Enka İnşaat 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (17.05.2021)

“Enka İnşaat’ın 1Ç2021’de Ana Ortaklık Net Dönem Karı 1.142mn TL ile Beklentileri Aştı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 8,30 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 10,80TL

Enka İnşaat 2021 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 1.142mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 115mn TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 305mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubunun beklentimizin çok üzerinde operasyonel karlılıkla yüksek net dönem karı kaydetmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 700,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında artan Şirket’in brüt karı ise satış maliyetlerindeki sadece %9,4’lük artışın etkisiyle %57,4 oranında artmış ve 1.486mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %66,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2021’de 69,5mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %41,2 oranında artarak 1.181mn TL’ye yükselmiştir. Buna ilaveten Mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 1Ç2021’de kaydedilen 1.579mn TL’lik gidere karşın 1Ç2021’de 17,2mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan finansman gelirleri 1Ç2020’deki 20,5mn TL’den 1Ç2021’de 136mn TL’ye yükselmiş ve 185,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 1.142mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Enka İnşaat’ta konsolide finansallara ilk çeyrekte en olumlu katkıyı 944mn TL’lik dönem karı ile mühendislik ve inşaat grubu sağlarken, enerji grubu ise 57mn TL’lik dönem zararı ile konsolide finansalları olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Enerji segmentinde ise EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 2019 yılı içinde doğalgaz kombine çevrim elektrik santralleri üretimi durdurulmuş ve bu nedenle 2020 yılı ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde de satış geliri oluşmamıştır.

Enka’nın hedef hisse fiyatını, İlk çeyrek gerçekleşmeleri ardından, risksiz faiz oranını %13’ten %15’e yükseltmemize karşın, beklentilerimizdeki yukarı yönlü değişikliklere bağlı olarak, 8,70TL’den 10,80TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi ise potansiyeline bağlı olarak “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım