Garanti Bankası 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (06.02.2019)

Garanti Bankası 2018 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

“Garanti Bankası’nın 2018 Yılının Son Çeyreğinde Net Dönem Karı 1.062mn TL ile Beklentiler Doğrultusunda Gerçekleşti…”

Garanti Bankası’nın 2018 yılının son çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %36,5 oranında azalarak 1.062mn TL’ye gerilemiş ve beklentimiz olan 1.028mn TL’nin hafif üzerinde; piyasa beklentisi1.062mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Son çeyrek karı ile birlikte Garanti Bankası’nın 2018 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artış kaydederek 6.638mn TL’ye ulaşmıştır.

Mevduata verilen faizlerdeki çeyreksel bazda artışın devam etmesi ve kredilerden alınan faiz gelirlerindeki düşüşe rağmen, TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen yüksek gelir net faiz gelirlerinin %31,2 oranında artarak 6,4milyar TL’ye çıkmasında etkili olmuştur. Banka TÜFE hesaplamalarında kullandığı enflasyon tahminini üçüncü çeyreğin son ayında %18’e yükseltmiş, ancak geçmiş dönem düzeltmelerinin gelecek aylara eşit dağıtılmasına bağlı olarak üçüncü çeyrekte etki sınırlı olmuştu. Son çeyrekte gerçekleşen enflasyona bağlı düzeltmelerin etkisiyle TÜFE endeksli tahvillerden 3,4 milyar TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan, döviz kaynaklı krediler için yapılan korumanın bilanço içi yansıtılmasına bağlı olarak kurlardaki düşüşün etkisiyle gider oluşmuş ve bir önceki çeyrekteki 1.033mn TL’lik ticari kara karşın son çeyrekte 1.770mn TL ticari zarar kaydedilmiştir. Bu durum bir önceki çeyreğe göre dönem karında kaydedilen düşüşte ana etken olmuştur. Karşılık giderleri ise kurlardaki gerilemenin olumlu katkısı, makro parametrelerdeki bozulma kaynaklı 3. çeyrekte kaydedilen yüksek karşılık giderlerinin olmamasının etkisi ve ayrılan serbest karşılığın 3. çeyrekteki 700mn TL’den son çeyrekte 390mn TL’ye gerilemesiyle 865mn TL azalmıştır. Banka’nın operasyonel giderleri çeyreksel bazda %24 oranında görece yüksek artarken, iştirak gelirlerinden dönem sonu işlemleri ve karşılıklar nedeniyle düşük gelir (3Ç2018 250mn TL, 4Ç2018 45mn TL) elde edilmiştir.

Garanti Bankası’nın hedef hisse fiyatını, 2018 yılı gerçekleşmelerinin ardından tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak, 9,50TL’den 10,50TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.