Ereğli Demir ve Çelik Hisse Yorumu / Bizim Menkul – (25.11.2021)

EREGL 3Ç21 Analizi ve Hedef Fiyat Güncelleme

Mevcut Fiyat (Kapanış ) 23,00
Hedef Fiyat 28,88
Getiri Potansiyeli 25,6%

Beklentilerin üzerinde karlılık…

 Ereğli Demir ve Çelik, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %760,1 artışla piyasa beklentisi olan 4.645 milyon TL’nin üzerinde 5.002,6 milyon TL net dönem karı açıkladı. Şirketin 2021 yılı ikinci çeyreğindeki net dönem karı ise 3.183,5 milyon TL idi.

 Şirket’in cirosu 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %124 artarak 18.262,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Cirodaki artışta, satış hacminin azalmasına rağmen birim fiyatlardaki yükseliş etkili oldu.

 Satış hacmi üçüncü çeyrekte yıllık %4,6 azalarak 2.124 bin tona geriledi. Yurt içi satışlar yıllık %11,3 azalırken, yurt dışı satışlar %29,7 arttı. Toplam satış hacmindeki ihracat payı ise %22,2 olarak gerçekleşti.

 2021 yılı ikinci çeyreğinde 828 dolar olan yassı ürün satış fiyatı, yıllık %94,6 artışla 981 dolara yükselirken, uzun ürün fiyatı ikinci çeyrekteki 763 dolardan yıllık %89,9 artarak 845 dolara çıktı.

 Şirket’in, 2021 yılı ikinci çeyreğinde 5.382,9 milyon TL olan brüt karı, üçüncü çeyrekte yıllık %407,7 artarak 7.233,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kar marjı ise 22,1 puan artışla %39,6’ya yükseldi.

 Şirket, 251,4 milyon TL operasyonel giderler sonrası yıllık %463,8 artışla 6.982,5 milyon TL esas faaliyet karı elde etti. Esas faaliyet kar marjı ise 23 puanlık artışla %38,2 oldu.

 Şirket’in FAVÖK’ü 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %352,8 oranında artarak 7.418,1 milyon TL olarak gerçekti. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde %20,1 olan FAVÖK marjı, 2021 yılı aynı çeyrekte %40,6’ya yükseldi. 2021 yılının ikinci çeyreğindeki FAVÖK marjı ise %39,2 idi.

 Şirket’in 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 117 USD/ton olan ton başına FAVÖK’ü, 2021 yılı üçüncü çeyrekte 404 USD/ton’a yükseldi. İkinci çeyrekte ise ton başına FAVÖK, 336 USD/ton seviyesindeydi.

 Üçüncü çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 5,5 milyon TL gelir yazılırken özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 5,7 milyon TL gelir elde edildi. 55,7 milyon TL finansman geliri ile Şirket’in net dönem karı, 5.002,6 milyon TL oldu. 2021 yılı ilk 9 aylık dönem karı ise 10.803,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

 Şirket’in 2021 yılı ikinci çeyrek sonunda 948,4 milyon TL olan net nakit pozisyonu, üçüncü çeyrek sonu itibariyle 1.836,2 milyon TL’ye yükseldi.

 2021 yılı üçüncü çeyrekte satış hacmi beklentimize paralel gerçekleşirken birim fiyatlar beklentimizi aştı. 2021 ilk dokuz aylık dönem sonrasında beklentilerimizi revize ederken Ereğli’nin, 2021 yılında 8,5 milyon ton mamul satacağını ve ortalama fiyatın 807 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. 2021 yılsonu ciro tahminimiz 60.787 milyon TL olurken FAVÖK ve net karın sırasıyla 20.911 milyon TL ve 13.869 milyon TL olacağını öngörmekteyiz. Mevcut durumda EREGL için 25,41 TL olan pay başı hedef fiyatımızı 28,88 TL’ye yükseltiyor, %25,6 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle Araştırma Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Bizim Menkul