BIST Şirket Haberleri – (05.09.2013)

BIST Şirket Haberleri

2012 yıl sonu konsolide olmayan bilançosunda 13.032.264 TL zarar açıklayan Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş, cari dönemde -24.623.762 TL zarar açıkladı.

Karakaş Atlantis’in 20013/ Temmuz Ayı İtibari İle İhracatı 16.662.538 TL olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda 21.720.526 TL olarak gerçekleşen Karakaş Atlantis’in ihracatı 2013 itibari ile toplamda 38.383.064 TL seviyesine ulaştı. 2012 yılında 43.266.211 TL olarak gerçekleşen ihracat rakamına göre 2013 yılı ihracat rakamları ile şirketin ihracatında büyük bir artış kaydedildi, geçen yıl gerçekleştirilen tüm ihracat rakamının (43.266.211) %88,71’i 2013 yılı yedinci ay(temmuz sonu) itibariyle gerçekleşti.

Anadolu Cam’ın bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.’nin 3 Eylül 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; şirket sermayesinin 110.000.000 Türk Lirasından 210.000.000 Türk Lirasına arttırılması ve arttırılan 100.000.000 Türk Lirasının nakit olarak karşılanmasını kararlaştırdı. Arttırılan 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki nakdi sermaye artışına ilişkin rüçhan hakları ortaklar tarafından payları oranlarında kullanılacak.

İpek Enerji tarafından Batman ili Kozluk ilçesinde Petrol arama faaliyeti gerçekleştirilen ve 2820 m civarındaki ilk zonda petrol keşfi yapılan İpek-1K kuyusunda sondaj faaliyetlerine hızla devam edilerek hedeflenen ikinci zona ulaşıldı. İlk zonda olduğu gibi ikinci zonda da yüksek basınçlı artezyen şeklinde petrol gelişi gerçekleşti. Sondaj ve test çalışmalarına hızla devam edilerek en kısa zamanda üretim testleri gerçekleştirilecek ve kuyudaki üretim potansiyeli ile ekonomik getirisi hakkında yatırımcılar bilgi verilecek.

Mensa Sınai Şirketi’nin bilindiği üzere, geleneksel iş kolu olan tekstil sektöründeki faaliyetlerini iştiraki ve bu alanda bilinen markası olan Mensa Mensucat adlı firması üzerinden devam ettirmeye karar vererek, iplik üretim tesislerini de bir başka firmaya kiralayarak üretime kazandırdı. Yeni yatırım planları çerçevesinde ise, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.05.2012 tarihli yazısı üzerine başlatılan süreç sonunda Volt Enerji ve gayrimenkul alanında yatırımlara girişilmesi amaçlanarak Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş satın alındı. Bütün bu adımlar sonrasında, iştirak yapısının belirginleştirilmesi amaçlanarak şirket unvanının Mensa Holding A.Ş olarak değiştirilmesi kararına varıldı.

2012 başından bu yana iştirak yapılanmasını tamamlamak üzere yoğun bir süreçten geçen Mensa Sınai 17.05.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tebliğ edilen yazıda, “iştirak edinme işlemlerinin şirketin halka açıklık oranı ve piyasa değeri göz önüne alınarak önemli nitelikte işlem sayıldığı ve bu işlemlerin Genel Kurul onayından geçirilmesi gerektiği, aksi takdirde yok sayılacağı” emredildi.

Bu hükümlere karşın, 26.06.2013 ve 18.07.2013 tarihlerinde Mensa Sınai tarafından, “Volt Enerji’nin satın alma işleminin 28.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu satın alma işlemine dair o tarihte geçerli tüm mevzuata uygun hareket edildiği, önemli nitelikte işlem tanımını düzenleyen yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği ve geriye işletilemeyeceği” ayrıca “Mensa Gayrimenkul’un ise Volt Enerji’den devralındığı, payların Volt Enerji’ye yeniden devri söz konusu olsa dahi konsolidasyon esaslarının değişmeyeceği” nedenleriyle karar tashih talebinde bulunuldu.

Bu hususlardaki tereddütler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, 2013/29 haftalık bültende ilan edildiği üzere, her iki şirketin de Mensa Sınai arafından satın alınması işlemleri, genel kurul onayına tabi tutuldu. Dolayısıyla, Mensa Sınai tarafından yapılacak olağanüstü genel kurul çağrısının gündem maddeleri arasında her iki şirketin alımı hakkında ayrı ayrı olmak üzere gündem maddesi bulunacak.

Trakya Cam’ın 31 Mayıs 2013 tarihinde bağlı ortaklıklarından Trakya Investment B.V. tarafından hisselerinin yüzde yüzü satın alınan Almanya merkezli Richard Fritz GmbH’nin yeniden yapılandırılma çalışmaları kapsamında, Besigheim/Almanya fabrikası üretiminin Aurach (Almanya), Malacky (Slovakya) ve Aszod (Macaristan) fabrikalarına kaydırılması kararı doğrultusunda, şirket genel merkezi Besigheim’da kalmak üzere Besigheim/Almanya fabrikasının kapatılmasına karar verildi, kapatılmasına karar verilen fabrikanın üretiminin diğer fabrikalara kaydırılacak olması nedeniyle bu kapatma kararının Richard Fritz GmbH şirketinin üretim ve satışlarında herhangi bir olumsuz etki yaratmaması bekleniyor.

Ataç inşaat Şirketi’nin finansal borçları 2012 sonu itibariyle 188.713.000 EUR’dur. Bugün itibariyle şirketin finansal borçları; 53.894.000 EUR’ya düşmüş olup, Nisan Enerji satışından tahsil edilecek 7.913.000 EUR’nun da kredilere mahsup edilmesi sonucu 45.961.000 EUR’ya gerileyecek. Bu durumda, Ataç İnşaat’ın borç yükü geçtiğimiz sekiz aylık süre içerisinde %75 oranında azaldı.

Ataç İnşaat’ın CEO’su Cüneyt Sel şahsi sebepler nedeniyle görevinden ayrılmıştır. Şu an itibariyle Ataç İnşaat Şirketi Kurulu yapılacak yeni atamayla ilgili değerlendirmelere devam etmekte olup, henüz bir aday belirlemedi. Şirketin Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi karşılıklı mutabakatla fesih edildi. Şu an itibariyle rutin bir ihtiyaç duyulmamakta olup, kısa vadede bununla ilgili bir hizmet alımı yapılmayacak.Şirket faaliyetlerine rutin bir şekilde devam etmektedir.Şu an itibariyle yurtiçindeki ve yurtdışındaki şantiyelerde tüm taahhüt işleri sözleşmelere uygun olarak devam etmektedir.

Doruk İletişim A.Ş.’de bulunan şirket hisseleri ile ilgili, şirket borçlarının tasfiyesi amacıyla satışa konu edilmek üzere görüşmelere başlandı. Bunun dışında herhangi bir bağlı ortaklık, iştirak ya da mal varlığı satışı söz konusu değil.

Taç Tarım Ürünleri’nin,toplam sermayesinin %27′ sine tekabül eden hisse senetlerinin 20 Mayıs 2013 tarihindeki halka arzından sonra elde edilen fon ile yapılan işlemler ve bu işlemlerin faaliyet karlılığına etkileri kısaca aşağıda özetlenmiştir:

29.05.2013 tarihinde tapu değeri 2.240.000 TL olup, vergi ve harçlar ile birlikte toplam 3.329.740 TL ödemek suretiyle Düzce 1.organize Sanayi Bölgesinde 9.772 m2 arsa içerisindeki fabrika binası satın alındı. Söz konusu binadan aylık 14.750 TL kira geliri elde edilmekte olup, boş alanda, 28.08.2013 tarihinde onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında kültür mantarı üretim, paketleme ve salamura tesisi kurulacaktır. Bu tesisin 2014 yılı başında tamamlanması öngörülmekte olup, tamamlandığında şirketin yıllık cirosunun yaklaşık 2.5 milyon TL buna bağlı olarak faaliyet karlılığının da yaklaşık 500 bin TL artması hedeflenmektedir.

30.05.2013 tarihinde Düzce Merkez Konaklı köyarkası mevkiinde toplam 49.500 m2 olmak üzere iki adet, 04.07.2013 tarihinde yine Düzce merkez Konaklı Köyaltı mevkiinde 30.300 m2 olmak üzere bir adet tarla satın alındı ve bu tarlalar için nakit olarak toplam 675.000 TL ödendi. Söz konusu tarlarda büyükbaş hayvanların tüketimi için yonca ekimi yapıldı. Bu tarlarda yıllık 75 ton yonca hasat elde edileceği öngörülmektedir. 75 ton yoncanın parasal değeri ise 30.000 TL’ dır.

Tarımsal faaliyetler kapsamında mısır silajı üretimi ile ilgili olarak sulama sistemi tesis etmek amacıyla 2013 Mayıs ve Haziran aylarında 19.055 TL tutarında teçhizat alımı yapılmıştır. Tedarikçi şirketlere 51.000 TL tutarında teçhizat için sipariş verilmiş olup, toplam 70.000 TL tutarındaki yatırım tamamlandığında büyükbaş hayvanların tüketimi için yıllık üretilen mısır silajı miktarının yaklaşık 1.000 ton arttırılması hedeflenmektedir. Üretim artışı ise yıllık 80.000 TL tutarında yem üretimine tekabül etmektedir.

Denizbank’ tan temin edilen kredi için anapara ve faiz toplamı olarak 922.555 TL ödendi ve kredi kapatıldı. Bununla birlikte ödenen toplam kredi faizi yaklaşık olarak yıllık 130.000 TL azalacaktır.

Fason tavuk yetiştiriciliği faaliyeti ile ilgili olarak kapasite arttırımı için inşaatı başlanacak kümes binaları için Çevre Bakanlığı’ ndan onay beklenmektedir. Eylül sonunda söz konusu onayın çıkması öngörülmekte, inşaatlar tamamlandığında yıllık cironun yaklaşık 1.000.000 TL, faaliyet karının da 500.000 TL artması beklenmektir.

Elektrik üretimi ile ilgili olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ na beyaz enerji üretim desteğinden faydalanabilmek amacıyla etüt projelere başlanmış olup yılsonuna kadar müracaat yapılacaktır.

Karsu Tekstil Şirketimiz Modernizasyon amacıyla Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nden almış olduğu 10.03.2011 tarihli 100278 belge numaralı toplam yatırım tutarı 2.862.541 TL olan “Teşvik Belgesi” ni revize ettirmiştir. Revize sonucunda düzenlenen yeni “Teşvik Belgesi” nin tarihi 02.09.2013, Belge Numarası F 100278 olup, yatırım tutarı 54.280.613 TL’dir.

Teşvik Belgesi kapsamında; Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, % 80 vergi indirimi, % 35 Yatırım Katkı Oranı ve Faiz desteği bulunmakta olup, belgenin başlangıç tarihi 21.02.2011, bitiş tarihi ise 21.02.2014’dür.

Kaynak: www.kap.gov.tr

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir