Enka İnşaat 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (3.03.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 12,04
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 17,37
Potansiyel Getiri %44

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %194,3 artışla 9.6 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %121,9 artışla 25.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %182,8 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre %141,2 artışla 6.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 839 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 78 baz puan düşüşle %19,2 olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre 210 baz puan artışla %26,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %27,55 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,5 düşüşle 828.1 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net karı %14,5 artışla 5.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %68,9 artışla 54.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 9.650 mn TL satış geliri (kons: 8.537 mn TL-Gedik: 9.357 mn TL), 1.366 mn TL FAVÖK (kons: 2.106 mn TL-Gedik: 1.867 mn TL) ve 828 mn TL net kar (kons: 830 mn TL-Gedik: 829 mn TL) açıklamıştır. Zayıf enerji segmenti katkısı ve taahhüt segmentindeki FAVÖK normalleşmesi çeyreklik olarak operasyonel performansın gerilemesine neden olmuştur. Taahhüt segmenti gelirleri önceki çeyreğe paralel 400 milyon dolar olurken Rusya’nın 570 milyon dolarlık net katkısıyla, 3Ç21’de 3,6 milyar dolar olan birikmiş iş yükü, 4Ç21’de 4,2 milyar dolara yükselmiştir. Böylelikle Rusya’nın birikmiş iş yükünün payı toplam iş yükü içerisinde %35 olarak gerçekleşmiştir. Segmentin FAVÖK’ü 3Ç21’de 128 milyon dolara (4Ç20’de 24 milyon dolar) kıyasla 35 milyon dolara gerilemiştir. Bir önceki çeyrekte bir defaya mahsus gelirlerin de etkisi ile %28,6’ya çıkan FAVÖK marjı, normalleşme göstererek 4Ç21’de % 8,8’e (4Ç20: %7,7) gerilemiştir. Gayrimenkul segmenti gelirleri 79 milyon dolar ile hafif yükselmiş, (3Ç21: 76 mn dolar; 4Ç20: 72 mn dolar) ve FAVÖK’ü ise 52 milyon dolara (3Ç21: 49 mn dolar; 4Ç20: 51 mn dolar) çıkmıştır. Enerji segmenti gelirleri çeyreklik %3 azalışla 362 milyon dolar olurken, doğalgaz fiyatlarında artış kaynaklı segment pozitif FAVÖK (3Ç21: 71 mn dolar; 4Ç20: -3 mn dolar) üretememiştir. 4Ç20’de 246 milyon dolar, 3Ç21’de 75 milyon dolar net finansal gider yazan şirket, 4Ç21’de 75 milyon dolar net finansal gelir elde etmiştir. Böylelikle efektif vergi oranının %56’ya yükselmesine karşın, 74 milyon dolar net kar açıklanmıştır. Önceki çeyrekte 4,8 milyar dolar olan uzun vadeli finansal yatırımlar dahil net nakdi 2021’de 5,1 milyar dolara yükselmiştir. Hisse mevcut nakit seviyesinin hafif altında işlem görmekte olup, Rusya ile ilgili riskler son haftalarda hissenin baskılanmasına neden olmuştur. Gayrimenkul segmentinde sahip olunan varlıkların tamamı Rusya’da bulunurken, iş yükünün yaklaşık %35’inin de Rusya’dan geldiği ve bu durumun ileriye dönük olumsuz etkileri olabileceği belirtilmelidir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım