Çimsa 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.11.2021)

“Çimsa’nın 3Ç2021’deki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 49mn TL ile Beklentilerin Altında Gerçekleşti…”

Öneri: “TUT”
Kapanış Fiyatı: 29,26 TL
Hisse Fiyatı: 31,60 TL

Çimsa’nın 3Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %49,4 oranında azalarak 49,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 112mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 97mn TL idi. Satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından gelir beklentimize karşın gider yazılması, tahminimizdeki sapmada ana etkenler olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 9A2021’deki ana ortaklık net dönem karı 629,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 135,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2021’de 891,1mn TL (Beklenti: 850mn TL) gerçekleşerek yıllık %81,9 oranında artarken, maliyetler artan enerji fiyatları ile birlikte aynı dönemler itibarıyla %105,6 oranında yükselmiş ve 718,8mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar ise 172,2mn TL ile yıllık %22,8 oranında artmıştır. Faaliyet giderleri yıllık %88,7 oranında artarak 52,5mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 153,5mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 159mn TL) aynı dönemler itibarıyla %1,4 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %17,2 olmuştur. (3Ç2020: %30,9). Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 8,9mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gider kaydederken, net finansman gideri 30,4mn TL olmuştur.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda 104mn TL artarak 3Ç2021’de 805mn TL’ye çıksa da net borç/FAVÖK (yıllıklandırılmış) oranı düşük seviyelerdedir.

Çimsa’nın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %15’ten %17 seviyesine yükseltilmesine karşın, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 24,96TL’den 31,60TL‘ye yükseltiyoruz. Çimsa, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre sadece %7,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, hedef hisse fiyatını yükseltmemize karşın Çimsa ile ilgili daha önceki  “TUT” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım