Emlak Konut GYO Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (24.03.2023)

Emlak Konut GYO (EKGYO)

Öneri: “AL”
Kapanış Fiyatı: 6,98 TL
Hedef Fiyat: 14,82 TL
Potansiyel Getiri 112%

Güçlü Yönler

 Türkiye’nin lider geliştirici Şirketi, TOKİ ile stratejik iş birliği ile sektördeki güçlü pozisyonunu koruma beklentisi
 Güçlü ön satış oranı, başarılı geçen ihaleler, gelir paylaşımlı projelerde sürdürülebilir yüksek kar hedefi
 Hesaplanan 67 milyar TL Net Aktif Değere (NAD) göre %60 iskonto (Sektör %16 iskonto, medyan), ihale edilmemiş 21,7 milyar TL’lik dengeli arsa portföyünün Şirket’in NAD’ına ve finansallarına pozitif etki yapma ihtimali
 Revize edilen dağıtılabilir net dönem karının %40’ına (önceki %30) kadar nakit verme yönündeki kar dağıtım politikası
 Düşük faiz ortamı

Riskler

 Faiz oranlarındaki yükselişler
 İhalelerde istenilen çarpanların yakalanmaması, ön satışların zayıflaması, borçluluktaki olası yüksek artışlar
 Konut sektörüne yönelik olası regülasyonlar

Emlak Konut GYO için hesapladığımız tahmini piyasa değeri 56.316mn TL’dir.

Kaynak: Ziraat Yatırım