Doğan Holding Hisse Yorumu / Garanti BBVA Yatırım – (29.01.2021)

Nakit zengini ve yeni fırsatlar peşinde

Mevcut Hisse Fiyatı: TL3.72
12A Hedef Fiyat: TL5.25
Potansiyel Getiri: 41%

Doğan Holding, ağırlıklı olarak petrol dağıtımı, elektrik üretimi, gayrimenkul ve sanayide faaliyet gösteren bir şirkettir. Holding daha önce medya sektörünün en önemli oyuncularından biriydi. Bununla birlikte, 2018’de neredeyse tüm medya/perakende varlıkların elden çıkarılmasından sonra, petrol dağıtımı (“Aytemiz”) 2019 itibariyle gelirlerinin %65’ini (FAVÖK’ün %36’sını), elektrik üretimi ise %21’ini (FAVÖK’ün %30’unu) oluşturuyor. Şirketi Endeks Üzeri Getiri tavsiyesiyle araştırma kapsamına alıyoruz. Net Aktif Değeri bazlı değerlememiz ışığında bulduğumuz 12 aylık hedef fiyatımız 5.25TL, %41 yukarı potansiyel sunmaktadır. Değerlememizde holding altında yer alan şirketlere %15 ıskonto uygulamaktayız. Şirketin yeni yatırımlarının yanı sıra elindeki büyük nakitle başka fırsatlara da bakması ve yakın zamanda duyurduğu Galata Wind Enerji şirketini halka arz etme isteğiyle birlikte ilave değer sunacağını ve artan şeffaflıkla beraber hisse üzerindeki ıskontonun azalacağını düşünüyoruz.

Nakit zengini: Holding’in 341mn ABD$ tutarında solo net nakdi ve 3.1mlr TL tutarında konsolide net nakdi bulunmaktadır. Güçlü finansal konumu (neredeyse tüm nakdini döviz cinsinden tutmaktadır), şirketi makro ve mikro risklerden korurken bol miktardaki nakit, yeni girişimler için ku llan ılabilir. Doğan Holding’in satışa sunulan tüm potansiyel ihaleler veya şirketler için (özellikle ambalaj, otomotiv yan sanayi, nitelikli kimya) en hazır teklif verebileceklerden biri olduğuna in anıyoruz.

Yatırım bankası kurmak ilk yeni iş girişimiydi: Holding, 2020 yılında gerekli izinlerin ardından 200 milyon TL özsermaye ile yatırım bankası kurdu. Banka için mevcut durumda lisans beklenmektedir. B ankanın 2Ç21’de faaliyete geçmesi bekleniyor. DOHOL yönetimine göre, banka ilk sene 1 mlr TL aktif büyüklüğe sah ip olacak (500 milyon TL’si şirketler için, 300-400 milyon TL’si faktoring için). Bankanın önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Bankan ın özkayn ak karlılık hedefi, orta ila uzun vadede %20’dir. Holding’in daha önce ban kacılık deneyimin e sahip olması nedeniyle, yatırım bankasın ın DOHOL üzerinde olumlu etkiye sahip olabileceğin e ve mevcut faktoring ve finans operasyonlarıyla artan sinerjiye sah ip olacağın a in anıyoruz. Bankacılık işlemlerinin fin ansmanı tahvil ihracı, repo fonlaması, uluslararası sendikasyon ve özkaynaklar yoluyla yapılabilir. Yönetim yatırım bankacılığını an a faaliyet alan larından biri olarak görüyor.

Gelecek yatırım planları umut vericidir: Şirket yönetimine göre Doğan Holding, otomobil yedek parçaları endüstrisi, paketleme endüstrisi ve kimya endüstrisindeki büyüme fırsatlarını değerlendirmektedir. Sanayi şirketleri (CELHA ve DITAS) yen i katma değerli ürünler için yatırımlarını tamamladıklarından, şirket de bu segmentten daha fazla katkı beklemektedir. Holding yatırım stratejisi, nakit üreten, yüksek operasyonel nakit akışı, defansif, makul ölçek ve karlı işletmeler ile ihracat ve denizaşırı işletmelere ağırlık veren faaliyetlere dayanmaktadır. Bu bağlamda yakın zamanda satın alınan Sesa Ambalaj ve Morris Garag es (MG) Türkiye distribütörlüğü buna örnek olarak gösterilebilir.

Aytemiz ve Galata Wind Enerji 2021 yılında ön plana çıkacak: 2021’de beklenen ekonomilerdeki normalleşme ve artan mobilitenin yanı sıra istasyonlar ve distribütörlerle yapılan optimizasyon sonrası Aytemiz’in artan karlılık ve pazar payı kazan ımıyla ön plan a çıkmasın ı bekliyoruz. İşletme sermayesinde iyileşme, g elirlerde ve FAVÖK’te sürekli büyümenin yanı sıra istasyon perakende satışında katma değerli hizmetler ve öncü uygulamaların çeşitlendirilmesi yeni Genel Müdür ve yönetimin hedefleri arasında yer alıyor. Diğ er taraftan Galata Wind Enerji h alka arz çalışmaların a başlamak üzere SPK’ya başvurduğunu duyurdu. Portföyünde, tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269MW kurulu güce sah ip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (“RES”) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (“GES”) bulunmaktadır. Galat a Wind Enerji, 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kayn akları tarafında yen i projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedefl emekte, bir yandan da dağıtık ve alt ernatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alan ları yaratmayı planlamaktadır.

Riskler: Petrol dağıtım sektöründe olası yasal değişikliklerdir ve en erji varlıkları için YEKDEM’in uzatılmaması ana risklerdir.

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN