Emlak Konut GYO 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (17.11.2021)

“Emlak Konut GYO’nun 3Ç2021’deki Konsolide Ana Ortaklık Net Dönem Karı 331mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 2,09 TL
Hedef Fiyatı: 2,94 TL

Emlak Konut GYO’nun 3Ç2021’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı yıllık %3,7 oranında gerileyerek 330,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 384mn TL kar etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 404mn TL idi. Satış gelirleri beklentimizin üzerinde gelirken, net finansman gideri beklentimizi aşmıştır.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 9A2021’deki ana ortaklık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre %74,9 oranında artarak 1.016mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2021’de 2.061mn TL gerçekleşerek yıllık %12,9 oranında düşüş kaydederken, brüt kar %45,4 oranında artmış ve 611,9mn TL’ye çıkmıştır. Faaliyet giderleri 116,5mn TL ile yıllık %11,1 oranında gerileyen Şirket’in FAVÖK ise %69,8 oranında artarak 3Ç2021’de 503,1mn TL’ye (Beklenti: 394mn TL) yükselmiştir. FAVÖK marjı da %24,4 olarak (3Ç2020: %12,5) gerçekleşmiştir. Öte yandan, bu çeyrekte 26,6mn TL diğer faaliyetlerden net gider yazan, Şirket’in net finansman giderleri 146,9mn TL olmuştur.

Emlak Konut GYO’nun 2021 yılının üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş net borcu bir önceki çeyreğe göre hafif azalarak 3,75 milyar TL’ye gerilemiştir. Net Borç/FAVÖK(yıllık) 0,8 puan düşerek 3,1x seviyesine gerilemiştir.

Emlak Konut GYO 16 Kasım 2021 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %66 oranında iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması %64,9 iken, son üç yıllık iskonto ortalaması %69,8’dir. Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri 2021 Eylül sonu itibarıyla 23,3 milyar TL’dir.

Emlak Konut GYO’nun hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %15’ten %17 seviyesine yükseltilmesine karşın tahminlerde yapmış olduğumuz güncellemelere bağlı olarak 2,70TL’den 2,94TL‘ye yükseltiyoruz. Emlak Konut GYO için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım