En önemli varlık: Sağlık Sistemi

Küresel, bölgesel ve ulusal ölçekte ‘Kovid-19’ küresel virüs salgınıyla ilgili kapsamlı mücadele ve salgının sebep olduğu ekonomik, sosyal, hatta uluslararası politikayı ilgilendiren meselelerin tümü dikkatle takip ediliyor. Süreçler sadece ekonomipolitik boyutlarıyla değil, aynı zamanda teknik boyutlarıyla da detaylı incelenmekte ve tartışılmakta. İşte tam da bu noktada, küresel pandeminin bir kez daha hatırlattığı kritik bir konu başlığı, ülkelerin, hatta dünyada öne çıkan şehirlerin ‘yaşam kalitesi’ meselesi oldu.

Küresel pandemi öncesinde, ‘yaşam kalitesi’nde öne çıkan en temel hususlar, aslında şehirlerin günlük yaşamına dair daha estetik, daha ‘sosyal yaşama’ dokunan başlıklardı. Şehirdeki sanat merkezleri, yeşil alanlar, sosyal eğlence mekanları, kütüphaneler, ağırlama endüstrisinin (restoran, kafe, otel ve benzeri imkanlar) imkanları doğal olarak öne çıkmaktaydı. Ancak, küresel pandemiyle birlikte, bu başlıklar, detaylar, ‘önemi’ni yitirmese de, ‘önceliği’ni yitirdi. Uluslararası kurumların raporlarında, artık altı kalın bir şekilde çizilerek, bir ülkenin veya şehrin yaşam kalitesinde artık tartışılmaz önceliği olan bir alan olarak, hatta ülkelerin, şehirlerin ‘en değerli’ varlığı olarak tanımlanan bir alan olarak öne çıkarılan husus ‘Sağlık Sistemi ve Altyapısı’.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!