizmet portföyünü genişletmek amacıyla Türk Telekom Grubu bünyesindeki belirli ürün ve servisleri yeni bir yapıda konumlandırmayı hedefliyor. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere, Türk Telekom Grubu bünyesindeki dijital şirketlere bilgi teknolojileri (BT) altyapı hizmeti sunma faaliyetlerinin ve oyun servisleri, dijital yayın servisleri, bulut çözümleri vb alanlardaki mevcut dijital ürün ve servislerin kurulacak yeni şirketler veya mevcut grup şirketlerinin altında yeniden yapılandırılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. İlgili haberi TTKOM payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

CIMSA; Maddi Duran Varlık Satışı / olumlu

Cimsa
Bloomberg Kodu CIMSA TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY38.96
Hedef Fiyat/Hisse TRY47.14
Getiri Potansiyeli 21%
HAO 40%
Piyasa değeri TRY5,263 mln

▪ 15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtilen ve Şirket’in aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirlerleri, sözleşme hükümleri çervesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

▪ 14 Nisan 2022’de paylaştığımız raporda; Niğde Entegre Çimento Fabrikası ve Kayseri Entegre Çimento Fabrikası’na ait satış hikayesinin devam edeceğini düşündüğümüzü, söz konusu olası satışın şirketin net karına güçlü katkı sağlayacağını ve bu satıştan elde edilecek gelirin beyaz çimento tarafında yeni satın almalar ve/veya yatırımlara dönüşebileceğini değerlendirdiğimizi paylaşmıştık.

▪ 21 Mart 2022’de döngüsel potföyümüze eklediğimizden itibaren nominalde %17,2 değer kazanırken, rölatifte ise %1,2 değer kaybetmiştir. Çimsa için hedef fiyatımızı 47,14 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. İlgili haberi CIMSA payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OTKAR; Bükreş Belediyesi Elektrikli Otobüs İhalesi’ne teklif verilmesi / nötr

Otokar
Bloomberg Kodu OTKAR TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY478.90
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 27%
Piyasa değeri TRY11,494 mln

▪ Şirket’in %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS’ın %100 oranında hissesine sahip olduğu ve Romanya’da faaliyet gösteren Otokar Filiala Bucuresti SRL tarafından, Bükreş Belediyesi’nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması ihalesine teklif verilmiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup, ihalenin Şirket lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılar ile paylaşılacaktır. İlgili haberi OTKAR payları açısından ihale sonucunun henüz belli olmaması dolayısıyla nötr olarak değerlendiriyoruz.

KRVGD; Şirket Ziyaret Notu

Kervan Gida Sanayi
Bloomberg Kodu KRVGD TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY10.16
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 28%
Piyasa değeri TRY2,438 mln

▪ 27 Temmuz tarihinde Kervan Gıda’nın Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesisine yerinde şirket ziyareti gerçekleştirdik. Şirket’i i) üretim tesisinin Akhisar’a kaydırılmakta olması ii) Polonya yatırımının pozitif katkıya geçecek olması iii) borç yapısındaki iyileşme beklentimiz iv) marjı yüksek ürün gruplarına yönelmesi v) fiyatlama stratejisi vi) cirodaki yüksek ihracat payı vii) DOPA dönüşüm hareketi viii) enerji maliyetlerine karşı kendi elektriğini üretme planı dolayısıyla beğeniyoruz. Şirket ziyaretimizden derlediğimiz önemli notlar aşağıda yer almaktadır.

MEDTR; ABD Patent Tescili / sınırlı olumlu

Meditera Tibbi Malzeme
Bloomberg Kodu MEDTR TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY20.08
Hedef Fiyat/Hisse TRY23.00
Getiri Potansiyeli 15%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY2,390 mln

▪ SPK’nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamesinin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar ABD’de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

o Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri

o Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri

▪ İlgili haberi MEDTR payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Enerji Sektörü; Azami fiyat limitleri 4000 TL/MWh olarak belirlendi

▪ T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 28.07.2022 tarihli toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. ▪ Açıklamada, 01.08.2022 tarihinden itibaren ve Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 4000 TL/MWh olarak uygulanacağı belirtildi.

▪ Genel Değerlendirme: Azami fiyatı kararının doğalgaz ve ithal kömür ağırlıklı yüksek maliyetler ile üretim yapan santraller için olumlu olabileceğini düşünmekteyiz. Türkiye’de elektrik üretiminde santrallerinin çoğunluğu yüksek maliyetli girdilerden oluşan AKSEN, AKENR, ENKAI, ZOREN, ALARK gibi şirketlerin bu karar sonrasında olumlu ayrışma yaşayacağını düşünmekteyiz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!