BIST Şirket Haberleri – (03.07.2013)

BIST Şirket Haberleri – (03.07.2013)

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. / YAZIC [ALNTF]

Bağlı ortaklıklarımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), Çelik Motor Ticaret A.Ş. , Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. dolaylı iştirakimiz Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ve ayrıca AEH’nin ortaklarından Özilhan Sınai Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile Commercial Bank of Qatar (CBQ) arasında, bu beş şirketin toplamda sahip olduğu Alternatifbank A.Ş. (Abank) hisselerinden, Abank sermayesinin %70,84’üne karşılık gelen kısmının, Katar ve Türkiye’deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, CBQ’ya satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Konuya ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 28.06.2013 tarih ve 5404 sayılı kararı ile onayı alınmış olup, bundan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının alınmasına bağlı olarak hisse devrine ilişkin işlemler yasal prosedürler doğrultusunda yürütülecek ve tamamlandığında yine özel durum açıklaması ile kamuoyu usulüne uygun olarak bilgilendirilecektir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL [VESTL]

7 Mart 2013 tarihinde açıkladığımız üzere Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Grubuna bağlı Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Şirketimizin %100 iştiraki olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Superonline”) ve diğer bir grup şirketimiz tarafından satın alınması ile ilgili olarak gerekli olan onayların tamamlanmasının ardından, hisse alımı 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EGCYO

İştirakimiz Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’nin, Denizli Baklan-Şenyayla’da 4,8 milyon TL tutarında gerçekleştirmeyi planladığı 500 Baş Süt Üreten Koyun Çiftliği yatırımında kullanılmak üzere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilip yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen IPARD Programı kapsamında 1.577.809,99 TL’lik hibeye hak kazandığı 1 Temmuz 2013 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU

24.05.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda özetle, Sermaye Piyasası Kanun’unun 24. Maddesine göre, kısmi bölünme kararının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi durumunda, paylarını Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.’ye satarak ayrılma hakkına sahip olmalarına ilişkin işleyiş sürecine yönelik esaslar duyurulmuştu. Kısmi bölünme kararı çerçevesinde 30.06.2013 tarihli olağanüstü genel kurul gündeminin 7. Maddesinde yer alan bölünme planı ve yeni kurulacak Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. esas sözleşmesi görüşülerek genel kurulda temsil edilen payların oybirliği ile onaylanmıştır. SPK’nun kararı kapsamında ayrılma hakkını kullanabilmek için kısmi bölünme işlemine ilişkin karara olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten Mutlu Akü pay sahibi olmamıştır. Bu çerçevede, pay sahiplerinden ayrılma hakkını kullanma talebi gelmediğinden ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş esaslarının uygulanma niteliği de kalmamıştır. Genel kurul kararlarına ilişkin prosedüre olumlu olarak hızla devam edilmektedir.

TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS

%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol ve Enerji Yatırımları A.Ş, Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında; bugüne kadar Full markası altında işletilen, mülkiyeti veya intifa hakkı söz konusu şirketlere ait akaryakıt istasyonlarının Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından 15 yıla kadar uzanan vadelerde kiralanarak Shell markası ve kurumsal kimliği altında işletilmesine yönelik bir Çerçeve Anlaşma’nın noter huzurunda imzalandığı 02.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu Çerçeve Anlaşma’nın gereği olarak; akaryakıt istasyonlarına ait kira sözleşmelerinin Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye devredilmesi konusunda yukarıda adı geçen Full Grubu Şirketleri’nin Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu nedenle Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Çerçeve Anlaşma’dan doğan hakları nedeniyle yargıya başvurma kararı aldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketimizin sermayesinin 878.755.482 TL.den 1.055.000.000 TL.ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 176.244.518 TL. nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.06.2013 tarih ve 23/747sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kaynak: www.kap.gov.tr – Basın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.