Ford Otosan 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (27.10.2021)

Şirket, 3Ç21 döneminde piyasa beklentisi olan 1.644 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %39 artışla 1.892 mn TL net kar açıkladı.

Kapanış: 188,20 TL
Hedef Fiyat: 213,50 TL
Piyasa Değeri (mn TL) 66.041,3
Halka Açık Piy. Değ. (mn TL) 11.887,4
Bugünkü Sermaye (bin TL) 350.910
Halka Açık Sermaye 63.164
Halka Açıklık Oranı %18

Net kar bir önceki çeyreğe göre de %89 artış gösterdi. Cirodaki güçlü artış, kur etkisi, çip tedarik sorunlarına rağmen güçlü ihracat rakamları net kar üzerinde etkili oldu.

İhracat adetlerinde güçlü artış

2021 yılının 3. Çeyreğinde küresel çip tedarik sorunu nedeniyle yurt içi pazarda %31 daralma yaşandı. Şirketin yurt içi toptan satışları bir önceki çeyreğe göre %14,5 daralma gösterdi ve 13.993 adet oldu. Yarı iletken problemine karşılık, Ford’un ticari araçlarına olan yüksek talep Avrupa satışlarında etkili oldu. İhracat adeti 2Ç21’e göre %108 artışla 85.656 adete yükseldi. Toplam satış adeti güçlü ihracat etkisiyle şirket 3. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %73 artışla 99.649 adet oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %41 artış gösterdi

3Ç21 döneminde satış gelirleri, yıllık %41 artış göstererek 18.871 mn TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %79 arttı. Piyasa beklentisi cironun 18.410 mn TL gelmesi yönündeydi. Yurt dışı satış gelirleri yıllık bazda %82 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre de %12 artış göstererek 15.563 mn TL oldu. İhracat oranı %82 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü ihracat gelirleri sayesinde 3. Çeyrekte 18.871 mn TL ciro açıklandı.

FAVÖK, cirodaki artışa paralel %42 artış gösterdi

FAVÖK yıllık bazda %42, bir önceki çeyreğe göre %62 artış gösterdi ve 2.036 mn TL oldu. FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,8 seviyesinde korunurken, bir önceki çeyreğe göre ise 1,2 puan daralma oldu. Hammadde maliyetlerindeki artıştan kaynaklı brüt kar marjının bir önceki çeyreğe göre 2,1 puan azalarak %12,3’e gerilemesi kar marjları üzerinde baskı yarattı.

Borç çevirme sorunu bulunmuyor

Şirketin 2020 yıl sonunda 43 mn TL net nakdi bulunurken, 2021 yılının ilk yarısında 3.981 mn TL net borcu bulunuyordu. Eylül sonu itibarıyla 3.981 mn TL net borcunu 375 mn TL net nakde çevirdi. Cari oranı 1.41x, likidite oranı 1.09x seviyesinde bulunan şirketin borç çevirme sorunu bulunmuyor.

Kaynak: İntegral Yatırım