Enka İnşaat 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (12.05.2021)

1Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 7,95
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 9,25
Potansiyel Getiri %16

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %25,3 artışla 3.6 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %121,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %50,3 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2.052 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 675 baz puan artışla %40,5 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte 1.14 milyar TL olurken, bir önceki çeyreğe göre %42,75 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 700.4 milyon TL net zarar açıklamıştır. Net nakdi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %35,3 artışla 26.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 3.579 mn TL satış geliri (kons: 3.249 mn TL-Gedik: 2.945 mn TL), 1.450 mn TL FAVÖK (kons: 710 mn TL-Gedik: 632 mn TL) ve 1.142 mn TL net kar (kons: 235 mn TL-Gedik: 287 mn TL) açıklamıştır. Taahhüt segmentinden gelen tek seferlik gelirler şirketin 1Ç21 finansal performansına destek olmuştur. Şirketin konsolide satış gelirleri TL bazında %25 artış kaydetmiştir. Baz etkisine rağmen taahhüt segmenti gelirleri yıllık %4 artışla 375 milyon dolar olmuştur. Bu çeyrekte yazılan tek seferlik gelirin katkısıyla taahhüt segmenti FAVÖK’ü yıllık %27 artışla 142 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 1Ç20’de %31, 4Ç20’de %8 olan FAVÖK marjı 1Ç21’de %38’e yükselmiştir. Şirketin birikmiş iş portföyü Libya enerji santrali sözleşmesi sayesinde 2020 yılı sonunda 3 milyar dolar, 1Ç20’de 2,6 milyar dolar iken bu çeyrekte 3,3 milyar dolara çıkmıştır. Gayrimenkul segmenti gelirleri pandeminin negatif etkisine bağlı olarak baskı altında kalmış ve yıllık %13 gerilemeyle 73 milyon dolar olmuştur. 1Ç20’de 55 milyon dolar olan FAVÖK bu çeyrekte 43 milyon dolara gerilerken, FAVÖK marjı 730bp daralmayla %58 olarak gerçekleşmiştir. Ticaret segmenti %156 güçlü büyümeyle 4,6 milyon dolar FAVÖK, %44 artışla 38 milyon dolar satış geliri sağlamıştır. Şirketin 2020 yıl sonunda 4,2 milyar dolar olan net nakdi 1Ç21’de 4,5 milyar dolara yükselmiştir. Şirket bilanço tarihi sonrasında 13 Nisan’da 0,25 milyar dolar tutarında bir temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Hisse son 2021 beklentilerine göre 2,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım