Erdemir 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (25.10.2019)

3Ç19 Finansal Sonuçları| Erdemir

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralal Getiri
Kapanış Fiyatı: 6,59
Hedef Fiyatı: 8,61
Uzun Vadeli Öneri: AL

Beklentiler doğrultusunda zayıf operasyonel sonuçlar (=)
Erdemir 3Ç19’da bizim ve piyasanın beklentisi paralelinde zayıf operasyonel sonuçlar açıklarken, net kar yıllık %41 daralarak 784 mn TL’ye geriledi. Çelik fiyatlarındaki gerileme, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ihracat hacmindeki daralma yıllık bazda zayıflayan performansın ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket için, mevcut koşullarda önemli bir değişme öngörmüyor ve 4Ç19’da da benzer bir performans görebileceğimizi düşünüyoruz. Buna bağlı olarak sonuçların ardından 2019 yılına ilişkin tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %10,5 aşağı çekerek 8,61 TL’ye indirirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyor, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

• İhracat hacmindeki gerileme ve çelik fiyatlarındaki düşüş, satış gelirlerinde %18 daralmaya neden oldu – Erdemir’in ihracat hacmi, ilk iki çeyreğin tersine 3Ç’de yıllık %29 daralarak 330 bin ton seviyesine gerilerken, yurt içi satış hacmi ise bu dönemde 1,6 mn ton ile yatay bir seyir izledi. İhracat hacmindeki düşüşle birlikte ihracatın toplam satış hacmi içindeki payı 3Ç18’deki %22,6 seviyesinden 3Ç19’da %17,1’e geriledi. Hem ihracat hacmindeki gerileme hem de çelik fiyatlarında gözlenen düşüşe bağlı olarak, Erdemir’in ihracat gelirleri yıllık %39 daralma gösterirken, yurt içi satış gelirlerinde ise yatay hacme karşılık %11 düşüş gözlendi. Şirketin nihai ürün satış hacmi 3Ç19’da yıllık %4,4 daralarak 1,93 mn ton seviyesinde gerçekleşirken, satış gelirleri ise yıllık %18 düşüşle 6,42 mlr TL gerçekleşerek, hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel bir seyir izledi.

• Marjlarda gerileme eğilimi devam etti – Demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, satış maliyetilerinin cirodaki gerilemeye göre daha sınırlı (yıllık -%1,7) bir daralma göstermesi ve artan operasyonel giderler, 3Ç19’da Erdemir’in FAVÖK’ünün beklentiler paralelinde yıllık %50 düşüş göstermesinde etkili oldu. Ton başına FAVÖK 124 $/ton seviyesine gerileyerek yıllık %43 düşüş kaydederken, Erdemir’in FAVÖK marjı 3Ç19’da yıllık 13 puan gerilemeyle %19,9 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gerilemeye rağmen marjlar beklentilerimizin 20bp piyasa beklentilerinin ise 150bp üzerindeydi.

• Zayıf operasyonel performans net kara yansıdı – 3Ç19’da operasyonel tarafta hem beklentimize hem de piyasa beklentisine paralel zayıf sonuçların yansıması olarak Erdemir’in net karı yıllık %41 gerileyerek 784 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin kur farkı gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi, net kardaki sapmamızda etkili oldu.

• Erdemir için hedef fiyatımızı 8,61 TL olarak güncelliyoruz – Ticaret savaşları kaynaklı belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişelere bağlı olarak çelik fiyatlarındaki gerileme eğiliminin devamını ve demir cevheri fiyatlarında da dalgalanmanın süreceğini öngörüyoruz. Şirketin ihracat hacmindeki daralmanın 4Ç19’da da devam edeceği öngörümüzle birlikte, Erdemir için 2019 yıl sonu ciro ve FAVÖK beklentimizi %7,5 aşağı revize ederek sırasıyla 27,2 mlr TL ve 5,87 mlr TL olarak güncelliyoruz. Net kar beklentimizde ise değişime gitmiyoruz. Bu değişiklikler ardından Erdemir için hedef fiyatımızı %10,5 aşağı revize ederek 8,61 TL olarak güncelliyoruz. Şirket için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye revize ederken, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN