Deva Holding 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (15.08.2022)

2Ç22 finansalları yıllık bazda artışta

Değerlendirme: Olumlu

Deva Holding 2Ç22’de 1.020 milyon TL satış geliri, 302 milyon TL FAVÖK ve 308 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlarda rakamların yıllık bazda arttığı, çeyreksel bazda ise net kar harici artış gerçekleştiği görülmektedir. Bu doğrultuda, 2Ç22 finansallarının hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

■ Şirket’in toplam satış gelirleri yıllık %99 artarak 1.020 milyon TL olmuştur. Satış gelirleri çeyreksel bazda ise %15 artmıştır.

■ 2Ç22 FAVÖK rakamı yıllık bazda %64 artarak 302 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı yıllık bazda 6.3 puan azalış göstererek %29,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

■ Şirket’in, net karı yıllık bazda %72 artış gösterirken, çeyreksel bazda %12 azalarak 308 milyon TL olarak gerçeklemiştir.

■ 2Ç21’de 51 milyon TL net finansman gideri yazan Şirket, 2Ç22 döneminde 123 milyon TL net finansman gideri kaydetmiştir.

■ 2022 birinci çeyrek sonunda 661 milyon TL olan net borç pozisyonu 2Ç22 dönemi sonunda 1.245 milyon TL olmuştur. 2Ç22’de net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,2x seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç22: 0,7x).

Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren relatif olarak %20 negatif performans göstermiştir. Geriye dönük verilere göre hisse 5,0x F/K ve 7,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım