Enka İnşaat 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (5.03.2021)

4Ç20 Finansal Sonuçları

Öneri: TUT
Fiyat (TL/hisse) 7,84
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 8,80
Potansiyel Getiri %12

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,7 artışla 3.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %8,2 artışla 11.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,5 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %50,0 artışla 655.1 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %18,4 artışla 2.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 466 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 337 baz puan artışla %20,0 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 208 baz puan artışla %24,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %141,65 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %88,5 artışla 2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %15,8 artışla 4.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,4 artışla 19.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 3.279 mn TL satış geliri (kons: 2.948 mn TL-Gedik: 3.341 mn TL), 655 mn TL FAVÖK (kons: 702 mn TL-Gedik: 695 mn TL) ve 1.995 mn TL net kar (kons: 1.047 mn TL-Gedik: 1.189 mn TL) açıklamıştır. Taahhüt segmenti operasyonel performansının beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen yatırımlardaki değer kazanımı ile artan finansal gelirler net kara destek olmuştur. Taahhüt segmenti gelirleri birikmiş siparişlerin 3 milyar dolara (2019: 2,82 milyar dolar; 9A20: 2,78 milyar dolar) yükselmesine rağmen yıllık %10 azalışla 294 milyon dolar olmuştur. Meksika, Norveç ve diğer segmentteki yeni sözleşmeler, şirketin birikmiş iş hacmini desteklemiş ve 4Ç20’nin görece zayıflamasına rağmen önümüzdeki dönem için güçlü performansa işaret etmiştir. 4Ç19’da 28 milyon dolar, 3Ç20’de 41 milyon dolar olan FAVÖK katkısı 4Ç20’de 24 milyon dolara gerilemiştir. Böylelikle FAVÖK marjı %7,7’ye (4Ç19: %8,4; 3Ç20: %14,6) düşmüştür. Pandeminin negatif etkisiyle gayrimenkul segmenti gelirleri 90 milyon dolardan 72 milyon dolara gerilemiştir. Ancak 3Ç20’de 38 milyon dolar olan FAVÖK, 4Ç20’de gelişim kaydederek 51 milyon dolara yükselmiştir. Ticaret ve imalat segmenti de 8 milyon dolar FAVÖK (4Ç19: 5 milyon dolar) ile ve enerji segmenti de önceki çeyreklerdeki zararlara rağmen 9 milyon dolar (3Ç20: 31 milyon dolar) ile pozitif katkı sağlamıştır. Şirket 4Ç20’de 236 milyon dolar net finansal gider yazarak net kara destek olmuştur. Uluslararası piyasalarda sahip olunan hisse senedi ve tahvillerin değerindeki artış finansal gelirlere önemli oranda katkı sağlamıştır. 3Ç20’de 3,95 milyar dolar olan net nakdi, nakit gelişimi ve yatırımların değerlemesindeki artışla 4,17 milyar dolara çıkmıştır. Şirketin piyasa değerinin yaklaşık %70’i net nakdinden oluşmaktadır. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 4,6x FD/FAVÖK ve 14,2x F/K ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım