BİM 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (3.03.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 74,90
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 85,40
Potansiyel Getiri %14

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %33,3 artışla 20.4 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %27,1 artışla 70.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %41,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 39,7 artışla 2.1 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre %27,9 artışla 6.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 179 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 48 baz puan artışla %10,4 olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre 6 baz puan artışla %9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %27,75 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,6 düşüşle 638.7 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net karı %12,5 artışla 2.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %41,2 artışla 5.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 20.405 mn TL satış geliri (kons: 20.111 mn TL-Gedik: 20.361 mn TL), 2.131 mn TL FAVÖK (kons: 1.753 mn TL-Gedik: 1.714 mn TL) ve 639 mn TL net kar (kons: 329 mn TL-Gedik: 330 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel performansı ve net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. 4Ç21’de satış gelirleri ise yıllık %33,3 (çeyreklik: +%16,9) artışla piyasa beklentilerine paralel açıklanmıştır. Böylelikle şirketin 2021’de gelir artışı %27 olurken, %25 olan şirket beklentisinin hafif üzerindedir. 4Ç21’de aynı mağaza satışında yıllık olarak %27 artış (çeyreklik: +%12), sepet hacminde yıllık %18 yükseliş (çeyreklik: +%10,5) ve mağaza trafiğinde yıllık %3 büyüme (çeyreklik: yatay) olmuş, bu da yüksek enflasyonun 3 aylık satışlarda etkili olduğunu göstermektedir. 4Ç21’de şirket 189 yeni mağaza açmış olup, toplam yurtiçi mağaza sayısı 10.489 adet (yıllık: +%13) olmuştur. Aynı zamanda 4Ç21’de 7 adet yeni File mağazası açılmış ve toplam File mağaza sayısı 160’a ulaşmıştır. İlaveten şirket Fas’ta da 4 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 578’e çıkarmıştır. 2021 yılında yıllık %68 artışla 2.226 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketin FAVÖK’ü yıllık %39 artış kaydetmiş, daha yüksek brüt kar marjıyla FAVÖK marjı %10,4 ile 3 aylık bazda en yüksek seviye olmuştur. Net kar güçlü operasyonel perfromans sonrası, Rekabet Kurulu para cezasına için 718 milyon TL karşılık ayrılmasına rağmen, beklentilerin üzerindedir. 4Ç21’de ödenen 1,2 milyar TL’lik temettü ödemesi nedeniyle net borç çeyreklik bazda yükselerek 5,1 milyar TL olmuştur. Ancak 2021 yıl sonunda şirketin 2,8 milyar TL net finansal nakdi bulunmaktadır. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinin % 55 (+- 5) büyümesi, FAVÖK marjının %8,5 (+- 0,5) olması ve yatırım harcaması/satışların %3,2 olması beklenmektedir. Şirketin beklentileri diğer perakende gıda şirketlerinin beklentilerinden hafif daha yüksektir. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 5,45x FD/FAVÖK ile şirketin kendi tarihsel ortalamalarının altında işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım