Enerji ve madende atılım yılı

Kerem Alkin – 23.02.2018

Dijital dönüşümün bir zamanların önde gelen ekonomileri olan G7 Grubu’nu, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı E7 Grubu’nun gerisine düşürdüğü, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin yüksek teknoloji ve yüksek katma değer üretim becerilerini daha da hızlandırarak, küresel ekonomi- politikte özgül ağırlıklarını artırdıkları bir sürecin içinden geçiyoruz. Akademik katkıda bulunmak üzere görev aldığım 11. Kalkınma Planı çalışmalarına katılan paydaşlara hitap eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel değişimin tetikleyicisi olan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin, farklı coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hızlandırdığı bir konjonktürde, bu gerçeği dikkate alarak hazırladıkları 2033 hedeflerinin daha sonraki vizyonlara ulaşma bakımından bir sıçrama noktası olacağını vurguladı. Türkiye, 2033, 2053 ve 2071’e, ‘genç nüfus’ özelliğini koruyacak bir doğurganlığı, ‘akıl çağı’na uygun bir eğitim modelini, ‘sosyal temelli’ bir kalkınma anlayışını ve ekonomik gücünü önümüzdeki 15 yılda bir kez daha üçe katlayacak bir ‘yerli-milli’ kaynak ağırlıklı planlama anlayışıyla odaklanmalı.

Devamı için TIKLAYINIZ!