Bim Birleşik Mağazalar 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (11.03.2022)

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS TI) Yüksek enflasyon ortamında cazip fiyatlama

Öneri: AL

Hedef Fiyat (TL) 117.70
Mevcut Fiyat (TL) 75.95
Getiri Potansiyeli (%) 55.0%

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS TI) hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 117,70 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız son kapanış seviyesine göre (75,95) %55 getiri potansiyeline işaret ediyor. Bim Birleşik Mağazalar’ı i) FAVÖK’te büyümenin devam edecek olması ii) temettü verme alışkanlığına sahip olan şirketlerden biri olması iii) güçlü benzer mağaza büyümesi ve mağaza açılışlarındaki kuvvetli trendin sürmesi iv) enflasyondaki yükselişe karşın kira artış oranlarının manşet enflasyonunun altında kalmasıyla beraber maliyet avantajı yaratması v) güçlü ve sürdürülebilir gelir yapısı ve vi) cazip çarpanları dolayısıyla beğeniyoruz.

■ FAVÖK’te büyüme devam edecek. 2021’de FAVÖK’teki %28’lik artışın ardından 2022 yılında da %50 büyümesini bekliyoruz. FAVÖK marjının FİLE operasyonlarının da katkısıyla %8,5 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

■ Düzenli temettü alışkanlığı. Şirket geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kar payı dağıtım kararı aldı. Bim, 2021’de 2,9 milyar TL net kar açıklarken, toplam 1,2 milyar TL (hisse başına brüt 2,00 TL) temettü dağıtılması teklifinin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar verilmiştir. Son kapanışa göre %2.59’a işaret ediyor.

■ Güçlü benzer mağaza büyümesi ve mağaza açılışlarındaki kuvvetli trend devam ediyor. 2021’de yıllık mağaza büyüme oranı %12 seviyelerinde gerçekleşti. Yüksek mağaza açılış trendi devam ederken, Bim 2021’de 1.124 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdi. Bununla beraber aynı mağaza satış büyümesi yıllık %13 seviyelerine gelirken, 4Ç21’de %3’e yükselen mağaza müşteri trafiğinin 2022’de yükselmeye devam etmesini bekliyoruz.

■ Enflasyondaki yükselişe rağmen maliyet avantajı elde ediyor. Mevcut ortamda kira artış oranlarının manşet enflasyon altında kalmasıyla beraber şirket maliyet avantajı elde ediyor. Bu nedenle 2022’de yüksek mağaza açılış hızının devam etmesini bekliyoruz. Asgari ücret ve lojistik maliyetlerinde yaşanan artışın hızlı mağaza açılışları karşısında etkisinin sınırlı olacağını tahmin ediyoruz.

■ Güçlü ve sürdürülebilir gelir yapısı. Şirket’i güçlü operasyonel yapısı ve mevcut negatif reel faiz ortamında gıda enflasyonundaki yükselişlerle beraber enflasyona karşı korunmasının daha kolay olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, mevcut ekonomik konjonktürde orta ve üst gelir düzeyindeki talep kaymasının FİLE operasyonları ile karşılanmasını değerli buluyoruz.

■ Cazip çarpanlar. Bim Birleşik Mağazlar, 2022 yılı tahminlerimize göre 5,4x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor. Rekabet Kurumu cezası ve BIST’te gerileyen yabancı payından görece daha fazla etkilenmesi geçtiğimiz dönemde hisse üzerinde baskı oluşturdu. Söz konusu cezanın ödenmesiyle belirsizliğin ortadan kalkması, devam eden hızlı büyüme ve güçlü marjlarla sağlıklı nakit akışı üreten BIMAS’ın önümüzdeki dönemde güçlü performans göstermesini bekliyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım