BIST Şirket Haberleri – (20.03.2014)

BIST Şirket Haberleri

Otokar:  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisi kullanılarak, SPK’nın Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu hazırlanarak, mevcut derecelendirme notumuz 9.20 olarak revize edilmiştir.

Ana Başlıklar / Ağırlık / Alınan Not :

Pay Sahipleri : 25% / 95,24
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 25% / 91,33
Menfaat Sahipleri : 15% / 97,10
Yönetim Kurulu  : 35% / 87,94
Toplam  : 100% / 91,99

Turcas: Turcas Petrol A.Ş.’nin %99,99 oranında Bağlı Ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin mevcut 80.000.000 TL olan sermayesinin 12.168.703 TL’si iç kaynaklardan ve 38.831.297 TL’si nakit karşılığı olmak üzere 51.000.000 TL artırılarak (bu kaynağın alt iştirak kullanımları aşağıda verilmektedir) 131.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli ön izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı;

Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin bu kaynak girişine istinaden:

1) %97,86 oranındaki iştiraki Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Denizli 775 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin %30 hissedarıdır) mevcut 80.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve ilk paragrafta belirtilen kaynaktan karşılanmak üzere 40.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı;

2) %99,99 oranındaki iştiraki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin (Turcas Grubu’nun Jeotermal ve Rüzgar enerji projeleri geliştiren iştirakidir) mevcut 4.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve yine ilk paragrafta belirtilen kaynaktan karşılanmak üzere 3.000.000 TL artırılarak 7.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı;

Turcas Petrol A.Ş.’nin %99,99 oranında Bağlı Ortaklığı Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin (STAR Rafineri A.Ş.’nin %18,5 dolaylı hissedarıdır) mevcut 83.250.000 TL olan sermayesinin 31.750.000 TL artırılarak (31.640.398 TL’lik kısmı daha önceki tarihlerde STAR Rafineri yatırımı için ödenmiş olan sermaye avanslarından karşılanmak üzere) 115.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Turcas Petrol A.Ş. 17 Mart 2014 tarih ve 2014/06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yukarıda bahsi geçen bağlı ortaklıklarının sermaye artırımlarına iştirak payı oranında katılmaya karar vermiştir. Şirketin söz konusu sermaye artırımlarında toplam nakdi sermaye yükümlülüğü 70.838.176 TL olup, yukarıda belirtildiği üzere bu tutarın 31.640.398 TL’sı daha önce ödenmiş olan sermaye avanslarından karşılanacaktır, dolayısıyla Turcas Petrol A.Ş.’nin söz konusu sermaye artırımlarına istinaden kalan toplam nakdi yükümlülüğü 39.197.778 TL’dir.

Penguen Gıda: Şirketimiz, bugün, Avrupa’nın ünlü bir market zinciriyle, çeşitli konserve ürünlerinden oluşan 9.240.000 EUR tutarında bağlantı yaparak, yeni sezon ihracat bağlantılarına başlamış bulunmaktadır. Gerek dondurulmuş, gerekse konserve ürünleri kapsayacak şekilde, sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir

Odaş Elektrik: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Odaş Enerji” veya “Şirket”) 2013 yılı Mayıs ayında gerçekleşen halka arzına aracılık  eden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 25.04.2013 tarihli fiyat tespit raporu hazırlanmıştır. Raporda Odaş Enerji, indirgenmiş nakit akımı, F/K ve FD/FAVÖK yöntemleri ile değerlemeye tabi tutulmuş ve bu metodlara belirli ağırlıklar verilerek şirket değeri tespit edilmiştir. İndirgenmiş nakit akımı yönteminde şirketin gelecek yıllara ilişkin gelir ve giderlerine

ait tahminler yapılmış ve bu tahminlere göre gelecek dönemde yaratacağı nakit akışı bugünkü değerine indirgenmiştir.

Sözkonusu fiyat tespit raporunda 2013 yılı gelirler 633,4 milyon TL, FAVÖK de 52,4 milyon TL, net kar 25,0 milyon TL olarak ön görülmüştür.

Halka arz sonrasında yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelen bir takım gelişmeler sonrasında döviz kurlarında belirgin değişim yaşanmıştır. TL’nin EUR karşısında değer kaybetmesi ile, temel olarak EUR cinsi krediler nedeniyle yazılan 32,2 milyon TL tutarındaki net kur farkı gideri sonucu 49,4 milyon TL net finansal gider kaydedilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 168,1 milyon TL olan EUR bazlı krediler, 184,7 milyon TL tutarında net kısa pozisyona işaret etmektedir. Net kar rakamında görülen belirgin artışın sebebi ise UFRS’e göre hazırlanan mali tablolarımızda, Çanakkale Çan Yerli Kömür Termik Santralimizin değerlemesinin Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler hesabında kaydedilmesidir. Diğer taraftan sene sonu için yapılan FAVÖK tahminimiz, %9,9 aşağıda 47,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve FAVÖK’teki sapma, 2013 yılında enerji sektöründe görülen olumsuz piyasa koşullarından kaynaklanmaktadır.

Kaynak: www.kap.gov.tr

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir