Ekonomik Reform Paketi / Tera Yatırım – (12.03.2021)

Ekonomik reform paketinden öne çıkanlar…

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik reform paketinde, kamu maliyesinden enflasyonla mücadeleye, istihdamdan yatırımlara, cari açığın azaltılmasına ve enerji politikalarına kadar birçok madde bulunmaktadır. 98 sayfalık Ekonomik Reform Paketi kitapçığından öne çıkan birkaç maddeyi sıralayacak olursak;

• Türkiye kamu sektörü fiyat ve vergi artışlarını gerçekleşen veriler yerine enflasyon hedeflerine dayandıracak. Başka bir deyişle, yönetilen yönlendirilen fiyatların ve vergi artışlarının belirlenmesinde esas alınan “yeniden değerleme oranı”nda beklenen enflasyon baz alınacak. Türkiye’de ileri vadeye yönelik olarak enflasyonun düşmesi beklendiğinden, bu daha az fiyat artışı anlamına geliyor. (Enflasyonla mücadele).
• 850 bin küçük işletme sahibi için gelir vergisi muafiyeti ilan edildi.
• Türk hazinesi ağırlıklı olarak TRY cinsinden borçlanacak, ortalama borç vadesini artıracak ve yeşil tahvil ihracı teşvik edecek. (Mali disiplin)
• Ekonomi koordinasyon kurulu ve “enflasyon riski oluşturan yapısal şokları değerlendirmek” için fiyat istikrarı komitesi kurulacak. (Enflasyonla mücadele)
• Bireysel emeklilik sisteminin kapsamı 18 yaşın altındakileri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.
• Türkiye İstatistik Kurumu, ilişkili kurum statüsünde olacak.
• İlave istihdama finansman desteği sağlanacak.
• Yapısal cari açık azaltılacak.
• Kamu maliyesinde sıkılaşma sağlanacak.

Kaynak: Tera Yatırım