Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (12.02.2021)

TUPRS; 4Ç20’de marjlar zayıf, net kar beklentilerin üzerinde / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY105.80
Hedef Fiyat/Hisse TRY135.00
Getiri Potansiyeli 28%

 Tüpraş 4Ç20’de 19,99 milyar TL satış (Deniz Yat.: 17,67 milyar TL, Kons.: 15,52 milyar TL), 233 milyon TL FAVÖK (Deniz Yat.: 368 milyon TL, Kons: 313 milyon TL) ve 376 milyon TL net kar (Deniz Yat: 346 milyon TL, Kons: 280 milyon TL) açıkladı. 4Ç’de ürün marjlarında sınırlı bir iyileşme görülürken, stokların normalleşmesi ve talebin iyileşmesi sonucunda jet yakıtı marjı pozitife döndü. Türkiye’nin dizel ve benzin talebi pandemiye yönelik önlemlere karşın oldukça dirençli seyretti. Güçlü sanayi ve altyapı talebi sonucunda, motorin/benzin Ekim-Kasım aylarında 2019’a kıyasla %4 büyüme kaydetti. TL’nin değer kazanımı kur geliri elde edilmesini sağlarken, stok karını kısıtladı. Petrol fiyatındaki değişimlere bağlı olarak kaydedilen envanter kazanç ve kayıpları dahil edilmediğinde Tüpraş’ın FAVÖK rakamı 4Ç19’da 827 milyon TL iken, 4Ç20’de 256 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç20’de satış gelirleri, ortalama piyasa beklentisinin %29, bizim tahminimizin %13 üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %1,2 ile beklentilerden düşük bir seviyede kaldı. Dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu etkiye neden olmasını bekliyoruz. Aşı uygulamasının yaygınlaşmasına da bağlı olarak mobilitenin artmasıyla birlikte 2021 yılında Tüpraş’ın satış hacimleri ve marjlarında yıllık bazda güçlü artış görüleceğini öngörüyoruz.

 4Ç20’de Tüpraş’ın üretim miktarı 6,1 milyon ton (4Ç19: 6,9 milyon ton), satış hacmi ise 6,3 milyon ton (4Ç19: 7,0 milyon ton) seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı %84 oldu (4Ç19: %96). J et yakıtı satışlarındaki düşüş artan motorin ve bitüm satışları ile telafi edildi.

 Tarihsel ortalamalara göre zayıf seyreden ürün marjları ve ağır-HP fiyat makasının daralmasına bağlı olarak Tüpraş’ın net rafineri marjı yıllık bazda azalış gösterdi (4Ç19: 3,6 USD/varil, 4Ç20: 0,7 USD/varil). Bununla birlikte net rafineri marjı pozitif stok etkisi ve geniş tedarik yelpazesi sayesinde Akdeniz Kompleks Marjı’ndan (-0,1 USD/varil) daha yüksek gerçekleşti.

 2020 yılı sonuçları son olarak Ekim ayında aşağı yönlü revize edilen beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı üretimi 23,4 milyon ton (Beklenti: 22 milyon ton), satışı 24,5 milyon ton (Beklenti: 23 milyon ton) oldu. Kapasite kullanım oranı %81,8 düzeyinde oluştu (Beklenti: %75-80). Net rafineri marjı ise 2020’de 1,3 USD/varil (1,0 USD/varil) olarak gerçekleşti.

EREGL; FAVÖK marjında güçlü artış görüldü / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.30
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Ereğli Demir Çelik 4Ç20’de 10,1 milyar TL satış (Konsensus: 10,0 milyar TL), 2,7 milyar TL FAVÖK (Konsensus: 2,3 milyar TL) ve 1,9 milyar TL net kar (Konsensus: 1,6 milyar TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar ortalama piyasa beklentisinin %16 üzerinde gerçekleşti. Artan satış hacmi ve hammadde fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak ton başına FAVÖK’te artış eğilimi korundu. Mart ayında dağıtılması önerilen kar payı açıklamasının da etkisiyle 4Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olmasını bekliyoruz.

 Şirketin satış hacmi 3Ç20’ye kıyasla %4,5, 4Ç19’a kıyasla %13,1 artış göstererek 2,3 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracatın toplam satışlar içindeki payı 4Ç20’de %13,6 seviyesine geriledi (4Ç19: %18,5, 3Ç20: %16,4). Satış gelirleri ise TL bazında yıllık %57 artış gösterdi.

 Operasyonel karlılık göstergelerinde iyileşme eğilimi bu çeyrekte de devam etti. Ton başına FAVÖK üretimi önceki çeyreğe göre %23, 2019 sonuna kıyasla %115 artışla 144 dolar düzeyine yükseldi. Bu yükselişte, artan satış hacmi ve hammadde fiyatlarının ılımlı seyri etkili oldu.

 2020 yılında ham çelik kapasite kullanım oranı %89 düzeyinde oluştu (2019: %91). Satış gelirleri yıllık %17 artışla 32,05 milyar TL, FAVÖK yıllık %22 artışla 6,7 milyar TL oldu. Net kar ise 3,3 milyar TL ile 2019’a yakın bir seviyede gerçekleşti.

 Yönetim Kurulu, 2020 yılı karından hisse başına brüt 1,85 TL, net 1,5761 TL nakit kar payının Mart ayı içerisinde tek seferde ödenmesine karar verdi. Karar, Mart ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak. Dünkü kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi %12,1 düzeyindedir.

AYGAZ; 4Ç20 sonuçları konsensusun altında kaldı / sınırlı olumsuz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY18.15
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Aygaz 4Ç20’de 2,95 milyar TL satış (Konsensus: 3,04 milyar TL), 111 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 144 milyon TL) ve 78 milyon TL net kar (Konsensus: 105 milyon TL) kaydetti. Operasyonel sonuçlar ve net kar rakamı ortalama piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. 4Ç19’da %6,1 olan FAVÖK marjı bu yılın aynı döneminde %3,8 düzeyine geriledi, FAVÖK yıllık %30 azalış gösterdi. 4Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz etki yapmasını bekliyoruz.

 Şirketin satış hacmi yıllık bazda %16 artarak 602 bin ton olarak gerçekleşti. Yurtiçi LPG satışlarında yıllık %6 oranında azalırken, yurtdışı, toptan ve trading LPG satışları yıllık %37 artış gösterdi. Ürün bazında bakıldığında haftasonu sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla otogaz satışları baskılanırken (yıllık %9 azalış ile 162 bin ton), tüpgaz satışları 4Ç20’de yıllık %2 artış ile 71 bin ton oldu. Konsolide satış gelirleri, artan satış hacmi ve yükselen kur etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 2,95 milyar TL olarak gerçekleşti.

 Nisan ayında yaşanan sert düşüş sonrasında, emtia fiyatlarındaki kademeli artış ile son 3 çeyrekte stok karı gerçekleşti. 4Ç20’de 26 milyon TL stok karı oluştu.

 2020 sonu itibariyle Şirket’in 604 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (2019 sonu: 582 milyon TL).

 Şirket 2020 yılında yıllık %2 azalışla 297 bin ton tüpgaz, yıllık %10 azalışla 664 bin ton otogaz satışı gerçekleştirdi. Şirket yönetimi 2021 yılında 285-295 bin ton aralığında tüpgaz, 700-730 bin ton aralığında otogaz satışı öngörüyor.

ORGE; Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nde ilave sözleşme imzaladı / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY9.96
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Orge Enerji devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri’ne yönelik 600.030,22 EURO+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlandığını 12 Ocak 2021 tarihinde duyurmuştu. Dün sabah yapılan açıklamaya göre ilgili sözleşmenin imza süreci tamamlandı. İşin Ağustos 2021’de bitirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 11.600.030,22 EURO+KDV tutarına ulaştı. Şirket’in odak alanlarından biri olan raylı sistemlerine dair projelerde backlog’unu artırmasını olumlu değerlendiriyoruz. Özellikle bu segmentte yeni eklenen işlerin ciro büyümesi ve marjlara olumlu etki sağlayabileceğini düşünüyoruz.

 Orge Enerji’nin Eylül sonu itibariyle 252 milyon TL tutarında backlog’u bulunmaktadır. 9A19’da 50 milyon TL’lik yeni iş alan Şirket 9A20’de 119 milyon TL’lik yeni işi portföyüne eklemiştir. Eylül 2019’da %40 olan FX payı Eylül 2020’de %69 düzeyine yükselmiştir.

DOHOL; Bağlı Ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilmesi hk. / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY3.67
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 KAP AÇIKLAMASI: Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında “Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi” 11.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.

 Hatırlanacağı üzere, detaylarını paylaştığımız ekli mail de bulunan , 20 Ocak tarihinde Doğan gurubu bağlı ortaklılarından Galata Wind Enerji A.Ş., Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piysasası Mevzuatı’na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmış ve hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlatmıştı, belirginleşen halka arz prosedürünü olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN