BİM 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (9.11.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 67,20
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 80,30
Potansiyel Getiri %19

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,7 artışla 17.5 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %24,7 artışla 50.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,1 artışla 1.5 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %22,8 artışla 4.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 18 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 33 baz puan düşüşle %8,6 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 13 baz puan düşüşle %8,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,91 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,2 artışla 884 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %28,7 artışla 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,2 düşüşle 3.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 17.457 mn TL satış geliri (kons: 17.639 mn TL-Gedik: 17.520 mn TL), 1.510 mn TL FAVÖK (kons: 1.514 mn TL-Gedik: 1.491 mn TL) ve 884 mn TL net kar (kons: 745 mn TL-Gedik: 720 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel performansı beklentilere paralel, net karı ise beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. 3Ç21’de satış gelirleri ise yıllık %29 (çeyreklik: +%2) artışla piyasa beklentilerine paralel açıklanmıştır. 3Ç21’de aynı mağaza satışı yıllık olarak %19 artış, çeyreklik olarak %2 azalış göstermiştir. Mağaza trafiği yıllık bazda yatay kalırken, çeyreklik %6 artmış, aynı mağaza satış hacmi yıllık %19 (çeyreklik: -%7) yükseliş kaydetmiştir. 3Ç21’de şirket 214 yeni mağaza açmış olup, toplam yurtiçi mağaza sayısı 10.330 adet (yıllık: +%13; çeyreklik: +%2) olmuştur. Aynı zamanda şirket File mağaza yatırımlarına devam etmektedir. 3Ç21’de 10 adet yeni File mağazası açılmış ve toplam File mağaza sayısı 153’e ulaşmıştır. İlaveten şirket Fas’ta da 9 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 574’e çıkarmıştır. 2021 yılı 3. çeyreğinde yıllık %60 artış, çeyreklik %13 azalışla, satış gelirlerinin %3’ü oranında, 532 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketin FAVÖK’ü yıllık olarak yükseliş kaydederken, operasyonel giderlerdeki artış sonrası FAVÖK marjı hem yıllık hem çeyreklik bazda gerilemiştir. 3Ç21’de yazılan 129 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası net kar yıllık %35, çeyreklik %22 büyüme göstermiştir. Şirketin net borcu, %16 azalarak 3,65 milyar TL’ye gerilemiştir (net finansal nakit pozisyonu: 1,66 milyar TL). Hisse 2021 yılı beklentilerimize göre 7,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım