BİM 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (9.11.2021)

3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 dönemi ana ortaklık net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %35 artarak 744,5mn TL’de bulunan piyasa beklentisini aştı ve 884mn TL olarak gerçekleşti. Net kâr artışının temel nedeni olan hâsılat; çeyreklik bazda %2, yıllık bazda ise %29 artarak 17,5mlr TL olarak gerçekleşti. (Piyasa beklentisi 17,63mlr TL) Satış maliyetleri hem çeyreklik hem de yıllık bazda hâsılata paralel oranda artmış ve 14,18mlr TL olmuştur. Brüt satış kârı, 3Ç20 dönemine göre %31 artış ile 3,28mlr TL’ye yükseldi. Faaliyet giderleri, pazarlama giderlerinin öncülüğünde %34 ile hâsılattan fazla artarak kârlılığı baskılayan bir unsur olmuştur. Böylece baskılanan esas faaliyet kârı çeyreklik bazda stabil kalırken yıllık bazda %23 artış kaydederek 1,1mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet kârlarına paralel olarak %24 artış ile 1,51mlr TL değerinde FAVÖK elde edilmiştir. Şirket’in sukuk ve gayrimenkul yatırım fonu yatırımlarından elde ettiği gelir, yıllık bazda 27,8mn TL’den 73,1mn TL’ye yükselmiştir. Finansman net gideri, kambiyo kârındaki kayda değer düşüşün etkisiyle yıllık olarak -75,3mn TL’den -177,7mn TL’ye yükselmiş ve dönem net kârını baskılayan bir diğer unsur olmuştur. Cari dönem satışlarındaki artışa karşın ertelenmiş vergi gelirindeki yükselişten kaynaklı olarak net vergi gideri 185,6mn TL’den 100,1mn TL’ye gerilemiş ve kârlılığı desteklemiştir.

Kârlılık marjlarına baktığımızda faaliyet giderlerindeki artışın operasyonel performansı hafifçe baskıladığını ve bundan dolayı esas faaliyet kâr marjının yılık bazda 0,27 puan azalarak %6,3’e gerilediğini görmekteyiz. Ancak yatırım gelirlerindeki artış ve vergi giderindeki düşüşün etkisiyle net kâr marjı 0,24 puan artışla %5,1 olmuştur. Bilanço kalemlerini önceki çeyreğe göre karşılaştırdığımızda nakit ve nakit benzerlerinin 1,51mlr TL’den 1,63mlr TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Ancak likidite oranları makul seviyelerin altındaki seyrini sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca Şirket’in, tamamı TL cinsi kira sertifikalarından oluşan finansal yatırımları 1,28mlr TL’den 2,16mlr TL’ye yükselmiştir. Yabancı para net varlık pozisyonu USD cinsi varlıklardaki düşüş ile 582,1mn TL’den 371,9mn TL’ye gerilemiştir. 3Ç21 dönemi finansallarının bütününü göz önüne aldığımızda; hâsılatın maliyete paralel oranda arttığını görmekteyiz. Bununla birlikte net kâr oluşumunda yatırım gelirleri artışı ile vergi gideri düşüşünün etkili olmasından dolayı sınırlı pozitif olarak yorumluyoruz. Ayrıca yabancı para net varlığının gerilemesi ve bu bağlamda finansal net giderlerdeki artış dikkat çekmektedir.

Kaynak: Piramit Menkul