Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (15.05.2018)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

Dünkü olumlu görüntünün ardından bu sabah güne zayıflayan risk iştahı ile başlıyoruz. ABD vadelilerde hafif satıcılı bir görüntü varken, Asya borsaları da zayıf. Katalizör ise ABD on yıllık tahvil faizinin tekrar %3’ün üzerine çıkması. Perşembe günü ABD’den beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrasında baskının hafiflediği Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurları bu sabah hafif satıcılı. TL de sepet bazında (1 USD 1EUR ortalaması) %0,4 civarında değer kaybetmekte. Dolar / TL’deki değer kayıpları ile birlikte oynaklık yüksek kalmaya devam ediyor. Bir aylık zımmi oynaklık 17,9 ile geçen yılın Nisan ayı zirvesine seviyesine yakın. Ülke risk primimiz de (5 yıllık CDS) 238 ile yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Dün küresel çapta olumlu görüntüyle beraber %1,49 oranında değer kazanan BIST100 endeksi güne satıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Veri tarafında, öğleden sonra ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak perakende satışlar sonrasında ABD on yıllık tahvil faizinin %3’ün üzerinde kalması olası baskının devamı ile sonuçlanabilir.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA İÇİN HEMEN TIKLAYIN!..

MAKROEKONOMİ

Bugün yoğun yurtdışı ve yurtiçi gündemi bizimle.

TSİ 9’da Almanya’nın birinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 2017 yılı son çeyreğinde %0,6 büyüyen ekonominin bu senenin birinci çeyreğinde %0,4 büyümesi bekleniyor. İlk çeyrekte büyümenin ılımlaştığı piyasa tarafından halihazırda biliniyor. Dolayısıyla bizler için önemli olan ikinci çeyrekte ekonominin nasıl seyrettiği. Bugün TSİ 12’de açıklanacak Mayıs ayına ait Almanya ZEW endeksi de Mayıs ayındaki görünüme dair mesaj verecek. ZEW endeksinin 87,9’ten 85,5’e gerilemesi bekleniyor. ZEW endeksinde dikkat çeken unsur ise geleceğe yönelik beklentilerin cari durumdan daha zayıf bir görünüm göstermesi. Bu görüntünün oluşmasındaki ana kahramanlarından biri ise dış ticarette korumacılık politikalarının seyri. Belirsizlik ortamı geleceğe yönelik beklentileri de aşağı çekiyor. TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde Mart ayına ait sanayi üretimi ve büyüme rakamları da izlenecek veriler arasında.

TSİ 11:30’da İngiltere işsizlik oranı ve ücretlerdeki seyir izlenecek. Ülkede işsizlik oranı 43 yılın en düşük seviyesinde. Ücretlerdeki artış da henüz enflasyonist baskıya işaret etmiyor. Hatta Mayıs ayındaki toplantısında İngiltere Merkez Bankası enflasyonda belirgin düşüşlerin devam edeceğini ifade etmişti. Ancak bu görüntü altında Merkez Bankası sınırlı ve kademeli faiz artırımından vazgeçmiş değil. Ekonomik tahminlerinin de güncelleneceği Ağustos ayındaki toplantısı öncesi açıklanacak her pozitif veri Banka’nın faiz artırım yolundaki hareketini destekleyecektir.

TSİ 15:30’da ABD perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi açıklanacak. Haftanın en önemli verilerden biri perakende satışlar diyebiliriz. Nisan ayında perakende satışların büyümeye dahil edilen kontrol grubunun %0,4 artış sergilemesi bekleniyor. Birinci çeyrekte hanehalkı harcamaları Haziran 2013’ten bu yana en zayıf şekilde gerçekleşmişti. Perakende satışlar, ikinci çeyrekte hanehalkı harcamalarının nasıl seyrettiğine dair ipucu verecek.

Yurtiçinde TSİ 10’da Şubat dönemine ait işsizlik rakamları açıklanacak. Kış dönemi olması sebebiyle işsizlik oranının %10,8 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

TSİ 11’de de Nisan dönemine ait bütçe rakamları açıklanacak. 2017 yılında yetkililer ekonomiyi desteklemek için kamu maliyesinde bir miktar genişlemeye izin vermişti. Maliye politikasındaki alanı kullanan yetkililer bütçe açığı/GSYH oranını %2’lere doğru hareket ettirse de mali disiplinden ödün vermeyerek yılı %1,5 oranıyla kapatmayı başarmıştı. Bu sene de kamu harcamalarında bir genişleme mevcut ancak vergi gelirlerinin sayesinde harcamalar gelirlerle dengelenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla harcama kanalında artış gözlense de gelirlerin bu durumu hangi ölçüde kompanse edeceği önemli. Bütçe açığı/GSYH oranı Mart ayında %1,7’lerde bulunmakta. OVP tahmini yılsonu için %1,9.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu, Merter Fabrikası’na ait olan üretim lisansının iptali izninin alınması önkoşulunun sağlanması durumunda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde 23 ve 24 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme şirketlerine değerleme yaptırılması dahil çalışmalara başlanması ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir. Değerleme çalışmasına konu olacak taşınmazların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarına göre net defter değeri 15,4mn TL olup, Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içindeki arsa, arazi ve binalar toplamı içindeki payı %0,6 toplam aktifler içindeki payı ise %0,05’tir.

Albaraka Türk katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka’nın 1Ç2018 net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2 oranında artarak 97,7mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Banka’nın ilk çeyrekte 59mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Banka’nın net kar payı gelirleri çeyreksel bazda  %32 oranında gerileyerek 249,7mn TL olmuştur.  (bir önceki çeyrekte %40 oranında artış görülmüştü.). Diğer yandan, Banka’nın diğer faaliyet gelirleri, TFRS 9’a geçişle birlikte karşılık iptallerinin önemli desteğiyle 236,6mn TL artarak 273,4mn TL’ye çıkmış ve karı desteklemiştir.  Son olarak Banka’nın 2018 yılı ilk çeyreğindeki özsermaye karlılığı %13,9 olmuştur.

Aselsan (ASELS): Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 608,5mn TL ve 124,8mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Payları Borsada işlem gören Aselsan’ın sermayesinin 1 milyar TL’den 1,21 milyar TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210 milyon TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak ikincil halka arz yoluyla Borsa dışında talep toplanması ve Toptan Alış Satış işlemi yoluyla satılmasıyla ilgili olarak, Şirketin talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmasından önce Şirketin bildireceği tarihte paylarının işlem sırasının geçici olarak kapatılmasına, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsada gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının tamamlandığının Borsaya bildirilmesini takiben yapılacak değerlendirme sonrasında işlem sırasının son işlem günündeki kapanış fiyatının baz fiyat olarak belirlenmesiyle açılmasına ve bu süre zarfında mevcut bulunduğu BIST Endeksleri kapsamından çıkarılmamasına karar verilmiştir.

Carrefoursa (CRFSA, Pozitif): Şirket ile Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Alıcı”) arasında, Şirketin mülkiyetinde bulunan Maltepe/İstanbul’da yer alan, Alışveriş Merkezi, Süpermarket, Depo ve Ofis nitelikli taşınmazlar’ın tamamının Alıcı’ya devredilmesi amacıyla Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Taşınmazlar’ın satış bedeli, Sözleşme’ye göre 835mn TL+KDV’dir. Satış bedeline istinaden Carrefoursa 580mn TL maddi duran varlık satış karı elde edecektir. Sözleşme’ye göre; satış ve tapu devir işlemleri Rekabet Kurulu izninin alınmış olması koşulu ile, en geç 29.06.2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirket ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında yapılacak pay senedi satış ve devir işlemlerinin görüşüldüğü 11.05.2018 tarihli Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’a katılarak, toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahipleri 0,77 TL’den ayrılma hakkı işlemleri için 29.05.2018 saat 17:00’a kadar başvuruda bulunabilirler.

Turkcell (TCELL, Nötr): Sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusu gerçekleşmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Nötr): Banka’nın GMTN programı kapsamında hazırladığı 10mn EUR tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. Banka ayrıca, 84 gün vadeli 300mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru yapmıştır.

HİSSENİ SEÇ, ANALİZİ E-MAİLİNE GELSİN!…

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Borsa Birincil Piyasa’da halka arzı gerçekleştirilen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş payları 16/05/2018 tarihinden itibaren Borsa Ana Pazar’ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle ve “KFEIN.E” kodu ile işlem görmeye başlayacaktır.

MSCI Endeks Değişiklikleri: Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından MSCI, endekslerinde 31 Mayıs 2018 gece yarısından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre; MSCI Global Small Cap Endeksi’nin Türkiye bölümünden 6 hisse çıkarılırken 1 adet ekleme yapıldı. MSCI Global Small Cap endeksine; MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) alındı, Adana Çimento (ADANA), Beşiktaş Futbol (BJKAS), Fenerbahçe Futbol (FENER), Goodyear Lastikleri (GOODY), Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve İş Gayrimenkul Yatırım (ISGYO) ise çıkarıldı. MSCI Global standart Endeksi’nden ise Türk Telekom’u (TTKOM) çıkardı. Kaynak: Matriks

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket ile İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta Ltd. arasında insansız kara araçları (UKAP) alanında uluslararası stratejik işbirliğini öngören bir anlaşma dün Londra da Türk – İngiliz Tatlıdil forumunda imzalanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

TCMB’nin geç likidite penceresinden yaptığı toplam fonlama miktarı art arda 4 iş günüdür azalıyor ve 105 milyar TL seviyesinden 100 milyar TL’ye gerilemiş durumda. Fonlama miktarı 30 Nisan’dan bu yana en düşük seviyede. Fonlamanın tamamı %13,5’ten geç likidite penceresinden sağlanıyor.

Bugün bono piyasasında Hazine ihaleleri takip edilecek. Hazine ihalelerine gelecek talep ve yoğun yurtiçi ve yurtdışı veri gündemi faizlerin yönünde belirleyici olacaktır. Faizlerde son dönemde TL’deki hareketliliğe bağlı olarak yükseliş mevcut. En son 17 Nisan’da Hazine ihalesi gerçekleşmişti. O dönemden bu yana 2,5 ve 10 yıllık gösterge kağıtların faizinde ağırlıklı olarak kısa ve orta vadede olmak üzere yaklaşık 100 baz puanın üzerinde yükseliş görülüyor. Gece saatlerinde tekrar %3 seviyesine değen ABD 10 yıllıkların faizi sabah saatlerinde %3 seviyesinin hemen altında.

PİYASA ANALİZLERİNİZİ CANLI VE ÜCRETSİZ YAPIN!