Garanti Bankası 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.09.2021)

2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Banka 2Ç21 döneminde 2.925mn TL ile piyasa beklentisinin üzerinde net kâr açıkladı. Önceki çeyrekte 1.600mn TL net kâr elde etmişti. Net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %57 artarak 2.015mn TL olarak gerçekleşti. Net faiz geliri yıllık %32 artışla 7.080mn TL seviyesine yükseldi. Banka 1Ç21 döneminde 2.723mn TL kısmı beklenen kredi zararı karşılıkları olmak üzere toplam 3.942mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 daha fazla karşılık gideri ayırmıştır. 1Y21 döneminde ayrılan karşılıklar ise bir önceki yıla göre %10 artış göstererek 9.815mn TL olmuştur. Bankanın muhtemel riskler için ayırdığı serbest karşılık tutarı toplam 5,6mlr TL seviyesine yükselmiştir.

Toplam kredileri 2Ç21’de önceki üç aylık döneme göre %5,4 artarak 351,48mlr TL seviyesine yükselmiştir. Toplam miktarın 242,02mlr TL kısmı Türk Lirası, 109,46mlr TL kısmı yabancı para cinsinden oluşmaktadır. Toplam mevduatlar 2Ç21’de çeyreklik %10,8 büyüyerek 368,58mlr TL olmuştur. TL cinsi mevduatlarda güçlü artış yaşanırken yabancı para cinsi mevduatların USD bazında artış hızı sınırlı kalmıştır. Mevduatların kredilerden daha hızlı büyümesine bağlı olarak kredi mevduat oranı %95,4 seviyesine gerilemiştir. Takipteki kredilerin oranı cari dönemde kayıttan düşülen kredilerin katkısıyla %4,10 seviyesine gerilemiştir. 2Ç21 döneminde özsermaye ve aktif kârlılıklarında yıllık bazda artış yaşanmıştır. Sermaye yeterlilik oranı 2Ç21 itibarıyla %16,61, özkaynak kârlılığı %8,70 ve aktif kârlılığı %1,09 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Piramit Menkul