BİM 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (7.03.2022)

4Ç21 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç21 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık bazda %23 azalarak 638,7mn TL oldu. Ancak piyasa beklentisi 328,7mn TL’ye kadar gerilemesi yönündeydi. Net kâr, son çeyrekteki gerilemeye rağmen 2021/12 döneminde güçlü ciro artışından destek bularak %12 artışla 2,93mlr TL olmuştur. Hâsılat yılın tamamında 70,53mlr TL’ye ulaşmıştır. 4Ç21 döneminde ise yıllık %33 artış ile 20,4mlr TL düzeyinde piyasa beklentisinin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Satışların maliyeti ticari mal alımından kaynaklı olarak 4Ç21’de yıllık bazda %31 ve çeyreklik bazda %15 arttı. Maliyet artışı oransal olarak hâsılat artışının bir miktar altında kalarak 4,05mlr TL’ye ulaşan brüt kâra pozitif yansımıştır.

Faaliyet giderleri 4Ç21’de pazarlama grubunun personel giderleri öncülüğünde yıllık bazda %43 ile hâsılatın üzerinde artarak 2,42mlr TL’ye ulaştı. 4Ç21’de 650mn TL tutarında oluşan esas faaliyetlerden diğer net gider dikkat çekmektedir. Bu negatif gelişmenin temel nedeni Rekabet Kurumu tarafından 28.10.2021 tarihinde verilen 958,1mn TL tutarındaki para cezası için ayrılan karşılık tutarıdır. Şirket, para cezasını %25 erken ödeme indiriminden faydalanarak 17.02.2022 tarihinde ödemiştir. Ceza karşılığı ile baskılanan esas faaliyet kârı 4Ç21 döneminde yıllık %18 azalarak 981,4mn TL’ye geriledi. FAVÖK 4Ç21’de, çeyreklik ve yıllık kıyaslamada paralel oranda artarak 1,75mlr TL’lik piyasa beklentisini aştı ve 2,13mlr TL oldu. Şirket’in yatırım faaliyetleri gelirlerinin tamamına yakını sukuk ve gayrimenkul yatırım fonundan oluşan finansal yatırım gelirinden meydana gelmektedir. Yatırım faaliyetleri net gelirleri 2020 yılında 133,8mn TL iken 2021 yılında 333,9mn TL’ye yükselerek kârlılığı destekleyen bir unsur olmuştur. Finansman net giderleri kambiyo kârlarının artışı ile 4Ç21 döneminde yıllık bazda -217mn TL’den -32,7mn TL’ye geriledi. Operasyonel performansa ilişkin kâr marjları 4Ç21 döneminde sınırlı oranda iyileşme kaydederken EFK ve net kâr marjı sırasıyla 3,01 ile 2,26 puan düşüş kaydetti. Marjlardaki bu durum, gelir tablosunda ortaya çıkan sağlıklı operasyonel performansı ve söz konusu ceza ile baskılanan kârlılığa ilişkin görünümü teyit etmektedir.

4Ç21 dönemi bilanço kalemleri çeyreksel bazda incelediğinde net borç pozisyonunun 3,65mlr TL’den 5,15mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Net borç pozisyonundaki bu değişimde TL cinsi kira sertifikaları yatırımlarının azalması ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülüklerin artması etkili olmaktadır. Yabancı para net varlık pozisyonu 4Ç21’de çeyreksel bazda 371,9mn TL’den 438mn TL’ye yükselmiştir. Ancak bu yükseliş; USD ve EUR cinsi ticari alacakların azalmasına karşın artan kurdan kaynaklanmaktadır. Şirketin 4Ç21 dönemi finansalları değerlendirildiğinde operasyonel performanstaki iyileşme ve finansal net giderin gerilemesi öne çıkmaktadır. Kârlılığı baskılayan esas unsurun ise Rekabet Kurumu cezasından dolayı ayrılan tek seferlik karşılık (Diğer gider) olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler ile 4Ç21 finansallarını pozitif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul