Cari Açık / Mart 2013

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013 Mart Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari işlemler açığı Mart ayında 5.4 milyar dolar ile beklenenin altında çıktı.

• Bu yılın ilk çeyreğinde cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 383 milyon ABD doları azalarak 15.917 milyon ABD dolarına düşmüştür. Bu gelişmede dış ticaret açığının 264 milyon ABD doları artarak 17.047 milyon ABD dolarına yükselmesine karşın, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 823 milyon ABD doları artarak 2.873 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

• Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 1.146 milyon ABD doları tutarında artarak 4.124 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 361 milyon ABD doları tutarında artarak 1.123 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

• Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 34 milyon ABD doları tutarında artarak 1.912 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESABI

• Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 2.519 milyon ABD doları azalarak 2.043 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.599 milyon ABD doları azalarak 688 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

• Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Mart ayında 511 milyon ABD doları tutarında alımla birlikte ilk üç aylık dönemde 393 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır.

• Yurtdışı yerleşikler, Mart ayındaki 1.647 milyon ABD doları tutarında devlet iç borçlanma senetleri alımı ile birlikte ilk çeyrekte toplam 4.052 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

• Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Mart ayında 670 milyon ABD doları borçlanarak ilk üç aylık dönemde toplam 2.642 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bankalarca gerçekleştirilen tahvil ihracı 500 milyon ABD doları olmuştu.

• Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 297 milyon ABD doları tutarındaki artışa rağmen yabancı paradaki 2.073 milyon ABD doları azalışın etkisiyle, Ocak-Mart döneminde 1.776 milyon ABD doları düşüş kaydederken, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı aynı dönemde 159 milyon ABD doları azalmıştır.

• Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, ilk çeyrekte 407 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

• Bankacılık sektörü bir önceki yılın ilk çeyreğinde 406 milyon ABD doları net geri ödeme, bu yılın aynı döneminde 6.805 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Bu dönemde bankaların kısa vadeli kredilerde net kredi kullanıcısı, uzun vadeli kredilerde ise net kredi geri ödeyicisi olduğu göze çarpmaktadır.

• Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.752 milyon ABD doları azalarak 169 milyon ABD doları olmuştur.

• Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, ilk üç aylık dönemde 238 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

• Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 3.346 milyon ABD doları, Türk Lirası mevduatları da 606 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 690 milyon ABD doları artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde de 7.024 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir